Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn
Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 7/2021 (05/07/2021)
Icon Image
XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY    
Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 6/2021 (09/06/2021)
Icon Image
TẢI VỀ TẠI ĐÂY    
Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 5/2021 (07/05/2021)
Icon Image
XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY    
Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 4/2021 (08/04/2021)
Icon Image
TẢI TÀI LIỆU VỀ TẠI ĐÂY      
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 03/2021 (18/03/2021)
Icon Image
Xem và tải tại đây!
Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 02/2021 (04/02/2021)
Icon Image
Xem và tải tại đây!
Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 01/2021 (18/01/2021)
Icon Image
Xem và tải tại đây!
Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 12/2020 (17/12/2020)
Icon Image
XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY    
Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 11/2020 (17/11/2020)
Icon Image
TẢI VỀ TẠI  ĐÂY      
Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 10/2020 (14/10/2020)
Icon Image
Xem và tải về tại đây.      
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com