Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 12/2021 Bạc Liêu: Tổ chức chương trình “Nối vòng tay yêu thương” Trần Quốc Ngữ: Thanh niên nông thôn khởi nghiệp từ mô hình nhỏ Bạc Liêu: chức Lễ Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Bùi Thụy Thu Hồng: Tổng phụ trách luôn cháy hết mình với công tác Đội Tỉnh đoàn Bạc Liêu: Tổ chức lớp tập huấn công tác thanh vận năm 2021 Gương bác sĩ trẻ tiêu biểu trong công tác điều trị bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 Tỉnh đoàn Bạc Liêu tiếp nhận hỗ trợ của Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 Bạc Liêu: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Bạc Liêu: Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết; Chuyên đề học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Bản tin tuổi trẻ Bạc Liêu
Sức trẻ với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (02/07/2019)
Icon Image

Xây dựng đời sống văn hóa là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước ta. Hiện nay, khi đất nước tiến hành đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Phát huy truyền thống, thanh niên Hòa Bình tiếp tục cống hiến và trưởng thành (05/06/2019)
Icon Image

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Hòa Bình lần VI nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra thành công tốt đẹp, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh Bạc Liêu, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban nhân dân huyện sự định hướng của BTV Huyện Đoàn và phối hợp của các ngành, đoàn thể trong huyện, đây là đại hội điểm cấp huyện, thị, thành phố do UB Hội tỉnh Bạc Liêu phối hợp chỉ đạo, tạo ra bước ngoặt mới trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được trong hiệm kỳ qua, đồng thời định hướng những mục tiêu, nhiệm vụ, gải pháp quan trọng phù hợp trong tình hình mới.

 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com