Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCSHCM
Thứ hai, 27/05/2013, 17:00
Màu chữ Cỡ chữ
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, TTN trong tỉnh, để góp phần cung cấp tài liệu chi sinh hoạt của các cấp bộ Đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tham mưu cho Thường vụ Tỉnh Đoàn cung cấp đề cương tuyên truyền 82 năm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

ĐỀ CƯƠNG

TUYÊN TRUYỀN 82 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
(26/3/1931-26/3/2013)

-----------

82 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ XHCN; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo; truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Nối tiếp truyền thống, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với hoài bão cách mạng đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ, nhiệt tình ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

I. LỊCH SỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian Hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22 đến 25/3/1961 tại Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.

Ngay sau khi thành lập, Đoàn thanh niên cộng sản Đông dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô - Viết Nghệ Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù: "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác".

Tháng 7/1936, Hội nghị Trung ương Đảng đã định ra đường lối chuyển hướng nhiệm vụ từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh công khai hợp pháp và nửa hợp pháp. Đoàn thanh niên Dân chủ Đông dương tiếp nối truyền thống của Đoàn TNCS Đông Dương, tích cực vận động thanh niên đấu tranh chống thực dân, đế quốc, phản động tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ, trong tình hình mới, tổ chức Đoàn phải chuyển vào hoạt động bí mật và xây dựng tổ chức chặt chẽ với tên mới là Đoàn thanh niên phản đế Đông dương.

Mùa xuân năm 1941, Bác Hồ trở về nước cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5/1941, Người đã chủ trì Hội nghị Trung ương VIII tại Pắc Bó (Cao Bằng). Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII, Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam ra đời tiếp nối sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của các tổ chức thanh niên trước đó do Đảng, Bác Hồ tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, Đoàn thanh niên Cứu quốc và tuổi trẻ cả nước đã xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vùng lên tiến hành thành công Cách mạng tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là lực lượng hăng hái đi đầu trong phong trào chống "giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm". Thời gian độc lập không được bao lâu, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, cả dân tộc lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ, hy sinh. Tiêu biểu cho những ngày đầu kháng chiến là tuổi trẻ Sài Gòn - Chợ Lớn đã thành lập các đội Thanh niên xung phong cảm tử, thanh niên tự vệ kiên quyết đánh trả kẻ thù. Tại Thủ đô Hà Nội suốt 60 ngày đêm, nhiều chiến sỹ với tuổi đời còn rất trẻ đã ôm bom ba càng chặn xe tăng giặc ngay trên đường phố...

Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I được tổ chức tại Đại Từ - Thái Nguyên từ ngày 7 đến ngày 14/2/1950 với chủ đề "Chiến đấu và xây dựng tương lai". Phát huy thành công của Đại hội, hàng vạn nam nữ thanh niên hăng hái xung phong tham gia phục vụ các chiến dịch, phong trào "Tòng quân giết giặc lập công" phát triển khắp mọi nơi. Sau chín năm trường kỳ kháng chiến, tháng 5/1954, quân và dân ta đã làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Trong cuộc trường kỳ kháng chiến ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương tuổi trẻ kiên cường, dũng cảm như: Trần Văn Ơn, Võ Thị Sáu, La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Nguyễn Thị Chiên, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện... Họ thật xứng đáng đại diện cho một lớp trẻ "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Ngày 19/10/1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết đổi tên Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II từ ngày 25/10 đến ngày 4/11/1956 Bác Hồ đã ân cần căn dặn:

"Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà."  Từ sau Đại hội, tuổi trẻ miền Bắc đã dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất để khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng xã hội mới. Hàng vạn thanh niên tham gia xây dựng các công trình thủy lợi, khai hoang phục hóa đất đai; hàng triệu thanh niên hăng hái theo học các lớp bổ túc văn hóa... Ở miền Nam, phong trào đấu tranh chính trị của thanh niên, học sinh- sinh viên tuy bị đế quốc Mỹ và tay sai đàn áp dã man song không hề nao núng. Trong những ngày đồng khởi, các đội "Trung kiên", "Xung phong" do thanh niên đảm nhận đã được thành lập ở khắp mọi nơi, tiến hành vây đồn, lấy bốt, trừ gian, phá ấp chiến lược... Tiêu biểu cho tinh thần ấy là chị Trần Thị Lý, người con gái anh hùng đất Quảng nhiều lần bị địch bắt, mang trong mình nhiều vết thương, nhưng người con gái ấy không hề nhụt chí trước quân thù.

