Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Học tập và làm theo Bác Hồ - Tuổi trẻ Phước Long thi đua xây dựng nông thôn mới giàu mạnh

Xây dựng nông thôn mới
Thứ hai, 01/06/2020, 10:09
Màu chữ Cỡ chữ
Học tập và làm theo Bác Hồ - Tuổi trẻ Phước Long thi đua xây dựng nông thôn mới giàu mạnh
Với khí thế thi đua sôi nổi, ngay từ đầu năm, tuổi trẻ huyện Phước Long phát động thi đua chào mừng các sự kiện trọng đại có ý nghĩa lớn khi huyện vinh dự được Trung ương công nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015, đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực “Mừng Đảng, Mừng Xuân” Mậu Tuất 2018.

 Tuổi trẻ Phước Long tích cực tham gia phát triển kinh tế

 Trong năm qua, được các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo đối với công tác thanh niên, sự ủng hộ tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành Đoàn thể. Từ đó,  góp phần cho Đoàn thanh niên hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, các cấp bộ Đoàn đã không ngừng phát huy tính chủ động, kịp thời đề ra những nội dung, giải pháp thiết thực phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, từ đó tạo ra nhiều mô hình mới, có hiệu quả, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Tinh thần xung kích tình nguyện và sự nổ lực vươn lên của từng cán bộ Đoàn, ĐVTN trong việc tham gia thực hiện các phong trào hành động của Đoàn. Từ đó góp phần đáng kể khắc phục những khó khăn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ mới. 

Với nhiều hoạt động phong phú đa dạng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng tổ chức triển khai cho ĐVTN  học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh học tập chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, Hội, Đội các cấp, học tập 06 bài học lý luận chính trị của Đoàn. Gắn liền chặt chẽ xuyên suốt với Cuộc vận động “Tuổi trẻ Phước Long học tập và làm theo Bác Hồ” lồng ghép nhân các ngày lễ lớn trong năm của đất nước như: 09/01, 03/02, 26/3, 30/4, 15/5, 19/5, 27/7, 02/9, 15/10, 20/10, 20/11…Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. Ngoài ra, còn tuyên truyền cuộc vận động “Cần kiệm là nếp sống đẹp trong thanh niên”; “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” theo nội dung “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn về "Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2017”. 

Công tác củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức cơ sở Đoàn các cấp, tổ chức sinh hoạt “Ngày đoàn viên”, xây dựng kế hoạch củng cố nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Đoàn và đoàn viên vững mạnh tiên tiến đảm bảo đủ điều kiện để hoạt động tốt các phong trào hành động của Đoàn. Kết nạp lớp đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được 1.004 nâng tổng số đoàn viên hiện nay là 3.113 đoàn viên. Trong đó nữ 1.214, dân tộc 199, tôn giáo 45 đoàn viên. Đặc biệt có 383 đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt Đoàn. Tập trung làm tốt công tác đoàn kết tập hợp thanh niên đa dạng hóa các mô hình hoạt động lien kết, có thể nói đây chính là nguồn lực rất cơ bản nòng cốt có vai trò lớn trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đẩy mạnh hai phong trào lớn của Đoàn ðó là: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” ,“Đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”; Mà trụ cột chính là triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” tiết kiệm tích lũy, tự giúp nhau về giống, vốn sản xuất, ngày lao động, đẩy mạnh phong trào SXKD giỏi trong thanh niên đăng ký thực hiện các công trình, phần việc, mô hình cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Kết quả các Đoàn ĐCS xã, thị trấn đăng ký 11 mô hình như: Mô hình ươm tôm hầm đất, trồng ổi, trồng rau cần nước, nuôi cá sặc rằn, nuôi kỳ đà, baba, nuôi trăn đẻ, nuôi rắn ri tượng, nuôi bò…Tiếp tục triển khai vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí” góp phần đưa nền kinh tế của địa phương vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, phong trào mũi nhọn Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tham gia thường xuyên trong các cao điểm thực hiện công tác chỉnh trang bộ mặt nông thôn xóm, ấp các tổ chức cơ sở Đoàn ra quân vận động ĐVTN và nhân dân  làm vệ sinh môi trường các khu vực công cộng, cơ quan, trụ sở, trường học, khu vực dân cư, khu vực bị ô nhiễm, sắp xếp trật tự an toàn giao thông trong khu vực chợ, và vận động nhân dân tháo gỡ máy che lấn chiếm lòng, lề đường, vệ sinh khu vực chợ có hơn 2.500 lượt ĐVTN tham gia. Ra quân đắp lề lộ và trồng hoa 02 bên lộ dài 35.000m, phát hoang, cắt tỉa hàng rào cây xanh chiều dài hơn 63.000 m; tháo gỡ cầu tiêu trên sông được 50 cầu, xây dựng 9 hố xử lý hợp vệ sinh, có hơn 1.500 lực lượng ĐVTN tham gia. 

