Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Cán bộ Đoàn chuyên trách Tỉnh đoàn Bạc Liêu tiếp tục thực hiện chủ trương 1+2 năm 2022

Tin tức|Tin trong tỉnh
Chủ nhật, 30/10/2022, 23:21
Màu chữ Cỡ chữ
Cán bộ Đoàn chuyên trách Tỉnh đoàn Bạc Liêu tiếp tục thực hiện chủ trương 1+2 năm 2022

Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC, ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn “Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp Trung ương và cấp tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Hướng dẫn số 09-HD/TĐTN-TCKT ngày 10/5/2018 về “Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh và cấp huyện giai đoạn 2018 - 2022”; Theo đó, cán bộ đoàn cấp tỉnh đi công tác cơ sở phải đủ 1 tháng (30 ngày/năm).

Cán bộ Tỉnh đoàn tăng cường đi cơ sở

Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh đoàn Bạc Liêu là 21 đồng chí. Trong đó, tổng số cán bộ, công chức thuộc đối tượng đi thực tế ở cơ sở theo chủ trương 1+2 là 18 đồng chí; 03 đồng chí không thuộc đối tượng này bao gồm: cán bộ, công chức không trực tiếp làm công tác Đoàn, Hội, Đội, phong trào thanh thiếu nhi như: kế toán, tài xế và tạp vụ.

Sau khi triển khai, chủ trương 1 + 2 đã được cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh thực hiện có hiệu quả, cán bộ đi công tác tại cơ sở với nhiều nội dung như: công tác cơ sở theo chuyên đề điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình theo các nội dung, mảng, lĩnh vực công tác; nghiên cứu, tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi; hỗ trợ cơ sở; củng cố tổ chức, tham gia phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động tại cơ sở; tham gia triển khai các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở đăng cai hoạt động, đặc biệt là các hoạt động tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027…

Kết quả tính đến cuối tháng 10/2022, có 12 cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn hoàn thành thời gian đi công tác cơ sở trên 30 ngày/năm; còn lại 06 đồng chí có thời gian đi công tác cơ sở đủ 30 ngày/năm.
    
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chủ trương đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh (chủ trương 1+2) còn gặp nhiều khó khăn như: nguồn kinh phí cho cán bộ đi cơ sở chưa đảm bảo, số lượng cán bộ chuyên trách của Tỉnh đoàn còn ít trong khi khối lượng công việc chuyên môn tại cơ quan nhiều cũng một phần gây ảnh hưởng đến chất lượng của các chuyến công tác…
 

Số lượt xem: 556

Thuỷ Ái - BBT

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com