Từ ngày 23 đến ngày 25/3/1961, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III được triệu tập tại Hà Nội, Đại hội đã phát động phong trào "Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất". Tháng 8/1964, đế quốc Mỹ leo thang gây chiến tranh phá hoại bằng không quân đối với miền Bắc, tuổi trẻ Thủ đô đã phát động phong trào "Ba sẵn sàng". Được sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đoàn, phong trào đã phát triển sâu rộng trong cả nước. Ở miền Bắc, hàng triệu ĐVTN đăng ký tham gia phong trào "Ba sẵn sàng" nêu cao quyết tâm chi viện cho chiến trường miền Nam với tinh thần "Chưa thắng giặc Mỹ, chưa về quê hương".

Tháng 2/1965, Đại hội Đoàn thanh niên toàn miền Nam đã phát động phong trào "Năm xung phong", sau một thời gian ngắn, có hàng vạn ĐVTN tham gia phong trào này. Từ phong trào "Ba sẵn sàng" và "Năm xung phong" đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân với những chiến công xuất sắc như: Bảy dũng sỹ Điện Ngọc (Quảng Nam) anh dũng đánh trả một tiểu đoàn địch; Tạ Thị Kiều tay không đoạt bốt giặc; Lê Thị Hồng Gấm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng không chịu đầu hàng giặc; Dũng sỹ diệt Mỹ - Anh hùng Lê Mã Lương với lẽ sống "Cuộc đời đẹp nhất là ở trên trận tuyến chống quân thù"; câu nói bất hủ của người thợ điện trẻ tuổi Nguyễn Văn Trỗi "Còn giặc Mỹ thì không có hạnh phúc" đã gây xúc động cho tuổi trẻ và nhân dân tiến bộ khắp 5 châu; lời hô của Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân "Nhằm thẳng quân thù mà bắn!" đã trở thành hiệu lệnh thúc giục quân và dân ta xông lên tiêu diệt quân thù.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng, thể theo nguyện vọng của cán bộ, ĐVTN cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định: Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam được  mang tên Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm nên một đại thắng mùa xuân năm 1975, cả nước thống nhất và đi lên xây dựng CNXH. Trong chiến thắng vĩ đại ấy, có sự đóng góp to lớn của ĐVTN trên khắp các mặt trận. Đảng ta, nhân dân ta, Đoàn ta đã giáo dục, rèn luyện một thế hệ thanh niên Việt Nam vô cùng dũng cảm, thông minh, không sợ gian khổ, hy sinh, quyết chiến - quyết thắng. Sau ngày thống nhất nước nhà, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) đã ra quyết định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV đã được tiến hành tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đã quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Ba xung kích” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Vào thời điểm này, hàng triệu lượt ĐVTN tham gia phong trào "Ba xung kích làm chủ tập thể"; gần 9 triệu ĐVTN tham gia phong trào "Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; hàng chục vạn thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Tiếp đó là các phong trào "Hành quân theo bước chân những người anh hùng" đã thu hút gần 6 triệu đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia và "Hành quân theo chân Bác" đã có 10 triệu thiếu niên nhi đồng tham gia.

Từ ngày 27 đến ngày 30/11/1987, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V đã phát động phong trào "Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI diễn ra từ ngày 15 đến 18/10/1992; Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI (tháng 2 năm 1993) đã quyết định triển khai 2 phong trào lớn là: "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước".

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII từ ngày 26 đến ngày 29/11/1997 đã quyết định tiếp tục phát triển và nâng hai phong trào trên lên một tầm cao mới. Năm 2000, Bộ Chính trị và Chính phủ quyết định là "Năm thanh niên Việt Nam". Từ thời điểm này phong trào “Thanh niên tình nguyện" có bước phát triển mới, đi vào thực tiễn, được đông đảo các cấp bộ Đoàn và ĐVTN tham gia, tạo nên ấn tượng tốt đẹp về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới. Tổ chức Đoàn các cấp đã chủ động đề xuất và đảm nhận hàng ngàn chương trình, dự án kinh tế - xã hội quan trọng, tiêu biểu như Dự án xóa cầu khỉ, xây cầu mới vùng đồng bằng Nam bộ; xây dựng Đảo thanh niên; làm đường Hồ Chí Minh; xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp...

Phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo để chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khoa học công nghệ mới; sinh hoạt chính trị "Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng", "Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh"... đã lôi cuốn hàng triệu thanh thiếu niên tham gia. Từ trong phong trào của tuổi trẻ đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác.

Với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện", Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII từ ngày 8 đến ngày 11/12/2002. Đại hội đã phát động phong trào lớn "Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam cùng xiết chặt tay dưới lá cờ vinh quang của Đoàn, nguyện đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Phong trào mới với sức sống mới, hàng triệu thanh niên thi đua học tập, tiến quân vào khoa học - công nghệ; thi đua lao động sáng tạo để lập thân lập nghiệp; xung phong tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Các cuộc vận động, phong trào mới được triển khai như: "Sáng tạo trẻ", "Bốn mới" (kỹ thuật mới, ngành nghề mới, thị trường mới, mô hình mới), "Cán bộ công chức trẻ với cải cách hành chính", "Học tập tốt, rèn luyện tốt", “Trí thức trẻ tình nguyện”... đã góp phần khơi sức thanh niên trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo từ thực tiễn.

Đặc biệt sinh hoạt chính trị "Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh", "Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi hai mươi", diễn đàn "Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích", cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”  đã được các cấp bộ Đoàn, ĐVTN triển khai thực hiện nghiêm túc, có sức lôi cuốn và lan toả mạnh mẽ, tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng và niềm tin cho thế hệ trẻ. Năm 2007, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động, Đoàn thanh niên các cấp chủ động, sáng tạo triển khai thực cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, sau một năm triển khai, cuộc vận động bước đầu đã đạt được kết quả tốt đẹp.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 17 đến 21/ 12/ 2007. Đại hội đã khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thực sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ 2007-2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước, thông qua các mảng công tác lớn như: tuyên truyền giáo dục; phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu nhi, xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh; công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Qua các phong trào, chương trình hành động, tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, được các cấp, các ngành và toàn xã hội biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Năm 2011, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi diễn ra trong bối cảnh có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tuổi trẻ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, năm được Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn là “Năm Thanh niên”, kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011), 70 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 55 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp…Việc Đảng và Nhà nước quyết định năm 2011 là Năm Thanh niên đã tạo dấu ấn quan trọng, là động lực lớn cổ vũ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, khơi dậy niềm hứng khởi của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, lôi cuốn thu hút sự tham gia của các lực lượng xã hội; các hoạt động khởi động Năm Thanh niên và các trọng tâm công tác trong Năm Thanh niên 2011 mang tính hành động cao, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ, bám sát yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên thanh niên và yêu cầu lãnh đạo của các cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị, góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội; thể hiện sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thông qua các hoạt động đã khai thác tốt các nguồn lực hỗ trợ cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 14/12/2012. Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, 

Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007-2012; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017; thảo luận sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội đã bầu 151 đồng chí vào BCH Trung ương Đoàn khoá X, nhiệm kỳ 2012-2017.

Tại đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2012-2017 được xác định là:

- Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có trí thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

- Phát huy vai trò xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Đại hội cũng thống nhất, trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 sẽ tiếp tục triển khai hai phong trào “Xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” qua đó khẳng định quan điểm vừa phát huy, vừa chú trọng chăm lo, bồi dưỡng thanh niên.

II. TRUYỀN THỐNG TUỔI TRẺ VÀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU (MINH HẢI)

Qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, các thế hệ thanh niên Bạc Liêu luôn đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo, đi đầu trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

1. Truyền thống tuổi trẻ Bạc Liêu (Minh Hải):

Bạc Liêu là vùng đất mới, được khai phá muộn hơn so với quá trình dựng nước của dân tộc, nhưng lại là một trong những địa phương được ảnh hưởng khá sớm của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và các phong trào trong hoạt động của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên. Đặc trưng cơ bản của con người Bạc Liêu là cần cù – sáng tạo trong lao động; hào hiệp, phóng khoáng và chất phát trong quan hệ giao tiếp; năng động – nhạy cảm trong suy nghĩ và hành động; luôn chịu thương – chịu khó trong mọi hoàn cảnh, nhưng rất cương quyết trước kẻ thù. Phát huy truyền thống của quê hương bao lớp thế hệ trẻ Bạc Liêu đã và đang ra sức chiến đấu, lao động, học tập và cống hiến, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Chính từ đây, đã cổ vũ, động viên, tạo nguồn sức sống mãnh liệt cho thế hệ trẻ vững bước tiến vào thế kỷ XXI, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa uê hương, đất nước.

