Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN quí IV/2012

Chương trình
Thứ tư, 19/09/2012, 20:50
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN quí IV/2012

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

      BCH TỈNH BẠC LIÊU                                                      Bạc Liêu, ngày 19  tháng 9 năm 2012

                  *   *   *

           Số: 44 -CT/ĐTN 

               

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào TTN quí IV/2012

-----------

            Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2012 của BCH Tỉnh Đoàn Bạc Liêu. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Tỉnh uỷ Bạc Liêu, BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quí IV năm 2012 với những nội dung cụ thể sau:

            1. Tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác” giai đoạn 2011 – 2015; cuộc  vận  động “Tuổi  trẻ  chung  tay  xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên với văn hoá giao thông”, “Thực hành tiết kiệm trong thanh niên”. Triển khai cho cán bộ Đoàn, ĐVTN quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc học tập 6 bài học lý luận chính trị mới của Đoàn.

             2. Tập trung tuyên truyền giáo dục ĐV-TTN về ý nghĩa của các ngày lễ lớn như: 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2012), 52 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2012); 82 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2012); ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2012); ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10), ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10; ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 … Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm của ĐVTN tham gia phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12 và tổ chức tập huấn phòng chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội cho ĐVTN; đẩy mạnh việc thi đua thực hiện hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, qua đó kịp thời nhân rộng các mô hình có hiệu quả góp phần tham gia phát triển KT - XH, giữ gìn an ninh trật tự - an toàn xã hội.

            3. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên và dư luận xã hội về thanh niên, đặc biệt là tiến hành khảo sát về nhu cầu học tập, nghề nghiệp, việc làm, đời sống thu nhập của thanh niên; chủ động tìm hiểu một số thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, đất nước, kịp thời giáo dục cho ĐVTN nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng chống mọi âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, tình hình thời sự biển đông…

            4. UBKT Tỉnh Đoàn và các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2012, chỉ đạo việc phân loại đoàn viên, hội viên, cơ sở Đoàn và cơ sở Hội dứt điểm vào ngày 15/11/2012, chú trọng việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các chương trình, kế hoạch chỉ đạo ngay từ đầu năm của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, mô hình chỉ đạo điểm năm 2012 để rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình.

* Một số hoạt động trọng tâm cấp tỉnh trong quí IV/2012:

- Bàn giao công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Hội thi môi trường năm 2012.

- Tổ chức Đại hội Đoàn cấp tỉnh (Tháng 10/2012).

- Tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kì Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2012).

- Kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong tràoTTN năm 2012 (Dự kiến tháng 11/2012).

- Hội thi an toàn giao thông năm 2012.

- Tập huấn công tác Thanh vận năm 2012.

- Tập huấn công tác phòng, chống tội phạm, ma túy cho ĐVTN, HSSV năm 2012.

- Ngày thanh niên hành động vì người nghèo (Dự kiến ngày 30/12/2012).

- Phối hợp tổ chức ngày hội tư vấn vốn vay, nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên (Dự kiến ngày 31/12/2012).

- Các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn quí IV/2012.

Trên đây là Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN quí IV năm 2012. Đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai trong toàn Đoàn đạt hiệu quả cao nhất.

                                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận:                                                                               PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- BBT TW Đoàn.

- Ban TNXP, BTG TW Đoàn;

- VP I, II TW Đoàn;

-TT Tỉnh ủy; BDV Tỉnh ủy; UB MTTQ tỉnh;                                                   Đã ký

- BCH Tỉnh Đoàn;                                                         

- Các ban Tỉnh Đoàn;

- Các đơn vị trực thuộc;                                                      

- Cổng thông tin Tỉnh Đoàn;                                                            Phạm Thành Phước

- Lưu VP.                         

Số lượt xem: 144

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com