Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 12/2021 Bạc Liêu: Tổ chức chương trình “Nối vòng tay yêu thương” Trần Quốc Ngữ: Thanh niên nông thôn khởi nghiệp từ mô hình nhỏ Bạc Liêu: chức Lễ Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Bùi Thụy Thu Hồng: Tổng phụ trách luôn cháy hết mình với công tác Đội Tỉnh đoàn Bạc Liêu: Tổ chức lớp tập huấn công tác thanh vận năm 2021 Gương bác sĩ trẻ tiêu biểu trong công tác điều trị bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 Tỉnh đoàn Bạc Liêu tiếp nhận hỗ trợ của Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 Bạc Liêu: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Bạc Liêu: Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết; Chuyên đề học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chuyên đề 1 (01/02/2015)
Icon Image

Khái niệm, Nguồn gốc, Quá trình hình thành Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Chuyên đề 2 (01/02/2015)
Icon Image

Tư tưởng Hồ Chí Minh Về giải phóng dân tộc, Giải phóng giai cấp, Giải phóng con người

Chuyên đề 3 (31/01/2015)
Icon Image

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập Dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Chuyên đề 4 (31/01/2015)
Icon Image

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân, của Khối Đại đoàn kết dân tộc

Chuyên đề 5 (31/01/2015)
Icon Image

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân

Chuyên đề 6 (30/01/2012)
Icon Image

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Quốc phòng toàn dân, Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

Chuyên đề 7 (30/01/2012)
Icon Image

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Chuyên đề 8 (30/01/2012)
Icon Image

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đạo đức cách mạng, Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư

Chuyên đề 9 (29/01/2012)
Icon Image

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

Chuyên đề 10: (28/01/2012)
Icon Image

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, Đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân

 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com