Thể theo nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu nhi Bạc Liêu, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiến hành nghiên cứu, thu thập, nhằm ghi lại những kết quả qua các lần tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu qua các thời kỳ. Với những tư liệu quý giá này, sẽ góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin, lý tưởng cho tuổi trẻ Bạc Liêu hôm nay và mai sau.

Sau hai lần tái lập tỉnh, Bạc Liêu ngày nay có vị trí: Đông giáp biển đông, Đông Bắc giáp Sóc Trăng, Tây giáp tỉnh Kiên Giang; Nam – Tây Nam giáp tỉnh Cà Mau, Bắc giáp tỉnh Hậu Giang. Diện tích tự nhiên 254,15Km2. Tỉnh có 06 huyện, thành phố (Vĩnh Lợi, Giá Rai, Đông Hải, Phước Long, Hồng Dân và thành phố Bạc Liêu) 61 đơn vị. Dân số chung theo điều tra năm 1998 có 772.078 người; kinh 88,47%, Khowmer 7,41%, Hoa 4,09%. Tuổi thanh niên từ 15 – 35 hiện có 329.633 người, chiếm 42,6% dân số của tỉnh.

Về mặt lịch sử Bạc Liêu được thành lập ngày 18/12/1882, theo sắc lệnh của toàn quyền Đông Dương. Địa giới hành chính gồm có Đại lý Cà Mau và Đại lý Vĩnh Lợi. Lúc bấy giờ tên gọi là Địa hạt Bạc Liêu (địa hạt thứ 21 ở Nam Kỳ). Ngày 20/12/1899 Pháp bãi bỏ danh xưng địa hạt, đổi lại là tỉnh. Năm 1916 dân số toàn tỉnh có 97.050 người (61.830 Việt, 15.328 Khơmer; 13.976 Minh Hương, 5.916 Hoa). Đến năm 1918 cơ cấu hành chính tỉnh Bạc Liêu có 04 quận: Cà Mau, Giá Rai, Vĩnh Lợi và Vĩnh Châu. Địa giới và cơ cấu hành chính này tồn tại đến cuộc cách mạng tháng 8/1945. Sau đó, do những biến động chính trị và chiến tranh nên cơ cấu hành chính và địa giới tỉnh Bạc Liêu nhiều thay đổi.

Trở lại thời xa xưa, vùng đất Bạc Liêu được hình thành từ một phần của vùng đất Mang khảm (còn gọi là Phương Thành) và một phần đất của vùng đất Ba Thắc (Thủy Chân Lạp). Đến những năm đầu của thế kỷ XVI vùng đất này vẫn còn hoang vu, dân cư thưa thớt, ở theo ven sông và những gò cao. Nghề sống chủ yếu là bắt cá, ong và làm rẫy.

Cuộc sống tự quản của những cư dân kinh, Khơmer, Hoa kéo dài cho đến năm 1757, chúa Nguyễn Phúc Khoát mới đặt nền thống trị của Nhà Nguyễn trên miền đất này và toàn vùng đất Phương Nam.

Năm 1836 Vua Minh Mạng cho đo đạc điền, lập địa bộ Nam Kỳ lục tỉnh. Công cuộc khẩn hoang vùng đất Bạc Liêu được mở rộng dưới đời vua Tự Đức, do kinh lược sứ Nguyễn Tri Phương chỉ huy nhưng chỉ 5 năm sau bị đình đốn vì thực dân Pháp xâm chiếm nước ta.

Sau khi thực dân Pháp thiết lập bộ máy cai trị cõi Đông Dương, đặc biệt là sau thế chiến lần thứ nhất 1914 – 1918, chúng đẩy mạnh chính sách khai thác thuộc địa. Tuyến lộ Đông Dương đoạn Cà Mau – Bạc Liêu và các trục kinh xáng cắt ngang xẻ dọc từ Bạc Liêu đến Cà Mau đã mở ra vùng đất “Hứa” cho hàng vạn dân “Lưu tán” từ các tỉnh miền trên đến Bạc Liêu khẩn hoang, lập nghiệp, tránh họa thực dân phong kiến.

