Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hồng Dân: Nâng cao vai trò phụ trách của Đoàn đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới

Tin hoạt động cơ sở
Thứ bảy, 09/07/2022, 10:15
Màu chữ Cỡ chữ
Hồng Dân: Nâng cao vai trò phụ trách của Đoàn đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới

Hiện nay, toàn Huyện Hồng Dân có 09 Hội đồng Đội cấp xã, với 30 liên Đội với 8.841 đội viên trên tổng số 14.250 thiếu niên, nhi đồng. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ vai trò phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Với tinh thần “Tất cả vì đàn em thân yêu”, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, nếp sống cho thiếu niên nhi đồng.

Các hoạt động có nhiều đổi mới về quy mô và chiều sâu, tiêu biểu là Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, “Liên hoan thiếu nhi nghèo vượt khó”, “Ngôi nhà yêu thương” cho các em thiếu niên, nhi đồng… với nhiều mô hình hoạt động, cách làm hay, phù hợp với tình hình thực tiễn… Các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã vận động, tổ chức nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tuổi trẻ Hồng Dân ra quân Tháng Thanh niên và Ngày Chủ nhật xanh

Với phong trào Kế hoạch nhỏ quyên góp số tiền trên 22.000.000 đồng. Phong trào “Uống nước nhớ nguồn”,“ Đền ơn đáp nghĩa”, và phong trào “Trần Quốc Toản” vận động 43 xuất quà, giá trị 12.900.000 đồng. Cuộc vận động “Thiếu nhi Hồng Dân thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, Phong trào “Nghìn việc tốt ”, xây dựng các nguồn quỹ  “Vì bạn nghèo”, “quỹ thiếu nhi nghèo vượt khó” được triển khai thực hiện tốt, tặng trên 395 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học tốt và hơn 1.200 bộ quần áo nhân năm học mới; 560 bộ sách giáo khoa, 30.000 quyển tập cho các em học sinh nghèo học tốt với tổng trị giá trên 390.000.000 đồng. Các chương trình, cuộc vận động như: “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Vòng tay bè bạn ”, “Giúp bạn vượt khó ” vận động được 380 xuất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, số tiền trên 275.000.000 đồng. Các Liên đội triển khai thực hiện được 30 công trình Măng non chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, với tổng kinh phí 50.000.000 đồng. Hội đồng Đội xã, thị trấn, các Liên đội trong toàn huyện đều tổ chức vui tết Trung Thu với các em thiếu nhi, tặng trên 80.000 phần quà, 28.000 lồng đèn, số tiền trên 220.000.000 đồng. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai kế hoạch tổ chức các như: Hội thi Phụ trách sao giỏi cấp Liên Đội, Thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ, Liên hoan Dân vũ và Vẽ tranh mừng Đảng, mừng Xuân,... Tập trung tập huấn kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước cho gần 250 em thiếu niên, nhi đồng có độ tuổi từ 6 đến 16 tuổi; kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích; phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội... Phối hợp tổ chức 08 lớp dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em với 335 em tham dự. Tổ chức trại hè thiếu nhi cho 1.550 em tham gia.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách và chỉ huy Đội ngày càng được tăng cường; các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thiếu nhi, phụ trách Đội ở cơ sở được tổ chức hàng năm với nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình công tác tại các đơn vị. Đoàn các cấp trong huyện đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể trong việc khai thác nguồn lực, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, xây dựng Đội vững mạnh về tổ chức và nâng cao hiệu quả các phong trào.

Sửa chữa cầu nông thôn

Song, bên cạnh những mặt mạnh, những kết quả đạt được từ công tác phụ trách, chỉ đạo hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh, công tác chăm sóc giáo dục thiếu nhiên nhi đồng và xây dựng tổ chức Đội vẫn còn không ít khó khăn, thách thức nhất định như: Công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở một số cơ sở còn chưa thực sự được quan tâm chỉ đạo, hiệu quả chưa cao; sự quan tâm, dành nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và xây dựng Đội còn chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra; quá trình tổng kết, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng mô hình và các giải pháp chỉ đạo thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi còn yếu, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Chất lượng, hiệu quả, tính hấp dẫn của phong trào còn ở mức cầm chừng; nội dung hoạt động Đội chưa theo kịp với sự biến đổi nhận thức, tâm sinh lý của thiếu nhi; việc củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động Đội cơ sở còn gặp nhiều khó khăn; cơ sở vật chất, dụng cụ, tài liệu phục vụ cho hoạt động Đội còn thiếu thốn; hoạt động Đội trên địa bàn dân cư chưa có nhiều đổi mới. Đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia phụ trách công tác Đội còn ít, thường xuyên biến động, nhiều giáo viên - Tổng phụ trách Đội lớn tuổi, một số anh chị kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội còn hạn chế nhất định. Công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức và hoạt động Đội chưa được quan tâm đúng mức; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi đã được quan tâm đầu tư, tuy nhiên chưa tương xứng nên hiệu quả công tác của một số giáo viên - Tổng phụ trách Đội chưa cao; Công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng chưa cụ thể, thiếu đồng bộ, chặt chẽ nên hiệu quả còn hạn chế.