Có thể thấy nhiều hoạt động có ý nghĩa lớn trong Tháng Thanh niên các Đoàn cơ sở xã, thị trấn tổ chức lễ ra quân khởi động Thang Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017, ĐVTN hăng hài liên kết phối hợp chỉnh trang bộ mặt nông thôn phát hoang bụi rậm, cắt tỉa hàng rào cây xanh, kết quả được 19.500m, đắp lề lộ dài 2.500m có hơn 300 lượt ĐVTN tham gia;  vận động ĐVTN tham gia dậm giá lộ ngõ xóm những đoạn bị hư hỏng, đắp lề lộ được 10.250m; làm vệ sinh lề lộ được 35.210m; sữa chữa và đắp móng cầu được 07 cây cầu bêtông có hơn 1.500 lượt ĐVTN tham gia. 

 Tuổi trẻ Phước Long ra quan làm sạch môi trường 

Trên khắp các “Mặt trận” tuổi trẻ Phước Long thi đua Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo sự bình yên ở địa bàn dân cư làm cho nhân dân yên tâm sinh hoạt, sản xuất, đảm bảo an toàn gia thong trên các tuyến đường giao thongĐồng thời tăng cường tuyên truyền giáo dục cho ĐVTN và quần chúng nhân dân tích cực phòng chống các TNXH nhất là ma tuý, mại dâm, cờ bạc, số đề thực hiện tốt phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…được triển khai thực hiện sâu rộng đạt kết quả tốt. 

Điểm nhấn trong Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, gắn liền với các trọng tâm thường xuyên như Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm mở 05 lớp đào tạo nghề cho ĐVTN có 120 học viên tham gia, tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho 534 thanh niên. Tiếp tục củng cố và xây dựng mới nâng tổng số hiện nay trong toàn huyện có 21 chi đoàn xây dựng được “Quỹ giúp nhau lập nghiệp” với số tiền hơn 60.000.000 đồng cho đoàn viên mượn xoay vòng nhằm giúp cho ĐVTN xây dựng mô hình phát triển kinh tế tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống. Điển hình mô hình hiệu quả xã Hưng Phú, Thị trấn Phước Long, xã Vĩnh Phú Tây. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách huyện tiến hành khảo sát đầu tư vốn cho 2.878 hộ vay gần 10 tỷ đồng làm ăn có hiệu quả xây dựng mới và tiếp tục đầu tư phát huy nhiều mô hình hay cách làm tốt được nhân rộng trong thời gian sắp tới.

Với những thành tích nổi bật trên công tác Đoàn và phong trào của tuổi trẻ huyện Phước Long là tấm gương sáng ngày càng trưởng thành về mọi mặt trong phong trào xây dựng nông thôn mới giàu mạnh văn minh. Với kết quả rất đáng tự hào trên, đơn vị được Tỉnh Đoàn công nhận đạt vững mạnh toàn diện năm 2017. 

                                                 Lan Ngọc (Ban Dân vận Tỉnh ủy) - BBT

Số lượt xem: 1716

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com