Người dân khẩn hoang phải đối mặt với rừng thiêng nước độc, muỗi mòng đỉa vắt, vượt qua đói khát bệnh tật, phát hoang lau sậy, móc từng rễ cây, mong có mãnh đất tự mình làm chủ,có chén cơm manh áo ngày ngày và để lại cho con cháu mai sau. Nhưng họ nào biết luật lệ đất đai của Nhà nước Pháp. Lợi dụng tình hình này, địa chủ người Pháp, người Việt, người Hoa, người Khowmer… vung tiền ra, dựa vào thế lực chính quyền thực dân, nộp đơn, trưng khẩn, vì trên bản đồ thì những khoảnh đất này còn vô chủ. Tên địa chủ người Pháp Bâu – vin Ây nâu (Bauvin Ayneau) đã khẩn chiếm 9/10 diện tích đất của làng Ninh Thạnh Lợi, địa chủ Trần Trinh Trạch chiếm 145 hecta ruộng lúa và 10 ngàn hecta ruộng muối; địa chủ người hoa Vưu Tụ chiếm 71 ngàn hecta..v.v.. vì vậy, khi những miếng đất của người khẩn hoang đã thành khoảnh thì trên bộ sổ, đất đã thuộc về địa chủ. Người khẩn hoang lại trắng tay, phải sống kiếp tá tiền, suốt đời cơ cực đắng cay, dưới hai tầng áp bức: địa chủ và thực dân.

Là thành viên trụ cột và tương lai của gia đình, lớp trẻ là những người hứng chịu sự cơ cực, khổ nhục và thiệt thòi nhất; Một sự bất hạnh cả về đời sống vật chất, tinh thần và tương lai. Tuổi thiếu niên không được đi học, không được chăm sóc, vui chơi. Nhiều em tuổi mới lên sáu, lên bảy đã phải thay cha mẹ đi ở đợ, coi trâu chăn vịt cho địa chủ. Đến tuổi trưởng thành không được tiến thân, chỉ quanh năm đầu tắt mặt tối. Xây dựng hôn nhân gia đình là bước ngoặc trọng đại của một đời người, hứa hẹn bao ước vọng tương lai hạnh phúc, nhưng dưới chế độ phong kiến thực dân mấy ai được tự do lựa chọn, được tự do kết hôn, phải chấp nhận cảnh “May nhờ rủi chịu”; biết bao gia đình đổ vỡ. Khổ nhục nhất là những chị em phải đi làm hầu, bán thân cho bọn nhà giàu. Ngoài ra, một số thanh thiếu niên bị xô đẩy vào con đường thuốc phiện, rượu cồn, bài bạc… hủy hoại cuộc đời.

“Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời người khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Song, dưới chế độ thực dân phong kiến tuổi trẻ làm gì có được mùa xuân, có được ngày mai!

Tuy nhiên, chính sách áp bức, bóc lột và ngu dân của thực dân phong kiến không thể triệt tiêu được tố chất và truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, cũng như tuổi trẻ Bạc Liêu. Một lớp người được sinh ra, lớn lên trong nền văn hiến nghìn năm dựng nước và giữ nước, có những Bà Trưng, Bà Triệu, Nguyễn Huệ, Quang Trung. Tố chất truyền thống đó là: yêu nước, đoàn kết, thương người, mến khách; căm ghét áp bức bất công; lao động cần cù sáng tạo; gan góc trước hiểm họa, dũng cảm trong đấu tranh; có chí tiến thủ.

Từ thời Tây Sơn tiến quân vào Gia Định đánh quân Xiêm xâm lược do Nguyễn Ánh rước về, nhiều “Tráng đinh” (tuổi thanh niên) vùng Bạc Liêu, Cà Mau hợp tác với quân Tây Sơn đánh đuổi quân xâm lược Xiêm ra khỏi bờ cõi.

Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, tuổi trẻ Bạc Liêu đã đi theo các ông Đỗ Thừa Luông, Đỗ Thừa Tự dựng cờ khởi nghĩa đánh Tây, lập căn cứ vùng Cái Tàu, Cái Nước. Sau đó tham gia nghĩa quân Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân kháng chiến chống Pháp.

