Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tỉnh đoàn Bạc Liêu: Làm tốt công tác phát triển và củng cố các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Thứ sáu, 11/11/2022, 09:13
Màu chữ Cỡ chữ
Tỉnh đoàn Bạc Liêu: Làm tốt công tác phát triển và củng cố các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước


Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc “Phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước” và Kế hoạch số 467a-KH/TĐTN-TCKTVP ngày 15/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Tăng cường thực hiện các giải pháp mới trong việc phát triển và củng cố các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước”. 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định việc phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước để tập hợp, thu hút thanh niên công nhân là yêu cầu, nhiệm vụ khó khăn, cấp thiết hiện nay. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bạc Liêu đã có nhiều giải pháp hiệu quả và đồng bộ để phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Xuất phát từ thực tế, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các đoàn trực thuộc tiến hành khảo sát kỹ doanh nghiệp, sau đó tiếp cận, tạo mối quan hệ thuyết phục doanh nghiệp nhìn thấy được những lợi ích của tổ chức Đoàn, Hội mang lại cho họ; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp.
Kết quả trong năm 2022, Tỉnh đoàn Bạc Liêu thành lập được 06 Chi đoàn gồm: Chi đoàn Hợp tác xã tại Huyện đoàn Hồng Dân, Chi đoàn Công ty thủy sản Ngọc Hải tại Huyện đoàn Đông Hải; Chi đoàn Nha khoa Smile Dental tại Thành đoàn Bạc Liêu, Chi đoàn Doanh nghiệp Duy Khuê tại Huyện đoàn Phước Long,  Chi đoàn Hợp tác xã Đồng Tiến tại Huyện đoàn Hòa Bình và Chi đoàn Công ty TNHH MTV Nam Á - Bạc Liêu tại Thị đoàn Giá Rai.
Trong thời gian tới, để mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục khảo sát, nắm bắt tình hình của các doanh nghiệp cũng như nguyện vọng chính đáng của thanh niên công nhân, căn cứ vào đó, tổ chức Đoàn phát động các hoạt động thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch, thực hiện an toàn lao động, cải thiện điều kiện sinh hoạt, ăn ở, vui chơi giải trí… cho thanh niên, hướng đến mục tiêu nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp.
BBT: Huỳnh Như
 

Số lượt xem: 345

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com