Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Cơ cấu tổ chức
Ban thanh niên nông thôn - Công nhân đô thị - Lực lượng vũ trang (11/12/2014)
Icon Image
Điện thoại: 07813.949.405 CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN  
Nhà Thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm (15/08/2013)
Icon Image
Số điện thoại: 0781.3 602.606 CÁC THÀNH VIÊN  
Ban Thanh thiếu nhi Trường học (15/08/2013)
Icon Image
Số điện thoại: 0781.3 949.407 CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN  
Danh sách Ban Chấp Hành Tỉnh Đoàn Bạc Liêu Khóa IX, nhiệm kỳ 2012-2017 (28/02/2013)
Icon Image
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TỈNH BẠC LIÊU KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2012 - 2017  
Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên (16/04/2012)
Icon Image
Điện thoại: 07813.949.406 Email: uybanhoibaclieu@yahoo.com.vn CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN    
Ban Tuyên Giáo (16/04/2012)
Icon Image
Điện thoại: 07813.501.896 Email: bantuyengiaotdbl@gmail.com CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN  
Ban Tổ Chức - Kiểm tra (16/04/2012)
Icon Image
Điện thoại: 07813.949.400 CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN  
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com