Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Công văn
Công văn phát động tham gia cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50, năm 2021 (09/12/2020)
Tải công văn tại đây! Tải Thể lệ tại đây! Nội dung trao đổi, hướng dẫn khác!
Công văn phát động tham gia Cuộc thi GreenTech (20/04/2020)
  Xem và tải tài liệu tại đây!
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu lần thứ VIII (04/04/2019)
  Xem và tải Công văn tại đây!  
Công văn phát hành Thể lệ và Bộ câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bạc Liêu năm 2019 (29/03/2019)
Icon Image
  - Xem và tải Công văn về tại đây (Scan): - Xem và tải Công văn về tại đây (W): - Xem và tải Thể lệ về tại đây: - Xem và tải Bộ câu hỏi về tại đây:  
Công văn Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 (31/05/2017)
  BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU *** Số: 1532 - CV/TWĐTN-TNNT “V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017” ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   Bạc Liêu, ngày  29 ...
Công văn yêu cầu gửi bổ sung báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030 (19/04/2017)
  BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU * * * Số:  1480-CV/TĐTN-BTG “V/v yêu cầu gửi bổ sung báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 42  của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho ...
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com