Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tỉnh đoàn Bạc Liêu: Triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh”

Tin trong tỉnh
Chủ nhật, 01/11/2020, 09:11
Màu chữ Cỡ chữ
Tỉnh đoàn Bạc Liêu: Triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh”

Xây dựng Chi đoàn mạnh là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ở cơ sở trên cả 3 mặt: tư tưởng, chính trị; tổ chức và hoạt động, phong trào. Đây là nhiệm vụ then chốt mà Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên chỉ đạo thực hiện. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến trong hoạt động của các tổ chức cơ sở đoàn; thu hút, tập hợp và đoàn kết đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Hướng dẫn số: 51-HD/TĐTN-TCKT, ngày 03/9/2020 về việc“Xây dựng Chi đoàn mạnh – Tiêu biểu và tiêu chí đánh giá công nhận Chi đoàn mạnh – tiêu biểu giai đoạn 2020 – 2022” đến các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

 

Đ/c Trần Nguyễn Trường Giang - UV. BTV, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn họp triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng Chi đoàn mạnh

Cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” đang ngày càng lan tỏa tạo được sức hút trên địa bàn từ tỉnh đến cơ sở. Từ cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đang ngày càng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong việc nâng cao chất lượng Chi đoàn, tạo bước chuyển biến về chất lượng, tổ chức và hoạt động của Chi đoàn, từ đó thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên.
    
Xây dựng Chi đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh”, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gắn với nâng cao công tác kiểm tra, giám sát các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.

Số lượt xem: 807

Ái Duyên - BBT

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com