Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Xây dựng môi trường công nghiệp 4.0 thúc đẩy phong trào thanh niên Bạc Liêu phát triển bền vững

Khoa học - Công nghệ
Thứ năm, 21/06/2018, 07:49
Màu chữ Cỡ chữ
Xây dựng môi trường công nghiệp 4.0 thúc đẩy phong trào thanh niên Bạc Liêu phát triển bền vững

 

 

 

 

Đc Vương Phương Nam - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho Hội thi tin học trẻ tỉnh Bạc Liêu qua 20 năm

 

Cách mạng công nghiệp 4.0 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa, vật lý, sinh học với trung tâm và khâu đột phá là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo kết nối vạn vật, rô-bốt, công nghệ na-nô, công nghệ sinh học,… đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới, tạo ra những cơ hội rất lớn nhưng cũng đặt ra thách thức không nhỏ cho mỗi quốc gia. Dưới tác động đa chiều, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã, đang và sẽ làm thay đổi nhanh chóng cơ cấu lao động và thị trường lao động. Các hệ thống tự động hóa sẽ thay thế dần lao động thủ công trong toàn bộ nền kinh tế, máy móc và trí tuệ nhân tạo kết nối với vạn vật thay thế sức người, từ đó nhu cầu sử dụng nhân lực trình độ cao tăng lên trong khi nhu cầu sử dụng lao động kỹ năng thấp ngày càng giảm. Vì vậy, đòi hỏi lao động phải có kỹ năng bậc cao được trang bị những kỹ năng mới - kỹ năng sáng tạo phù hợp cho nền kinh tế 4.0.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII nhấn mạnh: Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tranh thủ những cơ hội và thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0. Đây là một chủ trương đúng đắn, thể hiện sự nhạy bén, sáng tạo và tư duy đột phá của Đảng ta. Tuy nhiên, để thực hiện tốt nội dung này đòi hỏi phải có một chiến lược tổng thể và lâu dài, với hệ thống các giải pháp mang tính đồng bộ, thiết thực và khả thi.
Nói riêng đối với tỉnh Bạc Liêu,hiện nay  375.645 thanh niên, chiếm 42% dân số và 67,2% lực lượng lao động xã hội, đây được xác định là lực lượng lao động trẻ, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật đang phát triển khá là nguồn lực cơ bản quan trọng trong sự nghiệp Công nghiệp hóa hiện đại hóa ở địa phương. Tuy nhiên, cũng đồng thời đặt ra những thách thức lớn nhất khi đối diện với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu hụt bất cập về cơ cấu cả về số lượng và chất lượng. Điều đáng tiếc là có một bộ phận không nhỏ trong lực lượng thanh niên chưa tích lũy đủ độ về kiến thức để hiểu một cách cơ bản có hệ thống cũng như tư duy hành động phù hợp trong thời kỳ phát triển công nghiệp 4.0.
 
 Tuổi trẻ Bạc Liêu tích cực học tập và nghiên cứu sáng tạo  
Mục tiêu ĐH Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ X xác định: Nâng cao sức hấp dẫn của các hoạt động phong trào thanh thiếu niên; Giáo dục, rèn luyện toàn diện thanh thiếu nhi, hình thành thế hệ thanh niên ưu tú, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại; Đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp; Phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Đáng lưu ý các chỉ tiêu được cụ thể hóa như: Hỗ trợ vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ khởi nghiệp thanh niên. Đặc biệt nhấn mạnh triển khai hiệu quả chương trình “Thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2016 - 2020”, trong đó tập trung vào 3 nhóm đối tượng chính: sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, tập trung hỗ trợ các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp; thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp, hỗ trợ các dự án, đề án trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và thủy sản; doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên, hỗ trợ về quản trị doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, tiên phong hội nhập và phát tiển
Do vậy việc xác định nhanh chóng xây dựng môi trường công nghiệp 4.0 nhằm hướng tới phát triển bền vững phong trào thanh niên gắn với chức năng nhiệm vụ giáo dục, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của ĐVTN là tư duy có tính khoa học thực tiễn. BTV Tỉnh Đoàn tập trung làm tốt công tác phối hợp nghiên cứu đề xuất tổng thể trong đó xác định rõ mục tiêu, quy mô, lộ trình, áp dụng những cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ mới trong lực lượng thanh niên là hết sức quan trọng nhằm giải phóng nguồn năng lượng rất tiềm năng có cơ hội phát triển. Việc đổi mới, phương thức hoạt động của Đoàn với một tư duy đột phá và tầm nhìn lâu dài, tạo động lực tiến quân mạnh mẽ đồng bộ làm chủ KHCN cao trên các lĩnh vực đời sống XH, tạo “cú hít” lôi cuốn ĐVTN nỗ lực thực hiện, có ý thức tích lũy “thông mạch” những kiến thức, trình độ chuyên môn tranh thủ thời cơ phát huy tài năng sức sáng tạo.
Tranh thủ Nhà nước có chính sách thỏa đáng để tạo nguồn lực và khai thác có hiệu quả nguồn lực mới, tôn vinh nhân tài, đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích về lợi ích vật chất, tinh thần đối với lao động trẻ có cống hiến mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, nhất là trong những ngành mũi nhọn về công nghệ của tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động của các vườn ươm công nghệ và doanh nghiệp trẻ công nghệ cao; có chính sách hỗ trợ hình thành và phát triển các vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ nói chung và trong giới trẻ nói riêng. Chú trọng hơn nữa phát triển ngành tự động hóa ở một số ngành then chốt của tỉnh, đầu tư cho các nhóm nghiên cứu sâu về các lĩnh vực kỹ thuật số, công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm, số hóa, năng lượng vật liệu mới, công nghệ sinh học và sự tích hợp giữa chúng. Tạo chuyển biến nhanh và rõ nét trong phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế tiếp cận cạnh tranh phù hợp với yêu cầu phát triển.
Có thể nói, xây dựng môi trường công nghiệp 4.0 nhằm không ngừng thúc dẩy phong trào thanh niên Bạc Liêu phát triển bền vững mang yếu tố khách quan là việc lớn và là việc mới, trong khi đó lực lượng chuyên gia “đầu đàn” nòng cốt thì chưa nhiều, mặt khác về tiềm lực sẵn có do Đoàn trực tiếp quản lý vận hành thì quá ít, nhất là về cơ sở vật chất kỷ thuật cao có tính định hướng tạo tiền đề. Tuy nhiên về mặt nhận thức cần nhất quán trong lực lượng ĐVTN Bạc Liêu về yêu cầu phát triển môi trường công nghiệp 4.0 phải được thông suốt là điều kiện cần thiết, xem như đây là sự sống còn của hoạt động Đoàn nhằm thu hút và tạo điều kiện chăm lo bồi dưỡng và phát triển thanh niên trong thời gian tới.
Nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đã đặt ra thành công hay thất bại, còn tùy thuộc vào khả năng biết tận dụng tốt thời cơ, vận hội vượt qua nguy cơ, thách thức, phụ thuộc vào vai trò của Đoàn thanh niên các cấp, khẩn trương xây dựng môi trường sống, làm việc và học tập cho thanh niên dễ dàng thích nghi trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, có tính chất quyết định nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng khai thác nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao hiện nay.
Lan Ngọc - BBT

 

Số lượt xem: 566

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com