Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công văn Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017

Công văn
Thứ tư, 31/05/2017, 19:49
Màu chữ Cỡ chữ
Công văn Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017

 

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU
***
Số: 1532 - CV/TWĐTN-TNNT
“V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng
Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017”
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Bạc Liêu, ngày  29 tháng 5  năm 2017

 

 
 
Kính gửi:- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.
 
Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 với chủ đề “Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững”, Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 với chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên”, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 với chủ đề “Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta”; thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017, nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tầm quan trọng về giá trị, vai trò của đa dạng sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch bền vững đối với phát triển kinh tế - xã hội; vị trí chiến lược, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thông qua quán triệt, triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường” và các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường; tuyên truyền thực hiện quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; tuyên truyền cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của pháp luật trong nước, các nước trong khu vực biển Đông và quốc tế về biển, đảo; các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.
2. Đối với các huyện, thị, thành đoàn phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 (tùy theo điều kiện đặc thù của từng đơn vị mà chọn địa điểm mít tinh thích hợp).
3. Tiến hành treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng với các chủ đề bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chống buôn bán động vật hoang dã, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đại dương xanh tại các nơi công cộng, các tuyến đường chính, trụ sở cơ quan, những nơi đông người qua lại nhằm khuyến khích mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường (đính kèm khẩu hiệu tuyên truyền).
4. Tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể nhân ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 và lồng ghép trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017, như: Tổ chức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ đầu nguồn; tổ chức dọn vệ sinh môi trường, xóa các điểm đen về ô nhiễm môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; thả động vật hoang dã về rừng; tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, tập huấn về công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền vững hệ sinh thái, tài nguyên đa dạng sinh học, quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững và quản lý thống nhất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, triển lãm, xây dựng phim, phóng sự với chủ đề bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn đa dạng sinh học trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch bền vững, bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo Việt Nam.
5. Phổ biến, giới thiệu đến đoàn viên, thanh niên và đông đảo nhân dân các mô hình tiên tiến bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, các mô hình bảo vệ môi trường kết hợp du lịch xanh, bền vững. Tăng cường hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác phát hiện và ghi hình những hành vi gây ô nhiễm môi trường, các hành động khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên.
6. Biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam nhân ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017. Đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, lập hồ sơ gửi về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn để cuối năm Ban Thường vụ xem xét, đề xuất khen thưởng.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 và gửi báo cáo các hoạt động về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn qua Ban TNNT - CNVC&ĐT , số 02, Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu trước ngày 21/7/2017, email: banthanhniennongthontdbl@gmail.com.
 
 

 

 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BBT TW Đoàn;
- Ban TN Công nhân & Đô thị TW Đoàn;   (để b/c)
- Ban Thanh niên nông thông TW Đoàn;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Biên tập Website Tỉnh Đoàn;
- Lưu Ban TNNT, VP.                                                        
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
         (đã ký)
 
 
 
Phạm Thành Phước

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
(Đính kèm công văn số:           -CV/TĐTN-TNNT ngày …. tháng …. năm 2017)
-------------
 
+ Nhiệt liệt hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 với chủ đề: Đa dạng sinh học và du lịch bền vững.
+ Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017.
+ Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017.
+ Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 “Sống hài hòa với thiên nhiên”.
+ Ngày Đại dương thế giới 08/6/2017: “Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta”.
+ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017 “Vì tương lai của chúng ta”.
+ Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn là xã hội.
+ Cộng đồng liên kết ứng phó với biến đổi khí hậu.
+ Đa dạng sinh học và du lịch bền vững.
+ Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường.
+ Bảo tồn động vật hoang dã là cuộc sống của chúng ta.
+ Tôi và bạn hãy chung tay vì cuộc sống của chúng ta.
+ Đại dương là sự sống, là sức khoẻ của con người.
+ Vì một trái đất bền vững hãy tiêu dùng có trách nhiệm.
+ Sử dụng bền vững nguồn lợi biển và đại dương là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
+ Bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo là trách nhiệm của mỗi người công dân Việt Nam.
+ Gần gũi với thiên nhiên giúp chúng ta khỏe mạnh hơn.
+ Hòa mình với thiên nhiên để cảm nhận sự kỳ diệu mà nó mang lại.
+ Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của chúng ta.
 

Số lượt xem: 584

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com