Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 12/2021 Bạc Liêu: Tổ chức chương trình “Nối vòng tay yêu thương” Trần Quốc Ngữ: Thanh niên nông thôn khởi nghiệp từ mô hình nhỏ Bạc Liêu: chức Lễ Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Bùi Thụy Thu Hồng: Tổng phụ trách luôn cháy hết mình với công tác Đội Tỉnh đoàn Bạc Liêu: Tổ chức lớp tập huấn công tác thanh vận năm 2021 Gương bác sĩ trẻ tiêu biểu trong công tác điều trị bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 Tỉnh đoàn Bạc Liêu tiếp nhận hỗ trợ của Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 Bạc Liêu: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Bạc Liêu: Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết; Chuyên đề học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Đoàn TNCSHCM
Luật Thanh niên (Số: 57/2020/QH14, ngày 16/6/2020) (24/02/2021)
XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 5/2018 (15/05/2018)
Icon Image
                                         
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) (15/03/2018)
Icon Image

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và Tháng Thanh niên năm 2018 --------------- I. ...

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn (26/02/2016)

Download tài liệu sinh hoạt chi đoàn năm 2016 Tháng 1,2,3,4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7,8 Tháng 9 Tháng 10

Đề cương tuyên truyền 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2014) (17/03/2014)
Icon Image

Nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, TTN trong tỉnh, để góp phần cung cấp tài liệu chi sinh hoạt của các cấp bộ Đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tham mưu cho Thường vụ Tỉnh Đoàn cung cấp đề cương tuyên truyền 83 năm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (27/05/2013)
Icon Image

Nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, TTN trong tỉnh, để góp phần cung cấp tài liệu chi sinh hoạt của các cấp bộ Đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tham mưu cho Thường vụ Tỉnh Đoàn cung cấp đề cương tuyên truyền 82 năm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X (27/05/2013)
Icon Image

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 12/12/2012

BỘ CÔNG CỤ BÀI GIẢNG 6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA ĐOÀN (16/02/2013)

* 6 TẬP PHIM: Tập 1: http://www.youtube.com/watch?v=pzZ6Xo5x3wk&feature=youtu.be Tập 2: http://www.youtube.com/watch?v=l95W6IPPiM0&feature=youtu.be Tập 3: http://www.youtube.com/watch?v=xjbyf3VZ1Pk&feature=youtu.be Tập 4: http://www.youtube.com/watch?v=hCaqs0eotV0&feature=youtu.be Tập 5: ...

Lịch sử ra đời của Đoàn TNCSHCM (01/12/2011)

Mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những hình thức đấu tranh và những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu khác nhau. Với mỗi giai đoạn, tên gọi của Đoàn đã được thay đổi.

Một Số Điểm mới trong Điều lệ Đoàn TNCSHCM khóa IX (01/12/2011)

Bổ sung tiêu đề cho phần mở đầu là "Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh", vì phần này đề cập những vấn đề hết sức cơ bản, quan trọng về xây dựng Đoàn, nếu không có tiêu đề sẽ dễ bị hiểu như phần giới thiệu về Điều lệ Đoàn.

Hướng Dẫn Thực Hiện Điều Lệ Đoàn Khóa IX (01/12/2011)
Icon Image

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19/12/2007, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn như sau

Điều lệ Đoàn TNCSHCM (01/12/2011)
Icon Image

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Văn kiện ĐH Đoàn Toàn quốc lần thứ IX (01/12/2011)
Icon Image

Phát biểu của đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ chí Minh lần thứ IX

Một số vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn IX (01/12/2011)

A. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN
I. Những vấn đề chung về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn

Một số điểm mới trong hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa IX (30/11/2011)

Ngày 18/6/2008, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đó ban hành Hướng dẫn số 07-HD/TWĐTN "Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khoá IX".

 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com