Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công văn yêu cầu gửi bổ sung báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030

Công văn
Thứ tư, 19/04/2017, 15:35
Màu chữ Cỡ chữ
Công văn yêu cầu gửi bổ sung báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030

 

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU

* * *

Số:  1480-CV/TĐTN-BTG

“V/v yêu cầu gửi bổ sung báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 42  của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 4 năm 2017

 

 

    Kính gửi:       - Các Ban Tỉnh Đoàn;

- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn;

-  Các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn.

 

Căn cứ Kế hoạch số 579-KH/TWĐTN-BKT ngày 28/02/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn về việc kiểm tra, giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2017.Để có thông tin và số liệu kịp thời báo cáo về Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành công văn số 1418 – Cv/TĐTN-BTG ngày 07/3/2017 về việc đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc báo cáo bổ sung nhanh kết quả thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030” (Sau đây viết tắt là Chỉ thị 42). Sau thời gian triển khai công văn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã nhận được báo cáo của 9 đơn vị: Thành Đoàn Bạc Liêu, Huyện Đoàn Hòa Bình, Huyện Đoàn Vĩnh Lợi; Huyện Đoàn Hồng Dân; Thị Đoàn Giá Rai; Đoàn khối; Đoàn trường Cao đẳng y tế; Đoàn trường Cao đẳng KT-KT; Đoàn thanh niên Công an tỉnh. Còn lại các đơn vị khác hiện nay Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vẫn chưa nhận được báo cáo (mặc dù ngày hết hạn gửi báo cáo là ngày 15/3/2017).

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã nhận được thông báo số 406-TB/TWĐTN-BKT ngày 10/4/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thành lập các đoàn giám sát chuyên đề của Ban Bí thư Trung ương đoàn năm 2017. Trong đó, Đoàn giám sát yêu cầu bổ sung thêm một số nội dung ngoài các nội dung các đơn vị đã gửi báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn theo tinh thần công văn số 1418 – Cv/TĐTN-BTG ngày 07/3/2017. Để đảm bảo các nội dung phục vụ báo cáo và làm việc với Đoàn giám sát Trung ương Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Các ban Tỉnh Đoàn; Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và  Các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn thực hiện một số nội dung sau:

1.           Đối với các Ban tỉnh Đoàn

Ban tổ chức – kiểm tra:

+ Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Chỉ thị 42.

+  Kết quả giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và tỷ lệ (%) đảng viên trẻ được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trong các năm 2015, 2016 và 2017.

+ Kết quả tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn chuyên trách theo chương trình khung của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trongcác năm 2015,2016 và 2017.

Ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Hội LHTN VN tỉnh:

+ Kết quả thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

+ Số Đoàn xã, phường, thị trấn tham gia giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến và số thanh thiếu niên chậm tiến được giúp đỡ, cảm hóa.

+ Kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo, đồng hành với thanh niên khu vực đặc thù.

+ Kết quả thực hiện phong trào “Thanh niên Việt Nam học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

Ban Thanh thiếu nhi trường học:

+ Kết quả sử dụng các thiết chế văn hóa để giáo dục và phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh thiếu nhi.

+ Kết quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Ban Thanh niên nông thôn, công nhân viên chức và đô thị:

+ Kết quả phong trào hành động cách mạng: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Ban Tuyên giáo:

+ Công tác tham mưu, phối hợp thực hiện Chỉ thị 42.

+ Kết quyar triển khai chương trình hành động của Đoàn thực thực hiện Chỉ thị 42.

+Đánh giá chung.

+ Kiến nghị đề xuất giải pháp triển khai trong thời gian tới.

2.     Đối với các huyện, thị, thành Đoàn và  Các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn:

-      Đối với các đơn vị đã gửi báo cáo đúng thời hạn:

+ Các đơn vị bổ sung một số nội dung báo cáo còn thiếu.

- Đối với các đơn vị chưa gửi báo cáo đúng thời hạn:

+ Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nghiêm túc phê bình và đề nghị các đơn vị gửi báo cáo bổ sung.

Lưu ý: Tất cả các đơn vị báo cáo dựa vào Đề cương báo cáo gửi kèm công văn này.

- Riêng đơn vị Thành Đoàn Bạc Liêu, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chọn làm đơn vị tiêu biểu để Đoàn giám sát thực tế. Đề nghị đơn vị Thành Đoàn Bạc Liêu sắp xếp 1 buổi làm việc của đoàn giám sát với Ban Thường vụ Thành Đoàn và chọn 2 đơn vị Đoàn trực thuộc cấp thành phố để đoàn giám sát thực tế khảo sát tình hình hoạt động, các mô hình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên tại địa phương. (Lịch kiếm tra cụ thể sẽ thông báo sau).

Đề nghị  các Ban tỉnh Đoàn và Ban Thường vụ huyện, thị, thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc nhanh chóng thực hiện đúng theo tinh thần Công văn. Báo cáo kết quả về Tỉnh Đoàn thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn trước ngày 27/04/2017 thông qua địa chỉ Email: bantuyengiaotdbl@gmail.com. (Lưu ý: Đây là một trong những nội dung chấm điểm tiêu chí thi đua của các đơn vị trong năm 2017, rất mong các đơn vị thực hiện đảm bảo đúng nội dung và thơi gian quy định).

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP,  BTG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

                                 

        (đã ký)

 

 

 

                    Phạm Thành Phước

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem: 593

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com