Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Năm học 2012-2013

Chương trình
Chủ nhật, 09/09/2012, 20:45
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Năm học 2012-2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH BẠC LIÊU

*  *  *

Số: 43-CT/ĐTN

 

 

Bạc Liêu, ngày 07 tháng 9 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học

Năm học 2012-2013

-------------

Năm học 2012 – 2013 là năm học diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2012 – 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bạc Liêu triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học tỉnh Bạc Liêu năm học 2012 - 2013, cụ thể như sau:

I/- CHỦ ĐỀ:

1/- Chủ đề năm học: Thanh niên trường học xây dựng văn hóa học đường chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

2/- Chủ đề tháng: Có phụ lục riêng

II/- CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tổ chức triển khai học tập, quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên trường học với những phương thức triển khai sáng tạo.

2. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; đổi mới các phương thức, mô hình giáo dục phù hợp với đoàn viên thanh niên trong trường học.

3. Xây dựng văn hóa học đường thân thiện, lành mạnh nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng phi văn hóa đang có nguy cơ trở thành trào lưu xấu trong đoàn viên, thanh niên trường học.

4. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức Đoàn; đổi mới hình thức, chất lượng sinh hoạt Đoàn trong các trường học. Thực hiện vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong việc chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Bạc Liêu tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ IX.

III/- CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẤN ĐẤU:

1. 100% Đoàn trường học tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

2. 100% các Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, THCN thực hiện chủ đề tháng.

3. 100% Huyện, Thành đoàn chỉ đạo các Đoàn trường học thực hiện chủ đề tháng.

4. 100% Đoàn trường học tổ chức triển khai theo chủ đề năm học.

5. 100% Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, TTGDTX và THCN có ít nhất 03 mô hình hoạt động gồm:

+ 01 mô hình Văn hóa học đường.

+ 01 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ 01 mô hình Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh

6. 100% Đoàn các trường trực thuộc Huyện, Thành đoàn có ít nhất 01 trong 03 mô hình sau:

+ 01 mô hình Văn hóa học đường.

+ 01 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ 01 mô hình “Học sinh xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh

7. Chỉ tiêu thực hiện 02 cuộc vận động và Chương trình “Khi tôi 18”:

+ 90% Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, TTGDTX triển khai cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”.

+ 90% Đoàn các trường Cao đẳng Nghề, THCN triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”.

+ 100% Đoàn trường Trung học phổ thông triển khai hiệu quả Chương trình “Khi tôi 18”.

8. 100% Đoàn trường đại học, Cao đẳng thành lập và duy trì câu lạc bộ nghiên cứu khoa học.

9. 100% Đoàn trường học tổ chức ít nhất 01 chương trình “Thắp sáng ước mơ”.

10. 100% Đoàn trường học tổ chức đợt hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X gắn với thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

11. 70% đoàn viên, thanh niên được phát tài liệu, cung cấp thông tin hoặc tham gia các lớp kỹ năng; 70% học sinh, sinh viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn được quan tâm, giúp đỡ về vật chất, được tạo điều kiện trong học tập và rèn luyện.

12. 100% các đồng chí Bí thư chi đoàn trong các trường học được tham dự ít nhất 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đoàn, Hội.

13. 100% Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, TTGDTX và THCN; phấn đấu 80% Đoàn các trường THPT xây dựng và duy trì Website hoặc Forum hoặc Blog để làm kênh thu hút, tập hợp thanh niên, học sinh, sinh viên.

14. 90% trở lên thanh niên trong độ tuổi được kết nạp vào tổ chức Đoàn.

IV/- MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP:

1/- Công tác giáo dục:

- Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, các Nghị quyết của Đảng; học tập 6 bài học lý luận chính trị, tổ chức Hội thi các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các hình thức sáng tạo, hấp dẫn như: Thi trắc nghiệm trên Internet, thi online, sân khấu hóa…

- Triển khai các nội dung giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên. Tham gia tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, công dân đầu năm học, đầu khóa học, đồng thời lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về biển đảo.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch số 318 - KH/ĐTN ngày 14/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác trong đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Bạc Liêu (giai đoạn 2011 – 2015)”. Thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên phù hợp với từng đối tượng học sinh, sinh viên như Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”“Học sinh 3 rèn luyện, Chương trình “Khi tôi 18” với 4 yêu cầu: Có tri thức phổ thông, có kỹ năng thực hành, có định hướng nghề nghiệp, có kiến thức pháp luật; học tập các thói quen tốt của Bác như: Tự học, độc lập nghiên cứu, học mọi lúc, mọi nơi, mọi người.  

