Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo Quyết định số 1818/QĐ-UBND, ngày 25/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc "Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bạc Liêu được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia"

Thông báo
Thứ ba, 01/11/2022, 09:43
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo Quyết định số 1818/QĐ-UBND, ngày 25/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc "Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bạc Liêu được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia"

Quyết định số 1818/QĐ-UBND, ngày 25/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc "Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bạc Liêu được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia".

Xem và tải về tại đây

Số lượt xem: 483

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bạc Liêu

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com