Từ cuối thế kỷ XIX đến thập niên 20 của thế kỷ XX, tuổi trẻ Bạc Liêu đã cùng cha anh nổi dậy chống chính quyền thực dân, giết quan Tây ở Cà Mau, chống bắt phu đào kinh đắp lộ, những cuộc đấu tranh đổ máu của nông dân chống bọn cường hào, địa chủ cấu kết chính quyền thực dân cướp đất nông dân. Điển hình là cuộc nổi dậy của nông dân làng Ninh Thạnh Lợi năm 1927 do Trần Kim Túc (Chủ Chọt) lãnh đạo, và cuộc nổi dậy của gia đình Mười Chức ở Nọc Nạng – Làng Phong Thạnh năm 1928, đã làm chấn động dư luận Nam Kỳ. Nhà nước Pháp phải cải sửa chính sách ruộng đất đối với nông dân thuộc địa.

Từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tuổi trẻ Bạc Liêu một lòng theo Đảng, sẵn sàng hy sinh phấn đấu, luôn đứng trên tuyến đầu, góp phần xứng đáng hoàn thành thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, non sông thu về một mối. Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, tuổi trẻ Bạc Liêu tiếp tục phát huy vai trò xung kích với tầm cao mới, phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đoàn Thanh niên cộng sản do Bác Hồ sáng lập – hạt nhân của tuổi trẻ và phong trào thanh thiếu niên tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, xứng đáng là cánh tay đắc lực và đội dự bị tin cậy của Đảng.

2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu (Minh Hải) qua các kỳ Đại hội.

* Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Minh Hải (Bạc Liêu) lần thứ I:

- Đại hội diễn ra từ ngày 04 đến ngày 07/7/1977, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Minh Hải tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất. Có 316 đại biểu (74 đại biểu nữ) thay mặt cho tuổi trẻ tỉnh nhà đang công tác, học tập ở tất cả các cơ sở của Đoàn trong tỉnh về dự đại hội.

- Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Minh Hải khóa I gồm 34 đồng chí, có 6 nữ. Đồng chí Mai Thanh Ân được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn, các đồng chí Huỳnh Đảm, Liêu Hoàng Oanh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

- Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ nhất là thực hiện phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”.

* Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Minh Hải (Bạc Liêu) lần thứ II:

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Minh Hải tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II từ ngày 14 đến ngày 17/3/1980. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa II gồm 41 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Đảm được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn, các đồng chí Huỳnh Thanh Khiêm, Trần Thanh Liêm được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

- Khẩu hiệu hành động là: “Tuổi trẻ xung kích – sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

* Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Minh Hải (Bạc Liêu) lần thứ III:

- Ngày 26 và 27/11/1982 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn tỉnh lần thứ III họp, có 237 đại biểu tham dự. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 13 đồng chí: đồng chí Huỳnh Đảm được tiếp tục bầu làm Bí thư; Trần Thanh Liêm và Nguyễn Minh Chánh được bầu làm Phó Bí thư.

- Khẩu hiệu hành động là: “Thực hiện thắng lợi 05 chương trình thành niên do Trung ương Đoàn phát động”.

Một thời gian ngắn sau Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ III, đồng chí Huỳnh Đảm được Trung ương Đoàn điều động nhận nhiệm vụ mới. Ngày 27/5/1984, Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn bầu đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn; bầu đồng chí Tô Minh Hiển, Ủy viên Thường vụ làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

* Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Minh Hải (Bạc Liêu) lần thứ IV:

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Minh Hải lần thứ IV họp từ ngày 14 đến ngày 16/1/1987, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành và Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn do các đồng chí Trần Thanh Liêm tiếp tục giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt làm Phó Bí thư Thường trực.

Khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ với công cuộc đổi mới vì sự giàu mạnh của quê hương”.

* Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Minh Hải (Bạc Liêu) lần thứ V:

Trong hai ngày 27 – 28/3/1992 tại thị xã Cà Mau, Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Minh Hải lần thứ V được tổ chức trong không khí, phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm cao. Về dự Đại hội có 231 đại biểu, Đại hội bầu ra Ban Chấp hành 35 đồng chí, Ban Thường vụ 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt được bầu làm Bí thư, các đồng chí Chung Tấn Hướng, Đào Hoàng Nam được bầu làm Phó Bí thư. Nghị quyết Đại hội Đoàn bộ tỉnh lần thứ V với chủ đề “Sức sống – công trình – tài năng”.

