Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tiếng hát thanh niên
Thông báo thời gian diễn ra Vòng Chung kết Liên hoan tiếng hát thanh niên tỉnh Bạc Liêu lần thứ II năm 2013 (01/06/2020)

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 50-KHLT/ĐTN-SVHTT&DL–ĐPTTH ngày 25/4/2013 của Tỉnh Đoàn Bạc Liêu với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu về việc tổ chức Liên hoan tiếng hát thanh niên tỉnh Bạc Liêu lần thứ II/2013, với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ”. Căn cứ kết quả tuyển chọn của Vòng Bán kết đã chọn ra 15 thí sinh xuất sắc ở hai thể loại tân nhạc và cổ nhạc bước tiếp vào Vòng Chung kết của liên hoan.

Danh sách: Thứ tự bóc thăm và thứ tự thi diễn Vòng Chung kết Liên hoan tiếng hát thanh niên tỉnh Bạc Liêu năm 2013 (01/06/2020)

Thứ tự Bóc thăm Vòng Chung kết Liên hoan tiếng hát thanh niên tỉnh Bạc Liêu lần thứ II năm 2013

Thông báo: Vòng Chung kết Liên hoan tiếng hát thanh niên tỉnh Bạc Liêu lần thứ II/2013 (01/06/2020)

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 50-KHLT/ĐTN-SVHTT&DL–ĐPTTH ngày 25/4/2013 của Tỉnh Đoàn Bạc Liêu với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu về việc tổ chức Liên hoan tiếng hát thanh niên tỉnh Bạc Liêu lần thứ II/2013, với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ”. Căn cứ kết quả tuyển chọn của Vòng bán kết đã chọn ra 15 thí sinh xuất sắc ở hai thể loại tân nhạc và cổ nhạc bước tiếp vào Vòng Chung kết của liên hoan.

Thể lệ: Hội thi liên hoan tiếng hát thanh niên tỉnh Bạc Liêu năm 2013 (19/06/2013)
  BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN TIẾNG HÁT TN 2013 ***           Bạc Liêu, ngày   tháng  năm 2013     THỂ LỆ Liên hoan Tiếng hát thanh niên lần thứ II, năm 2013 với chủ đề “Khát vọng tuổi ...
Kế hoạch: Tổ chức Liên hoan tiếng hát thanh niên tỉnh Bạc Liêu lần thứ II năm 2013 (19/06/2013)
  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO & DU LỊCH ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH TỈNH BẠC LIÊU *** Số:  -KHLT/ĐTN-SVHTT&DL-ĐPTTH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc                      ...
Bảng phân công nhiệm vụ tại Liên hoan tiếng hát thanh niên năm 2013 (19/06/2013)
    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TỈNH BẠC LIÊU *** BTC LIÊN HOAN TIẾNG HÁT TN            Bạc Liêu, ngày  tháng  năm 2013                           ...
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com