Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tỉnh đoàn Bạc Liêu: Giám sát việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tin trong tỉnh
Thứ năm, 19/11/2020, 08:48
Màu chữ Cỡ chữ
Tỉnh đoàn Bạc Liêu: Giám sát việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thực hiện kế hoạch số 221-KH/TĐTN-TCKT ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW năm 2020 và Kế hoạch số 349-KH/TĐTN-TCKT ngày 30/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc giám sát việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sồng văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” đối với các đơn vị trực thuộc, diễn ra từ ngày 16 - 18/11/2020.
Thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo Hướng dẫn số: 90-HD/UBKTTWĐ ngày 20/2/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn về công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW năm 2020; Đoàn kiểm tra tiến hành giám sát, phản biện các nội dung gồm: Giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” và Kế hoạch số 47-KH/UBND ngày 15/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020; Các nội dung do Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn cơ sở đã đăng ký với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp từ đầu năm trên cơ sở thực tiễn, yêu cầu của cấp ủy Đảng ở địa phương về công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2020.


Đồng chí Lê Thị Ngọc Linh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn và đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW

Qua các buổi kiểm tra, việc thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và các cấp bộ Đoàn đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, còn một số hạn chế như: Nội dung, phương thức của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên một số nơi chưa theo kịp nhu cầu của thanh niên, còn mang tính hình thức và phong cách hành chính, công tác tuyên truyền , giáo dục đạo đức, lối sống cho một bộ phận thanh niên vi phạm pháp luật và thanh niên sa vào các tệ nạn xã hội chưa đạt yêu cầu; đội ngũ làm công tác cán bộ thanh thiếu niên thường xuyên thay đổi nên kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức công tác tập hợp thanh niên còn hạn chế; Việc triển khai quán triệt các kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị của một số cấp ủy Đảng chưa cụ thể hóa bằng kế hoạch tại đơn vị để chỉ đạo thực hiện mà còn lồng ghép học tập vào các đợt học tập chỉ thị, nghị quyết.
Phát biểu kết luận, Trưởng các đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh. Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và các Đoàn trực thuộc cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục. Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng chương trình và bám sát theo văn bản của Trung ương Đoàn, của Tỉnh đoàn. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên của Đoàn một cách bài bản. Tích cực trong việc tiếp thu ý kiến của nhiều đối tượng thanh niên trong mọi lĩnh vực bằng những hình thức phong phú, đa dạng, gần gũi với thanh niên.
 

Số lượt xem: 1433

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com