Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tuổi trẻ Công an Bạc Liêu với công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc trong tình hình mới

Tin hoạt động cơ sở
Thứ ba, 09/03/2021, 09:58
Màu chữ Cỡ chữ
Tuổi trẻ Công an Bạc Liêu với công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc trong tình hình mới

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, CNH, HĐH, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong quá trình đổi mới, các thế lực thù địch, phản động liên tục gia tăng các hoạt động chống phá với những hình thức tinh vi, đa dạng: Phát tán thông tin xấu, độc, bịa đặt, vu khống, bôi nhọ danh dự và nhân phẩm lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, công tác điều hành của Chính phủ, các ngành và các địa phương. Chúng ra sức kích động gây mất ổn định, làm phân tâm lòng người, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, để phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và xa hơn là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ. Nhất là trước, trong và sau Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức sinh hoạt tại địa chỉ đỏ, chia sẻ thông tin để cán bộ Đoàn nắm bắt

Các thế lực phản động trong và ngoài nước bên cạnh việc bôi nhọ danh dự, uy tín, nhân phẩm của một số lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Chúng thường phát tán các thông tin, hình ảnh, clip giả tạo, sai lệch, biến không thành có, thật giả lẫn lộn, gây hoài nghi, hoang mang trong dư luận xã hội. Như lợi dụng vấn đề chủ quyền biển, đảo để tung tin thất thiệt làm giảm sút ý chí, niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta, tung tin rằng đang có dấu hiệu “bất an” ngay trong Đảng, trong nước nên lực lượng Công an phải dàn quân, thiết lập các vành đai bảo vệ như vậy… Hay nóng hơn là lợi dụng công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta hiện nay để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Với quan điểm “bán trời không văn tự” bất chấp đúng sai bọn chúng dùng các mỹ từ, điêu ngôn để mị dân rằng: “Nếu một xã hội độc đảng cầm quyền thì sẽ thủ tiêu đấu tranh; muốn chống tham nhũng thì phải thay đổi lại thiết chế và xã hội để làm sao cho dân chủ hơn”. Từ đó hòng tác động đến nhận thức, tâm lý, tư tưởng, tình cảm của nhân dân, cán bộ, đảng viên. Đó là âm mưu thâm độc khiến người dân rất dễ mắc bẫy về nhận thức và hành động, gây hại đất nước. Áp dụng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu” để từ những điều không có thật song được lặp đi lặp lại nhiều ngày, nhiều lần, nhiều người cùng nói khiến người tiếp cận dễ tin theo, nghe theo. Bằng cách thức ấy, tin giả nhiều khi nghiễm nhiên trở thành là tin thật hoặc trở nên thực thực, hư hư với những ai còn suy nghĩ đơn giản theo kiểu không có lửa làm sao có khói... Một số cán bộ, đảng viên và người dân thiếu thông tin, thiếu hiểu biết đã bị dư luận xấu dẫn dắt, phân tâm, thậm chí rơi vào ma trận thông tin, có khi tiếp tay phát tán những thông tin sai trái đó.
Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng ta đã diễn ra thành công tốt đẹp, có lẽ đây là một trong những Đại hội thành công nhất, kể cả về nội dung, cách thức tổ chức, lề lối làm việc và kết quả cuối cùng là Đại hội thông qua nghị quyết rất tốt đẹp. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai và khó khăn, nhất là bầu cử toàn quốc để bầu đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cán bộ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tham luận đưa ra các giải pháp đấu tranh, phản biện trong buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Lý Luận trẻ 

Trên thực tế một bộ phận nhỏ thanh niên có quan điểm tư tưởng nhận thức chưa đúng đắn, có những hành vi bình luận, chia sẻ những nội dung tin, bài mang tín xấu độc, sai sự thật chống phá Đảng và Nhà nước, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội. Với tư cách là “Đội dự bị tin cậy của Đảng”, là “Cánh tay đắc lực của Đảng”, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng đi đầu trong công tác đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội, thiết nghĩ các cấp bộ Đoàn cần thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, duy trì, tổ chức thực hiện tốt việc đấu tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng, lấy các cơ quan báo chí làm nòng cốt để vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, đồng thời định hướng dư luận xã hội. Đồng thời, thiết lập các trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội nhằm tiếp cận, chia sẻ thông tin tham gia đấu tranh phản bác trên internet, mạng xã hội với các hình thức, phương pháp linh hoạt; chú trọng chia sẻ thông tin tích cực, bài viết chuyên sâu của các cơ quan báo chí, học viện, nhà trường tạo “dòng chủ lưu” thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực”.  
Hai là, thường xuyên bám sát các vấn đề, sự kiện, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh trên internet, mạng xã hội. Với phương châm chỉ đạo công tác tư tưởng phải đi trước, đón đầu; không để “khoảng trống” thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá.
Ba là, mỗi cán bộ Đoàn phải thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho đoàn theo định kỳ vì lực lượng đấu tranh nòng cốt chuyên sâu phải thường xuyên được trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn. Các thông tin đấu tranh phải trung thực, khách quan, vì lợi ích lâu dài của dân tộc, của đất nước, mang tính Đảng, tính khoa học, tính xây dựng cao. Tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức giáo dục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sử dụng nhiều kênh, phương tiện, cách thức khác nhau để giúp cho mỗi đoàn viên thanh niên, Đảng viên trẻ có nhận thức đầy đủ hơn về Hồ Chí Minh, về các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc và thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng ta.

Số lượt xem: 1432

Nguyễn Phi - BBT

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com