Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Hướng dẫn
Hướng dẫn tổ chức Ngày Chủ nhật xanh năm 2019 (05/03/2019)
Tải và xem văn bản về tại đây.
Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2018 (04/04/2018)
Tải văn bản về tại đây.
Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào "Sinh viên 5 tốt" năm học 2016 - 2017 (20/03/2017)
Tải Hướng dẫn về tại đây - Phần 1. Tải Hướng dẫn về tại đây - Phần 2.
Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017 (17/03/2017)
Tải Hướng dẫn về tại đây.
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com