Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo: V/v Phân công chỉ đạo cơ sở năm 2014

Thông báo
Thứ hai, 17/02/2014, 07:38
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo: V/v Phân công chỉ đạo cơ sở năm 2014

 

       
BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU
***
Số: 124 -TB/TĐTN-BTC
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Bạc Liêu, ngày 13 tháng 02 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
(V/v phân công chỉ đạo cơ sở năm 2014)
         -------------------       
 
Để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh năm 2014, kịp thời định hướng về công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2014. Đồng thời, có cơ sở hướng dẫn, giúp đỡ và tháo gỡ những khó khăn ở cơ sở. Qua đó từng bước giúp cơ sở hoạt động hiệu quả hơn và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014. Thường trực Tỉnh Đoàn phân công các đ/c UV.BTV chuyên trách Tỉnh Đoàn và các ban chuyên môn Tỉnh Đoàn tham gia các nhóm chỉ đạo cơ sở năm 2014 cụ thể như sau:
 
 
I. NHÓM 1:
1. Đ/c Trương Hồng Trang:Bí thư Tỉnh Đoàn – Nhóm trưởng;
2. Đ/c Nguyễn Chí Hiếu-UV.BTV, Trưởng Ban TTN-TH Tỉnh Đoàn
3. Đ/c Nguyễn Phương Loan: UVBTV,Q.Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đoàn.
4. Đ/c Nguyễn Văn Tượng-UV.BCH, cán bộ Ban TNNT-CNĐT-LLVT Tỉnh Đoàn.
* Phụ trách các đơn vị:
1. Thành Đoàn Bạc Liêu;
2. Huyện Giá Rai.
 
 
II. NHÓM 2:
1. Đ/c Phạm Thành Phước: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn – Nhóm trưởng;
2. Đ/c Lương Văn Pho: UV.BTV, Trưởng Ban ĐKTH-TN Tỉnh Đoàn.
3. Đ/c Nguyễn Thị Dẹn: UV.BCH, Phó Trưởng Ban TTN-TH Tỉnh Đoàn.
4. Đ/c Hứa NaVy: UV.BCH, Phó Trưởng Ban ĐKTH-TN Tỉnh Đoàn.
* Phụ trách các đơn vị:
1. Huyện Hồng Dân;
2. Huyện Phước Long
 
 
 
III. NHÓM 3:
1. Đ/c Ngô Vũ Thăng: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn – Nhóm trưởng;
2. Đ/c Lê Thị Ngọc Linh: UV.BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh Đoàn.
3. Đ/c Đinh Minh Trung: UV.BCH. Chánh Văn Phòng Tỉnh Đoàn.
4. Đ/c Phùng Văn Đăng: UV.BCH, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn.
* Phụ trách các đơn vị:
1. Huyện Hòa Bình
2. Huyện Vĩnh Lợi
 
 
IV. NHÓM 4:
1. Đ/c Nguyễn Quốc Liêm: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn – Nhóm trưởng;
2. Đ/c Nguyễn Hoàng Thoại: UV.BTV, Trưởng Ban TNNT-CNĐT-LLVT Tỉnh Đoàn.
3. Đ/c Võ Cẩm Tú: UV.BCH, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh Đoàn.
4. Đ/c Nguyễn Minh Tuyền: UV.BCH, Phó Chánh văn phòng Tỉnh Đoàn.
* Phụ trách đơn vị: Huyện Đông Hải.
 
 
V. NHÓM 5:
1. Đ/c Trương Hồng Trang:Bí thư Tỉnh Đoàn – Nhóm trưởng;
2. Đ/c Nguyễn Hoàng Thoại: UV.BTV, Trưởng Ban TNNT-CNĐT-LLVT Tỉnh Đoàn.
3. Đ/c Nguyễn Thị Bạn UV.BCH, Phó Trưởng Ban TNNT-CNĐT-LLVT Tỉnh Đoàn.
* Phụ trách các đơn vị:
1. Đoàn khối các cơ quan tỉnh;
2. Đoàn thanh niên Công an tỉnh;
 
 
VI. NHÓM 6:
1. Đ/c Phạm Thành Phước: Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn;
2. Đ/c Nguyễn Văn Tượng UV.BCH, Cán bộ Ban TNNT-CNĐT-LLVT Tỉnh Đoàn.
* Phụ trách các đơn vị:
1. Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;
2. Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy Bộ Đội biên phòng tỉnh.
 
 
 
VII. NHÓM 7:
1. Đ/c Nguyễn Quốc Liêm: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn – Nhóm trưởng;
2. Đ/c Nguyễn Chí Hiếu: UV.BTV, Trưởng Ban TTN-TH Tỉnh Đoàn;
3. Đ/c Nguyễn Thị Dẹn: UV.BCH, Phó Trưởng Ban TTN-TH Tỉnh Đoàn.
* Phụ trách các đơn vị:
1. Đoàn Trường Đại học Bạc Liêu;
2. Đoàn Trường Cao đẳng y tế;
3. Đoàn Trường Trung học KTKT.
 
 
VIII. NHÓM 8:
1. Đ/c Ngô Vũ Thăng: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn;
2. Đ/c Lê Thị Ngọc Linh: UV.BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh Đoàn;
3. Đ/c Nguyễn Trang Anh Thư: UV.BCH, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo.
* Phụ trách các đơn vị:
1. Đoàn Trường Cao đẳng nghề;
2. Đoàn Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật;
3. Đoàn Trung tâm GDTX Bạc Liêu.
 
Giao đ/c nhóm trưởng phân công cán bộ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhỡ. Trong quá trình thực hiện đ/c trưởng nhóm sẽ phân công cán bộ tham gia từng công việc cụ thể.
 
Ngoài ra, tùy thuộc vào yêu cầu công việc thường trực Tỉnh Đoàn sẽ phân công các đ/c UV.BTV và các ban trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ./.
                                               
                                                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
Nơi nhận:                                                                                        BÍ THƯ
- BTC Trung ương Đoàn;                                                                 
- BDV Tỉnh ủy;                                               
- Đ/c Quảng Trọng Ninh, UV.BTV  
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Huyện, thành ủy; Đảng ủy khối;                                                    
- Đảng ủy, Chi ủy các trường;                                                     Trương Hồng Trang
ĐH, CĐ, TT GDTX, THCN;
- Huyện, thành Đoàn; Đoàn trực thuộc;         
- Các đ/c nhóm trưởng,
các thành viên phụ trách các đoàn; các ban Tỉnh Đoàn;
- Lưu VP, BTC, UBKT.

Số lượt xem: 153

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com