Nhằm đáp ứng được yêu cầu tình hình mới trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, với vai trò trách nhiệm của mình là phụ trách và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hồng Dân, lần thứ XIII cần phải có sự đầu tư lâu dài, có chiều sâu, mang tính khoa học và thực tiễn, tập trung giải quyết các nhóm vấn đề sau:

Thứ nhất, Nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục về nhiệm vụ của tổ chức Đoàn đối công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Khẳng định vai trò của tổ chức Đội trong sự phát triển của tổ chức Đoàn với phương châm chỉ đạo là “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”.

Thứ hai, Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” trong toàn Đoàn, tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Xây dựng đội ngũ phụ trách thiếu nhi đủ năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, yêu trẻ; thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách thiếu nhi ở cơ sở; tiếp tục duy trì, đẩy mạnh và nhân rộng phong trào tình nguyện, vận động xã hội chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, giúp đỡ trẻ em yếu thế và con em các gia đình chính sách, quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó... giúp đỡ các em học sinh bỏ học có điều kiện quay lại trường.

Thứ ba, Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi theo hướng gắn sinh hoạt, hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi với những vấn đề thiết thực đối với thiếu nhi trong nhà trường, ở địa bàn dân cư. Đối với thiếu nhi trong nhà trường, tập trung thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Chương trình “Rèn luyện đội viên” sửa đổi, “Dự bị đội viên”, sao nhi đồng; chú trọng các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức các trò chơi dân gian, chương trình “Học từ thiên nhiên” trong nhà trường. Đối với thiếu nhi ở địa bàn dân cư, tăng cường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi vận động, sân chơi lưu động, tiếp tục duy trì “Thi nghi thức Đội”, “Đêm hội trăng rằm”... Ngoài ra, cần đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi thông qua các loại hình hoạt động, như: các câu lạc bộ sở thích, đội tuyên truyền măng non, tổ chức trại hè cho thiếu nhi, tổ chức dạy bơi cho thiếu nhi, hướng tới tổ chức “Học kỳ quân đội” cho học sinh trung học cơ sở.

Thứ tư, Đoàn Thanh niên chủ động và tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước sát với nhu cầu thực tế của công tác thiếu niên, nhi đồng của địa phương. Đặc biệt là quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho Giáo viên – Tổng phụ trách Đội; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, các thiết chế văn hóa, học tập, vui chơi giải trí cho thiếu nhi.

Thứ năm, Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách Đội đủ về số lượng, giỏi về kỹ năng, sâu về nghiệp vụ; theo hướng trẻ hoá, chuyên trách để tham gia giáo dục các em đội viên, thấm nhuần ý thức và tư tưởng trong công tác Đội. Thông qua phong trào của Đoàn để phát hiện những đoàn viên tích cực, yêu thích trẻ, có khả năng tập hợp, có kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể để bồi dưỡng họ trở thành những cán bộ phụ trách Đội chuyên nghiệp tham gia công tác phụ trách Đội trên địa bàn dân cư, đồng thời hàng năm Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, Ban Giám hiệu các trường để chỉ đạo, lựa chọn, bồi dưỡng giáo viên – Tổng phụ trách Đội đảm bảo tiêu chuẩn và yêu cầu đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại các trường học. Thường xuyên tổ chức các hội thi, các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình trong công tác phụ trách cũng như hoạt động Đội. Chú trọng đến việc bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, đây chính là giải pháp quan trọng quyết định đến chất lượng hoạt động đội trong và ngoài nhà trường. 

Xây dựng Đội vững mạnh là xây dựng Đoàn trước một bước; vai trò phụ trách, dìu dắt của Đoàn đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh cần phải được quan tâm thường xuyên; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt. Vì vậy, tổ chức Đoàn các cấp, các đồng chí cán bộ Đoàn, Đội và những người làm công tác thiếu nhi cần phải đi sâu vào nghiên cứu, sáng tạo để tham mưu, triển khai những biện pháp hữu hiệu góp phần xây dựng tổ chức Đội, phong trào thiếu nhi huyện Hồng Dân ngày một vững mạnh và chất lượng hơn, tạo động lực, hành trang để đội viên, thiếu nhiên, nhi đồng tỉnh nhà được học tập, vui chơi, rèn luyện và trở thành những đoàn viên ưu tú, công dân có ích cho xã hội.

Số lượt xem: 1254

Duy Nghĩa - BBT

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com