* Tỉnh Đoàn Bạc Liêu tái lập lần thứ hai, Đại hội lần thứ Sáu Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, đánh dấu bước phát triển mới của Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh nhà (1997 – 2000). Tỉnh Đoàn Bạc Liêu tái lập, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thanh niên lập nghiệp và tuổi trẻ giữ nước”, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI; ngày 27/12/1996, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ra Quyết định số 206/QĐ-TWĐTN về việc thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 15 đồng chí trong đó có 5 đồng chí là Ủy viên Thường vụ do đồng chí Trần Quốc Nông làm Bí thư Tỉnh Đoàn lâm thời. Từ ngày 01 tháng 01 năm 1997, Tỉnh Đoàn Bạc Liêu chính thức đi vào hoạt động với đặc điểm và điều kiện mới của địa giới hành chính tỉnh Bạc Liêu.

* Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI:

Trong hai ngày 25 và 26/8/1997, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI (nhiệm kỳ 1997 – 2002) được tổ chức trọng thể tại thị xã Bạc Liêu. Về dự Đại hội có 206 đại biểu chính thức, đại diện cho 12.595 đoàn viên toàn tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành mới 33 đồng chí, Ban Thường vụ 09 đồng chí, đồng chí Trần Quốc Nông được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn, đồng chí Lê Thị Ái Nam được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Đại hội đã xác định khẩu hiệu hành động là: “Thanh niên Bạc Liêu xung kích sáng tạo, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì quê hương giàu đẹp, vì tương lai tương sáng của tuổi trẻ”.

* Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII:

Đại hội diễn ra từ ngày 15-16/10/2002, có 242/254 đại biểu chính thức đại diện cho thanh niên tỉnh nhà về dự Đại hội; với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và đầy trách nhiệm Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bạc Liêu Khóa VII gồm 35 đồng chí; đồng chí Lê Thị Ái Nam được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn, đồng chí Trần Minh Huấn, Nguyễn Huy Thái giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

 

Với khẩu hiệu hành động là: “Thanh niên Bạc Liêu thi đua rèn đức luyện tài, đoàn kết – sáng tạo, tình nguyện xung kích xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”.

* Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ VIII:

Trong 2 ngày 15 – 16/10/2007 Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu về dự Đại hội có 231/231 đại biểu ưu tú chính thức thay mặt cho hơn 60.000 đoàn viên khắp nơi trong tỉnh về dự với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và đầy trách nhiệm Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2007 – 2012, đồng chí Trần Minh Huấn được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn, các đồng chí Bùi Tấn Bảy, Ngô Công Hầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

 

Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ Bạc Liêu nhiệm kỳ 2007 – 2012 là: “Tuổi trẻ Bạc Liêu đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”.

Đến tháng 8/2008 đồng chí Trần Minh Huấn được Đảng điều giữ nhiệm vụ mới và đã họp BCH Tỉnh Đoàn khóa VIII và bầu đ/c Bùi Tấn Bảy giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn và đ/c Trương Hồng Trang, đ/c Phan Thanh Duy làm Phó bí thư.

Tháng 3/2011 đ/c Bùi Tấn Bảy, đ/c Ngô Công Hầu, Đ/c Phan Thanh Duy được Đảng phân công nhiệm vụ mới và đ/c Trương Hồng Trang được BCH bầu chức vụ Bí Thư Tỉnh Đoàn, đ/c Phạm Thành Phước, đ/c Nguyễn Quốc Liêm làm Phó Bí thư .

* Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX:

Trong 03 ngày, từ ngày 22 đến ngày 24/10/2012 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bạc Liêu, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 – 2017 được tổ chức. Về dự Đại hội có 299/300 đại biểu chính thức, qua 03 ngày làm việc tất cả các đại biểu đã thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ cao bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 45 đồng chí, trong Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đại hội tín nhiệm bầu đồng chí Trương Hồng Trang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn, các đồng chí Phạm Thành Phước, Nguyễn Quốc Liêm, Ngô Vũ Thăng làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2012 – 2017 đó là: “Tuổi trẻ Bạc Liêu thi đua học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương”.

"Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà.... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên", lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu cũng chính là tâm niệm của mỗi thanh niên, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm tin tưởng đặc biệt đối với thế hệ trẻ, đó chính là niềm cổ vũ lớn lao, là động lực mạnh mẽ để tuổi trẻ tự tin vững bước. Kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn và các thế hệ thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ Bạc Liêu hôm nay hãy ra sức học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ; đặc biệt thực hiện tốt 12 chữ vàng trong lời Huấn thị của Bí thư Tỉnh ủy đó là:

“Trung thành - Xung kích

Sáng tạo - Tự tin

Gương mẫu -  Quyết liệt”

Số lượt xem: 3194

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN BẠC LIÊU

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com