Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Tin trong tỉnh
Thứ năm, 14/10/2021, 21:25
Màu chữ Cỡ chữ
Tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Sáng ngày 14/10/2121 tại hội trường cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tham gia Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư Tỉnh đoàn đoàn, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn và Nhà nhi Phùng Ngọc Liêm. Mở đầu Hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại phát biểu chỉ đạo sinh hoạt, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: báo cáo tình hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan Tỉnh đoàn thảo luận về các nội dung đẩy mạnh việc học tập tại đơn vị chú trọng đến nội dung “ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Cán bộ nhân viên cơ quan Tỉnh đoàn tham gia Hội nghị

Việc học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đối với mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần chủ động, tích cực, thường xuyên tìm hiểu, về tinh thần trách nhiệm,ý chí nghị lực  trong mỗi cá nhân; xác định rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; Đặc biệt, không ngừng học tập, rèn luyện, thực hành đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm,có ý chí vươn lên tự lực tự cường với tinh thần: Trung thành, dũng cảm, khiêm tốn; gắn tinh thần trách nhiệm, nổ lực  thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công việc chuyên môn; của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; tích cực sửa đổi lề lối làm việc, thực hiện tốt các chương trình hành động của tổ chức Đoàn.