Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Hồ Chí Minh toàn tập
Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 1 (07/01/2012)

1919 - 1924 (Xuất bản lần thứ hai) Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Hà Nội - 2000 Tải toàn văn (file *.DOC)

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 2 (06/01/2012)

1924 - 1930 (Xuất bản lần thứ hai) Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội - 2000 Tải toàn văn (File *.DOC)

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 3 (05/01/2012)

1930 - 1945 (Xuất bản lần thứ hai) Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội - 2000 Tải toàn văn (File *. DOC)

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 4 (04/01/2012)

1945 - 1946 (Xuất bản lần thứ hai) Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội - 2000 Tải toàn văn (File * . DOC )

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 5 (02/01/2012)

1947 - 1949 (Xuất bản lần thứ hai) Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội - 2000 Tải toàn tập File *.DOC

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 6 (01/01/2012)

1950 - 1952 (Xuất bản lần thứ hai) Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội - 2000 Tải toàn tập File (*.DOC)

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 7 (30/12/2011)

1953 - 1955 (Xuất bản lần thứ hai) Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội - 2000 Tải toàn tập File (*.DOC)

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 8 (29/01/2011)

1955 - 1957 (Xuất bản lần thứ hai) Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội - 2000 Tải Toàn văn File *.DOC

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 9 (28/01/2011)

1958 - 1959 (Xuất bản lần thứ hai) Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội - 2000 Tải Toàn văn File * .DOC

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 10 (27/01/2011)

1960 - 1962 (Xuất bản lần thứ hai) Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội - 2000 Tải toàn tập File * . DOC

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 11 (20/01/2011)

1963 - 1965 (Xuất bản lần thứ hai) Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội - 2000 Tải toàn văn (File * . DOC)

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 12 (15/01/2011)

1966 - 1969 (Xuất bản lần thứ hai) Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội - 2000 Tải toàn văn File * . DOC

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com