Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tổng quan
Đơn vị trực thuộc (21/05/2020)
Huyện Đoàn Hồng Dân  (06/12) Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, Khu Trung Tâm hành chính huyện Hồng Dân. Điện thoại: 0781.3876.664 Fax: 0781.3.560.761 Email: huyendoanhdbl@yahoo.com.vn
Chức năng - Nhiệm vụ - Tổ chức Bộ máy tỉnh Đoàn Bạc Liêu (21/05/2020)
Cơ quan Tỉnh Đoàn là cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu, hoạt động theo pháp luật của nhà nước và nguyên tắc Điều lệ Đoàn. Cơ quan Tỉnh Đoàn hoạt động theo cơ chế thủ trưởng và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ. I. Chức năng - Nhiệm vụ - Tổ chức Bộ máy tỉnh Đoàn Bạc Liêu 1. ...
Giới thiệu chung (21/05/2020)
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ...
Ban thanh niên nông thôn - Công nhân đô thị - Lực lượng vũ trang (11/12/2014)
Icon Image
Điện thoại: 07813.949.405 CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN  
Nhà Thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm (15/08/2013)
Icon Image
Số điện thoại: 0781.3 602.606 CÁC THÀNH VIÊN  
Ban Thanh thiếu nhi Trường học (15/08/2013)
Icon Image
Số điện thoại: 0781.3 949.407 CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN  
Danh sách Ban Chấp Hành Tỉnh Đoàn Bạc Liêu Khóa IX, nhiệm kỳ 2012-2017 (28/02/2013)
Icon Image
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TỈNH BẠC LIÊU KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2012 - 2017  
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com