Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Đoàn TNCSHCM
04 tiêu chí “Giá trị hình mẫu thanh niên Bạc Liêu thời kỳ mới” năm 2022 (17/02/2022)
Icon Image
04 tiêu chí “Giá trị hình mẫu thanh niên Bạc Liêu thời kỳ mới” năm 2022
Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn 2022 - 2027 (12/01/2022)
XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Luật Thanh niên (Số: 57/2020/QH14, ngày 16/6/2020) (24/02/2021)
XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) (15/03/2018)
Icon Image

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và Tháng Thanh niên năm 2018 --------------- I. ...

Đề cương tuyên truyền 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2014) (17/03/2014)
Icon Image

Nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, TTN trong tỉnh, để góp phần cung cấp tài liệu chi sinh hoạt của các cấp bộ Đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tham mưu cho Thường vụ Tỉnh Đoàn cung cấp đề cương tuyên truyền 83 năm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (27/05/2013)
Icon Image

Nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, TTN trong tỉnh, để góp phần cung cấp tài liệu chi sinh hoạt của các cấp bộ Đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tham mưu cho Thường vụ Tỉnh Đoàn cung cấp đề cương tuyên truyền 82 năm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X (27/05/2013)
Icon Image

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 12/12/2012

BỘ CÔNG CỤ BÀI GIẢNG 6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA ĐOÀN (16/02/2013)

* 6 TẬP PHIM: Tập 1: http://www.youtube.com/watch?v=pzZ6Xo5x3wk&feature=youtu.be Tập 2: http://www.youtube.com/watch?v=l95W6IPPiM0&feature=youtu.be Tập 3: http://www.youtube.com/watch?v=xjbyf3VZ1Pk&feature=youtu.be Tập 4: http://www.youtube.com/watch?v=hCaqs0eotV0&feature=youtu.be Tập 5: ...

Lịch sử ra đời của Đoàn TNCSHCM (01/12/2011)

Mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những hình thức đấu tranh và những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu khác nhau. Với mỗi giai đoạn, tên gọi của Đoàn đã được thay đổi.

Một Số Điểm mới trong Điều lệ Đoàn TNCSHCM khóa IX (01/12/2011)

Bổ sung tiêu đề cho phần mở đầu là "Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh", vì phần này đề cập những vấn đề hết sức cơ bản, quan trọng về xây dựng Đoàn, nếu không có tiêu đề sẽ dễ bị hiểu như phần giới thiệu về Điều lệ Đoàn.

Hướng Dẫn Thực Hiện Điều Lệ Đoàn Khóa IX (01/12/2011)
Icon Image

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19/12/2007, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn như sau

Điều lệ Đoàn TNCSHCM (01/12/2011)
Icon Image

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Văn kiện ĐH Đoàn Toàn quốc lần thứ IX (01/12/2011)
Icon Image

Phát biểu của đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ chí Minh lần thứ IX

Một số vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn IX (01/12/2011)

A. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN
I. Những vấn đề chung về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com