Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo: V/v Thay đổi thời gian tổ chức Hội thi "Rung chuông vàng" năm 2013

Thông báo
Thứ ba, 03/09/2013, 15:10
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo: V/v Thay đổi thời gian tổ chức Hội thi "Rung chuông vàng" năm 2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

     BCH TỈNH BẠC LIÊU                               Bạc Liêu, ngày      tháng      năm 2013
                     ***
           Số:     -TB/ĐTN
 
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” năm 2013
------------------
 
Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 65 KHLT/ĐTN-BATGT-SGD&ĐT-CA, ngày 15/5/2013 giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban An toàn giao thông - Công an tỉnh - Sở giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2013”; Kế hoạch số 81-KH/ĐTN của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn về việc tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” năm 2013.
Theo tinh thần Kế hoạch số 81-KH/ĐTN dự kiến tổ chức Hội thi rung chuông vàng vào tháng 8/2013 đối với vòng loại và tháng 9/2013 đối với vòng chung kết, nhưng do điều kiện kinh phí chưa được phê duyệt, mặc khác học sinh ở các trường THPT vào học chưa ổn định.
Do vậy, nay BTV Tỉnh Đoàn thống nhất dời thời gian tổ chức Hội thi và thông báo đến các huyện, thành Đoàn, các đơn vị phối hợp cụ thể như sau:
 
1. Thời gian - Địa điểm
* Đối với vòng loại
- Thời gian: Dự kiến trung tuần thứ 3 của tháng 9/2013 đến cuối tháng 9/2013 (đề nghị các huyện, thành Đoàn phối hợp với Ban ATGT cùng cấp xây dựng kế hoạch và gửi về Tỉnh Đoàn trước ngày 12/9).
- Địa điểm: Tại các huyện, thành phố.
* Đối với vòng chung kết
- Thời gian: Trong tháng 10/2013.
- Địa điểm: Tại Quảng trường tỉnh Bạc Liêu (Sẽ có thông báo thời gian, địa điểm cụ thể sau).
 
2. Về điều kiện tổ chức
* Đối với vòng loại tại các huyện, thành Đoàn
- Về đối tượng, số lượng và hình thức thi (các đơn vị căn cứ vào kế hoạch số 81-KH/ĐTN). Riêng về phần câu hỏi, BTC cấp tỉnh sẽ biên soạn và cung cấp cho các đơn vị.
- Về Kinh phí tổ chức: đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh có văn bản chỉ đạo Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố chi toàn bộ cho huyện, thành Đoàn tổ chức vòng loại. Riêng các huyện thành Đoàn phải dự trù chi tiết cụ thể (có vướng mắc liên hệ Đ/c Phương Loan BTV Tỉnh Đoàn để hướng dẫn thêm).
* Đối với vòng chung kết cấp tỉnh
- Đề nghị Ban An toàn giao thông xem xét và trình phê duyệt kinh phí sớm để đảm bảo tổ chức đúng tiến độ theo dự kiến.
- Trên tinh thần phối hợp, đề nghị Ban an toàn giao thông tỉnh ra Quyết định thành lập Ban tổ chức, củng như các Tiểu ban phục vụ Hội thi để Hội thi diễn ra thành công tốt đẹp.
Trên đây là Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” năm 2013, đề nghị các huyện, thành Đoàn, các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

 

 
Nơi nhận:
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- Các huyện, thành Đoàn;
- Ban ATGT các huyện, thành phố;
- Đ/c Loan BTG Tỉnh Đoàn;
- BBT Website Tỉnh Đoàn;
- Lưu VP, BTG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Phạm Thành Phước

 

 

 

Số lượt xem: 145

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com