Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Kế hoạch
KH 445 Thực hiện KL 06 của Ban Bí thư TW Đảng (18/12/2021)
Xem và tải về tại đây.
Kế hoạch tổ chức Trại hè thiếu nhi tỉnh Bạc Liêu năm 2020 (16/07/2020)

Xem và tải tài liệu tại đây!

Kế hoạch tổ chức hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" 2020 (29/04/2020)

Xem và tải tài liệu tại đây!

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com