Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tỉnh đoàn Bạc Liêu: Nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư

Tin trong tỉnh
Thứ hai, 23/11/2020, 08:38
Màu chữ Cỡ chữ
Tỉnh đoàn Bạc Liêu: Nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư

Trong năm 2020, Tỉnh đoàn Bạc Liêu cùng với các cấp bộ Đoàn trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn và Chi đoàn trên địa bàn dân cư, trong đó đặc biệt chú trọng chất lượng Bí thư Chi đoàn. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bạc Liêu đã xây dựng Kế hoạch số: 346-KH/TĐTN-TCKT ngày 26/8/2020 về việc “Tổ chức tập huấn công tác Thanh vận năm 2020”; Kế hoạch số: 347a-KH/TĐTN/TCKT ngày 26/8/2020 về việc “Tổ chức tuyên dương “Cán bộ Đoàn giỏi” tỉnh Bạc Liêu năm 2020”; Công văn số: 1212-CV/TĐTN-TCKT ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho cấp ủy chăm bồi kết nạp Đảng” nhằm đưa ra giải pháp, nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư. 

ĐCS Xã Phong Thạnh Tây B - Phước Long họp đề ra giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư

Để nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn và Chi đoàn trên địa bàn khu dân cư, trong thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động là chính, không chạy theo số lượng; tiến hành tổ chức tập huấn cho Bí thư Chi Đoàn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng tổ chức các hoạt động phong trào và tập hợp đoàn viên thanh niên.
Hằng tháng, Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn tiến hành biên soạn tài liệu sinh hoạt Chi đoàn đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, định hướng các nội dung, chủ điểm sinh hoạt, từng chuyên đề phù hợp. Để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn và Chi đoàn trên địa bàn khu dân cư, cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn tham dự thường xuyên các buổi sinh hoạt với Đoàn cơ sở, Chi đoàn theo chủ trương đi cơ sở 1+2 nhằm nắm bắt tình hình và định hướng nâng cao chất lượng hoạt động, khắc phục các tồn tại, hạn chế. 

 

Số lượt xem: 860

Ái Duyên - BBT

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com