Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo: V/v mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo

Thông báo
Thứ tư, 04/12/2013, 10:32
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo: V/v mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo

 

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU                                             ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
                        * * *
 Số:       - TB/TĐTN-ĐKTHTN                                  Bạc Liêu, ngày      tháng    năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
"V/v mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo"
 -----------------
 
Kính gửi: - BTV các Huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
                                   
            Căn cứ công văn số: 44/TNV, ngày 28/11/2013 của Trường Nghiệp vụ công tác tôn giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ) về việc Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2013. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu xin thông báo một số nội dung liên quan đến lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo như sau:
            1/- Đối tượng:
            Cán bộ, lãnh đạo các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn phụ trách công tác tôn giáo.
            2/- Nội dung bồi dưỡng:
            - Tình hình tôn giáo trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay; Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo và công tác tôn giáo;
            - Kiến thức cơ bản của một số tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam;
            - Công tác QLNN đối với các hoạt động tôn giáo.
            - Công tác an ninh trong lĩnh vực tôn giáo;
            - Công tác vận động quần chúng tín đồ;
            - Hiện tượng tôn giáo mới hiện nay ở nước ta.
            3/- Thời gian và địa điểm mở lớp:
            - Thời gian: Lớp học được tổ chức trong 5 ngày, Khai mạc vào lúc 7h30' ngày 09/12/2013. Ban Tổ chức đón tiếp học viên vào ngày 08/12/2013.
            - Địa điểm mở lớp: Lớp học được tổ chức tại Khách sạn Đoàn 30, số 80A, đường Nguyễn Trãi, phường Hội An, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
            Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đăng ký ăn, nghỉ tại Khách sạn, liên hệ theo số điện thoại của Lễ tân: 0710.3823623; 0710.3813040.
            4/- Thanh toán tài chính:
            Các đồng chí tham dự lớp học tự thanh toán tiền ăn, nghỉ, đi lại, tài liệu theo chế độ tài chính hiện hành với cơ quan, đơn vị cử đi.
            Lưu ý: Các đồng chí được cử tham dự lớp học căn cứ thời gian, địa điểm tại thông báo này để tập trung học tập, khi đi học mỗi đồng chí mang theo Quyết định (Công văn) cử đi học của cơ quan, đơn vị chủ quản và 01 ảnh 4x6 để làm chứng nhận học tập.
            Đây là lớp bồi dưỡng cuối cùng trong năm 2013 và để công tác tổ chức lớp đạt kết quả, đề nghị các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham dự lớp học và lập danh sách gửi về Tỉnh Đoàn Bạc Liêu (Thông qua Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên) trước ngày 05/12/2013.
            Các vấn đề chưa rõ các đồng chí liên hệ về: Trường Nghiệp vụ công tác tôn giáo- Ban Tôn giáo Chính phủ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39393521 (Phòng quản lý đào tạo); 0983.170.476 (đ/c Hương); Fax: 04.39348463.
 
Nơi nhận:                                                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
- Như trên;                                                                       PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
- Lưu VP, Ban ĐKTHTN.
                                                                                                       (Đã ký)
 
                                                                                              Phạm Thành Phước

Số lượt xem: 164

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com