 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống nhằm xây dựng môi trường “Văn hóa học đường”:

+ Đối với đoàn viên học sinh, sinh viên: Tập trung tuyên truyền, giáo dục, tạo môi trường xây dựng hình ảnh học sinh, sinh viên có lối sống đẹp, có văn hóa ứng xử học đường: Không nói tục, chửi thề, giữ gìn trật tự và vệ sinh nơi công cộng, ăn mặc phù hợp, không uống rượu say, không đánh bạc, không gian lận trong thi cử…

+ Đối với đoàn viên giáo viên, giảng viên: Tập trung giáo dục, tuyên truyền xây dựng văn hóa của người giáo viên, giảng viên: Giao tiếp ứng xử văn minh, nhân ái mẫu mực làm gương cho học sinh, sinh viên noi theo. Thường xuyên cập nhật thông tin để tuyên truyền ngăn chặn những trào lưu xấu như: Bạo lực học đường, sống thử và các trào lưu thiếu tích cực trong tuổi trẻ học đường.

Xây dựng các mô hình về tuyên truyền, xây dựng văn hóa học đường dưới nhiều hình thức như các câu lạc bộ, các cuộc thi, hội thi... có nội dung, tiêu chí rõ ràng, gần gũi với học sinh, sinh viên, giáo viên trẻ, đảm bảo phù hợp với đặc thù của từng đơn vị như: “Chi đoàn văn hóa”, “Đoàn viên thanh lịch ”, “Nhà giáo trẻ mẫu mực”, “Giảng đường văn minh”, “Tập thể tôn sư trọng đạo”...

- Tiếp tục thực hiện chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, với những hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với học đường và từng đối tượng, cụ thể:

+ Đoàn các Trường Đại học, Cao đẳng, TTGDTX, Trung học chuyên nghiệp: Lồng ghép nội dung chương trình vào chương trình chào đón tân sinh viên, học sinh, các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước: 20/11, 22/12, 9/1, 3/2, 26/3, 19/5... và các hoạt động liên quan học tập, nghiên cứu khoa học, đời sống, hướng nghiệp, việc làm trong sinh viên.

+ Đoàn các Trường Trung học phổ thông: Lồng ghép nội dung Chương trình vào Lễ khai giảng năm học mới, sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên dương học sinh giỏi, chương trình “Khi tôi 18” và các hoạt động gắn với các vấn đề học tập, lối sống, hướng nghiệp cho học sinh.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tham gia giao thông và đặc biệt là văn hóa học đường; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của thanh niên, định hướng, cung cấp thông tin để thanh niên hiểu rõ và đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”,  nhận thức đúng đắn tình hình Biển Đông. Tổ chức các cuộc thi Viết thư cho người lính biển”.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn trong năm học như: 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013); 66 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2013); 63 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2013); 56 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2012); tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên 50 năm quan hệ hữu nghị Việt - Lào; năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia; 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”...

2/- Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học”. Thanh niên trường học đi đầu ứng dụng CNTT nhằm xây dựng thế hệ thanh niên điện tử, sáng tạo và làm chủ các công nghệ mới. Khuyến khích đoàn viên, thanh niên tích cực triển khai các ứng dụng CNTT nhằm nâng cao trình độ, hiệu quả trong khai thác, sử dụng CNTT. Phấn đấu các Đoàn trường có Website, Forum hoặc Blog làm kênh thu hút, tập hợp thanh niên trên Internet, chia sẻ tài liệu, phương pháp học tập trên Internet.  

+ Đối với giáo viên, giảng viên, cán bộ trẻ: Thi đua giảng dạy tốt, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham gia các giải pháp quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực tổ chức các tiết học tốt, các giờ học kiểu mẫu, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, đăng ký xây dựng công trình thanh niên gắn với chuyên môn như: Nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiên cứu khoa học; nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc, với học sinh, sinh viên. Phấn đấu trở thành giáo viên trẻ có chuyên môn tốt, đạo đức tốt, cống hiến tốt. Tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu” với nội dung phù hợp với từng cơ sở, đơn vị.

+ Đối với học sinh, sinh viên: Thi đua học tập tốt, xây dựng phương pháp học tập các môn học hiệu quả, tham gia tích cực trong quá trình đổi mới phương pháp học tập; học đều các môn học khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trong đó đặc biệt là môn học lịch sử; đăng ký và phấn đấu nâng cao chất lượng học tập qua từng học kỳ. Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.

