Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Bạc Liêu: Tiếp tục triển khai xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động giai đoạn 2018 - 2022

Tin tức|Tin trong tỉnh
Chủ nhật, 06/11/2022, 23:47
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu: Tiếp tục triển khai xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động giai đoạn 2018 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 13-HD/TĐTN-TCKT, ngày 04/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động giai đoạn 2018 – 2022”. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn bám sát vào Kế hoạch của Tỉnh đoàn để triển khai thực hiện. Đồng thời, trong đợt cao điểm như kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm… Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lồng ghép chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” ở các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Để xây dựng Đoàn cơ sở thành Đoàn cơ sở “3 chủ động”, Đoàn cơ sở phải thực hiện đảm bảo, có hiệu quả đồng thời 03 tiêu chí: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

Huyện đoàn Phước Long

Tiêu chí “Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị”, bao gồm các nội dung cụ thể: Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtube,…).

Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: Nắm chắc danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên…; đồng thời, phải chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ.

Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

Thành đoàn Bạc Liêu

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn; đặc biệt chú trọng đổi mới Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, đưa thêm nhiều hình ảnh, infographics… làm sinh động tài liệu để quá trình sinh hoạt thực tế dễ hiểu, dễ tiếp thu. Đồng thời, các Huyện, Thị, Thành đoàn và các Đoàn trực thuộc chỉ đạo Đoàn cơ sở hướng dẫn các chi đoàn tổ chức các hoạt động một cách linh hoạt cả về thời gian, địa điểm, hình thức đảm bảo thuận lợi cho đoàn viên tham gia. 

Với tiêu chí “Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác”, Đoàn cơ sở cần chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên. Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên. Chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ. Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 và chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Đoàn cơ sở cần chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan, cụ thể: Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên. Chủ động tham mưu cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Kết quả, trong năm 2022 có 116/116 Đoàn cơ sở trong tỉnh được công nhận Đoàn cơ sở “3 chủ động” đạt tỉ lệ 100%.

Việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá Đoàn cơ sở hằng năm. Thông qua việc triển khai mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”, hoạt động phong trào Đoàn cấp cơ sở ngày càng chất lượng và hiệu quả thiết thực, gắn với nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên; đồng thời, thể hiện tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Số lượt xem: 430

Huỳnh Như - BBT

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com