Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sức trẻ với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Bản tin tuổi trẻ Bạc Liêu
Thứ ba, 02/07/2019, 14:15
Màu chữ Cỡ chữ
Sức trẻ với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Xây dựng đời sống văn hóa là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước ta. Hiện nay, khi đất nước tiến hành đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được nhận thức một cách sâu sắc và toàn diện hơn, nhất là trong giai đoạn tỉnh Bạc Liêu đang tăng tốc phát triển nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần nâng cao rất đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Đồng chí Vương Phương Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải)

và đồng chí Trần Minh Huấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (bên trái)

trao Bằng khen tuyên dương cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào tình nguyện năm 2017

Những năm qua, Phong trào TNTN xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn chặt chẽ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã được BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu triển khai đồng bộ và có bước phát triển mạnh. Các phong trào tuổi trẻ như: Xây dựng gia đình, ấp, khóm văn hoá; xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ, đồng hành và phát huy vai trò thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp góp phần xây dựng tỉnh Bạc Liêu giàu đẹp, đã được các cơ sở Đoàn cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, được đông đảo tuổi trẻ và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Phong trào đã phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh nội lực của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương.

Có thể nói điểm sáng trong công táctuyên truyền,giáo dục đạo đức, văn hóa, lối sống, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trên lĩnh vực phát triển KT, VH, XH, trong đó nổi bật phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” được các cấp bộ Đoàn tổ chức thường xuyên thông qua các hoạt động cụ thể: xây dựng, hoàn thiện hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quang, vườn tạp, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, trọng điểm là thực hiện các công trình, phần việc thanh niên: Vận động nhân dân làm hàng rào cây xanh”, xây dựng nhà nhân ái, giao thông nông thôn, công trình “Đoạn đường thanh niên xây dựng Nông thôn mới”, “Thắp sáng đường quê”... Phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”được tổ chức thông quacác hoạt động: “Ngày thứ bảy tình nguyện”“Ngày chủ nhật xanh”. đăng ký đảm nhận các công trình “tuyến đường kiểu mẫu”, “đoạn đường sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh”...

Thông qua hoạt động “Tháng Thanh niên” và Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” các cấp bộ Đoàn đã chủ động đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động như: tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tiếp sức mùa thi, bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, tổ chức các chuyến thăm hỏi, tặng quà và vận động xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình Cựu TNXP, gia đình thanh nghèo trên địa bàn tỉnh; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và Thương binh có hoàn cảnh khó khăn, đỡ đầu hộ gia đình nghèo… hoàn thành hàng ngàn công trình, phần việc mang lại lợi ích thiết thực hàng tỷ đồng. Nét đẹp văn hóa trong phong trào “Hiến máu nhân đạo” với phương châm: Một giọt máu cho đi, một đời người ở lại, luôn được các cấp bộ Đoàn, Hội quan tâm chú trọng và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, một nghĩa cử văn hóa cao đẹp đối với thanh niên qua các phong trào “Lễ hội xuân hồng”, “Hành trình đỏ”, hưởng ứng ngày “Toàn dân tình nguyện hiến máu nhân đạo”. Qua đó, đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia đăng kí hiến máu tình nguyện.

Nhìn chung, các phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần rất đáng kể cùng với các địa phương, đơn vị thi đua xây dựng phát triển đời sống văn hóa tích cực phát huy khôi phục và phát triển các giá trị tập quán văn hóa thuần phong mỹ tục, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, thắt chặt hơn mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, gia đình văn hóa, gia đình an toàn, giảm nghèo bền vững…khơi dậy phong trào văn hóa ở cơ sở mang nhiều sắc thái mới. Thực tế nhiều phong trào của tuổi trẻ được hình thành và hoạt động rộng khắp nơi trên địa bàn toàn tỉnh, có sức hút, sức lan tỏa nhanh, mạnh, được các cấp, các ngành và nhất là nhân dân tích cực hưởng ứng và trở thành phong trào hành động cách mạng “Thi đua yêu nước” trong giai đoạn mới. Có thể khẳng định các phong trào của tuổi trẻ đã góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa địa bàn dân cư” đã có chuyển biến tích cực làm thay đổi diện mạo cuộc sống, nông thôn mới, đô thị văn minh ở Bạc Liêu, đời sống kinh tế - xã hội không ngừng được nâng cao, hộ đói không còn, số hộ nghèo ngày càng giảm, số hộ khá, giàu tăng lên; sự quan tâm sâu sắc hơn công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các gia đình chính sách được các cơ sở đoàn quan tâm đúng mức; cơ sở hạ tầng và các thiết chế sinh hoạt văn hóa được quan tâm xây dựng; tình làng nghĩa xóm được củng cố; nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều tiến bộ, giảm dần các hủ tục lạc hậu; cảnh quan, vệ sinh môi trường được cải thiện; các chỉ tiêu xã hội về y tế, giáo dục được thực hiện tốt, giảm dần tệ nạn xã hội; nhiều tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; an ninh, chính trị được đảm bảo; người dân nâng cao ý thức chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hiệu quả rất đáng biểu dương được ghi nhận từ việc lồng ghép các phong trào của tuổi trẻ với các phong trào, cuộc vận động của MTTQ và các đoàn thể CT – XH phát triển không ngừng đã có tác động mạnh qua lại góp phần phát triển đời sống kinh tế - xã hội…. điển hình là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ngày “Vì người nghèo”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp”, “Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”,“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”... Nhiều mô hình “Dân vận khéo”, “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Gia đình, dòng họ không có người phạm tội, mắc tệ nạn xã hội”, “Tổ an ninh nhân dân”, đội dân phòng, chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”, “Tết sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn”, “Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường”, “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới”…Tạo hiệu ứng hết sức thiết thực, ý nghĩa thu hút mọi tầng lớp nhân dân tự giác hưởng ứng sôi nổi, đầy quyết tâm và đã mang lại hiệu quả đáng kể trong nhiều năm qua góp phần hoàn thành lộ trình xây dựng và phát triển văn hóa nông thôn mới; đô thị văn minh, thúc đẩy phong trào TNTN xây dựng đời sống văn hóa vươn lên tầm cao mới.

Để phong trào tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục phát triển ngày càng phát triển ổn định vững chắc, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm giữ vững danh hiệu “Văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh” nói chung và nói riêng đối với phong trào tuổi trẻ trong giai đoạn mới, hướng tới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để nâng chất phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể CT – XH tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; Thông qua vai trò nòng cốt của CB, đoàn viên, hội viên phối hợp đồng bộ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhằm tạo được sức mạnh tổng hợp tiếp tục thi đua xây dựng phát triển đời sống văn hóa, phát huy được tinh thần làm chủ của nhân dân, đoàn kết tập hợp được mọi tầng lớp tuổi trẻ hăng hái đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.                                                   

Số lượt xem: 604

Lan Ngọc (BDVTU)

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com