- Nâng cao nhận thức cho thanh niên về hội nhập quốc tế, kinh tế tri thức, hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng sống tích cực, kiến thức về lịch sử các dân tộc, quốc gia trên thế giới thông qua các lớp học, các buổi tập huấn, các buổi giao lưu.

- Xây dựng môi trường văn hóa học đường, coi đó là một công cụ hữu hiệu trong đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, giáo dục góp phần ngăn chặn những xu hướng thiếu tích cực; lối sống thực dụng của một bộ phận đoàn viên, thanh niên; chống tiêu cực trong học tập, thi và kiểm tra, thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện: Tư vấn mùa thi - Tiếp sức mùa thi- Tiếp sức đến trường và Chiến dịch tình nguyện Hè; đẩy mạnh triển khai các hoạt động của học sinh, sinh viên chung tay xây dựng nông thôn mới; tình nguyện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hiến máu nhân đạo; tình nguyện bảo vệ môi trường, tổ chức các cuộc thi về chủ đề bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, các cuộc thi  "Các mô hình bảo vệ rừng, biển Việt Nam”.

3/- Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”:

- Tích cực huy động các nguồn lực xã hội trao học bổng, giải thưởng, hỗ trợ sinh hoạt, học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích tốt trong học tập. Phát triển mạnh mẽ, có định hướng hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật, sở thích. Khuyến khích, cổ vũ học sinh học tốt ngoại ngữ và tin học.

- Triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyên truyền về Quỹ tín dụng học tập cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Chia sẻ các website hỗ trợ việc làm, các sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, phát triển mô hình “Dạy nghề tại chỗ”, tổ chức các cuộc thi, hội thi, các buổi triển lãm về các lĩnh vực nghề trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm về tính chuyên nghiệp và tác phong làm việc công nghiệp.

- Tổ chức các giải thể thao, các câu lạc bộ thể thao, các chương trình văn nghệ, đặc biệt chú trọng nâng cao số lượng và chất lượng các giải thể thao cho nữ học sinh, sinh viên.

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên, đặc biệt kỹ năng sống văn minh và ứng xử có văn hóa. Phổ biến rộng rãi sách hướng dẫn kỹ năng do Trung ương Đoàn biên soạn hoặc các tài liệu hướng dẫn kỹ năng khác cho đoàn viên, thanh niên.

4/- Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng:

- Tập trung củng cố, thành lập chi đoàn ngay từ đầu năm học; tổ chức Đại hội Chi đoàn, Đoàn trường nghiêm túc, chất lượng.

- Đoàn các trường học thực hiện tốt xây dựng “Chi đoàn mạnh” trong đó có tiêu chí “Xây dựng văn hóa học đường’’, Chi đoàn chủ động công tác; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn, thường xuyên hướng dẫn, nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ Chi đoàn về ý nghĩa, nội dung, yêu cầu, phương pháp thực hiện sinh hoạt Chi đoàn theo chủ điểm từng tháng. Đối với trường Đại học, Cao đẳng đào tạo theo tín chỉ, gắn chặt hoạt động Đoàn với hoạt động Hội trong các câu lạc bộ, các tổ, đội, nhóm. Khuyến khích thành lập các câu lạc bộ sinh viên tình nguyện trong các trường học với các hoạt động trải đều trong suốt năm học.

- Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, đặc biệt đề cao tính “Nêu gương” của cán bộ Đoàn, trong đó đưa tiêu chí sống và học tập có văn hóa thành một trong các yếu tố đánh giá hàng đầu. Tập trung rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ đoàn các cấp, nâng cao vai trò của giáo viên trẻ trong hoạt động Đoàn, có hình thức tuyên dương, khen thưởng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đảm bảo thực hiện đúng Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 61/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với cán bộ Đoàn, Hội trong trường học).

- Tích cực phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu các đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đối với các trường Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cần tham mưu cho cấp ủy trực tiếp có chủ trương, cách thức rút ngắn thời gian theo dõi, bồi dưỡng và xét kết nạp Đảng viên cho đối tượng là học sinh, sinh viên vì thời gian đào tạo tương đối ngắn so với trường Đại học.

- Trường Đại học Bạc Liêu tăng cường củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Hội Sinh viên của trường; các Đoàn trường THPT cần tập trung việc thành lập và hướng dẫn hoạt động, sinh hoạt các Chi hội, Chi đoàn khối lớp 10, do các em còn mới trong cách thức tổ chức sinh hoạt và các hoạt động của Đoàn.

- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm  tra, giám sát của Đoàn. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp bộ đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn về công tác kiểm tra, giám sát. Nghiên cứu và thực hiện nhằm triển khai công tác báo cáo định kỳ trung thực và hiệu quả, với phương châm tạo điều kiện tối đa cho cơ sở về mặt thời gian; hình thức báo cáo, khuyến khích báo cáo theo bảng biểu, số liệu cụ thể, trong đó ưu tiên số liệu cần được qui đổi theo tỷ lệ % giữa số liệu của phần làm được trên số liệu tổng thể.

V/- DỰ KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN QUY MÔ CẤP TỈNH:

1. Tuần lễ thầy trò - Tri ân thầy cô (Tháng 11/2012)

2. Ra quân Chiến dịch tình nguyện Hè và Chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2013 (Tháng 6,7,8/2013)

3. Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV – năm 2013 và kỷ niệm 15 năm tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bạc Liêu (Tháng 6/2013 )

4. Mitinh kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2013) (Tháng 1/2013)

5. Tập huấn Bí thư Chi đoàn (Tháng 8/2013)

6. Tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Bạc Liêu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” năm 2013. (Tháng 7/2013)

7. Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh niêntrường học năm học 2012 – 2013 (Tháng 5/2013).

8. Tổng kết Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2012 – 2013 (Tháng 8/2013).

VI/- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/- Tỉnh Đoàn:

- Xây dựng và ban hành chương trình năm học, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Chương trình năm học 2012 – 2013.

- Hướng dẫn các chương trình, hoạt động lớn, các nội dung mới.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các trọng tâm công tác tại cơ sở.

- Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện chương trình công tác năm học 2012-2013.

 

2/- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trường trực thuộc:

- Triển khai cụ thể hóa Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2012 – 2013 phù hợp với địa phương, đơn vị; chủ động chuẩn bị và tham gia có hiệu quả các hoạt động cấp Tỉnh; hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động theo chủ điểm năm học tại cơ sở Đoàn.

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện các chương trình phối hợp (Đối với các huyện, thành Đoàn).

- Thực hiện tốt Công tác kiểm tra, sơ – tổng kết theo học kỳ năm học.

3/- Công tác thông tin báo cáo:

Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trường trực thuộc gửi các văn bản triển khai, báo cáo trong năm học về Tỉnh Đoàn Bạc Liêu (Thông qua Ban Thanh thiếu nhi Trường học. Địa chỉ: Số 2, Hùng Vương, Phường 1, TP Bạc Liêu, Email: nguyenthiden_1987@yahoo.com.vn  cụ thể:

- Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Trường học năm học 2012 – 2013 (Đối với các huyện, thành Đoàn và Đoàn trường trực thuộc); chương trình phối hợp giữa các huyện, thành Đoàn với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố năm học 2012 – 2013 (Đối với các huyện, thành Đoàn): gửi trước ngày 30/9/2012.

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Trường học năm học 2012 - 2013 và Báo cáo phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với ngành giáo dục năm học 2012 - 2013: gửi trước ngày 20/6/2013.

- Báo cáo các hoạt động theo chủ điểm: gửi trước ngày 01 của tháng sau tháng tổ chức các hoạt động chủ điểm.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trường trực thuộc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2012 - 2013.

 

 

Nơi nhận:

- VP I,II TW Đoàn;

- Ban TNTH TW Đoàn;

- BTV Tỉnh Đoàn;

- Các huyện, thành Đoàn;

- Các Đoàn trường trực thuộc;

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;

- BBT Website Tỉnh Đoàn;

- Lưu VP, Ban TNTH.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

Đã ký 

 

 

Phạm Thành Phước

 

 

 

 

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                BCH TỈNH BẠC LIÊU

                            *  *  *

                             

 

Bạc Liêu, ngày 07 tháng 9 năm 2012

 CHỦ ĐỀ THÁNG

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học

Năm học 2012 - 2013

----------

 

- Tháng 8: Tiếp sức đến trường.

- Tháng 9: Chào năm học mới

Chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX

- Tháng 10: Văn hóa học đường thân thiện, lành mạnh.

- Tháng 11: Tri ân thầy cô.

- Tháng 12: Học nghiêm túc-thi chất lượng,

chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần X.

- Tháng 1: Noi gương anh Trần Văn Ơn.

- Tháng 2: Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh.

- Tháng 3: Tháng Thanh niên và hành động của tuổi trẻ trường học

- Tháng 4: Ngày hội thống nhất đất nước

- Tháng 5: Học tập và làm theo lời Bác

- Tháng 6+7: Chiến dịch tình nguyện Hè.

Số lượt xem: 124

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com