Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Báo cáo: Kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 10 và một số định hướng hoạt động tháng 11/2013

Báo cáo
Thứ ba, 22/10/2013, 14:20
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo: Kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 10 và một số định hướng hoạt động tháng 11/2013

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

      BCH TỈNH BẠCLIÊU                                      Bạc Liêu, ngày … tháng … năm 2013
                *   *   *                       
         Số: ….BC/ĐTN
 
BÁO CÁO
Kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 10
và một số định hướng hoạt động tháng 11/2013
---------
 
Thực hiện chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN quí IV và một số công việc trọng tâm tháng 10/2013 của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu; các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả như sau:
I/- TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG THANH NIÊN:
- Trong tháng qua, các cấp bộ Đoàn thường xuyên quan đến công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những ước mơ hoài bão của thanh niên, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, nhạy cảm mới nảy sinh có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên. Tổ chức các buổi tuyên truyền, thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của thanh niên; chú trọng việc tuyên truyền về các vấn đề biển đảo, chủ quyền quốc gia; hoặc chiếu phim tư liệu”Hồ Chí Minh – Chân dung một con người”, tuyên truyền về lịch sử của dân tộc, quê hương đất nước và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam...Qua các buổi tuyên truyền này đã góp phần làm cho ĐVTN tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam về đường lối đổi mới của Đảng CSVN, của Bác Hồ về chủ quyền biển đảo Việt Nam và quan điểm của Đảng, của đất nước ta về vấn đề Biển Đông hiện nay.
- Tình trạng đưa hình ảnh, tin, bài, lời bình nói chung là về “Văn hóa chợ trên facebook” đảm bảo tính văn hóa, chủ yếu là viết những bình luận, trò chuyện vui tươi, bổ ích chia sẽ công việc sau những ngày làm việc mệt nhọc hoặc để xả stress trong thanh thiếu niên…
II/- MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1- Công tác tuyên truyền giáo dục
- Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, các chương trình, đề án của tỉnh ủy về xây dựng Nông thôn mới; Nghị quyết 01- 02 của Tỉnh ủy, Chỉ thi 12-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”; triển khai các loại văn bản chỉ đạo của trung ương Đoàn; tổ chức cho ĐVTN học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua nội dung 6 bài học LLCT của Đoàn.
 
- Tiếp tục duy trì thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác”, các cấp bộ Đoàn mở rộng công tác sinh hoạt và kể chuyện theo từng chủ đề, địa điểm gắn liền với những sự kiện lịch sử trong tháng. Triển khai đến cán bộ, đoàn viên các văn bản có liên quan, các loại sách báo, tạp chí về Bác; tổ chức các đợt sinh hoạt dưới cờ, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thứ hai và thứ sáu hàng tuần với nội dung phong phú như: xem phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác; xem đĩa tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, đĩa “10 chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện chương trình“Sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác”; tổ chức các hội thi, hội diễn, giao lưu VHVN vớinhững bài hát ca ngợi về Bác…
Nhân các ngày lễ lớn trong tháng như: ngày 01/10, 14/10, 15/10, 20/10…, các cấp bộ Đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực tạo sân chơi giải trí bổ ích nhất là tổ chức các hoạt động giao lưu VHVN-TDTT chào mừng kỷ niệm 57 ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2013), tuyên truyền về “Festival đờn ca tài tử Việt Nam” - 2014. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn còn tổ chứccác hoạt động hành quân về nguồn chiếu phim tư liệu về lịch sử hào hùng của dân tộc ta, truyền thống Quân đội và nhân dân Việt Nam; tổ chức các hoạt động tri ân, lễ dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tổ chức hội thi, hội diễn, nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc của thế hệ thanh niên thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ cứu nước thu hút trên 18.000 lượt ĐV-TTN tham gia.
 Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tổ chức tuyên truyền thực hiện có hiệu quả 19 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới”, tuyên truyền hưởng ứng“Năm an toàn giao thông”, 26 tiêu chí “Thanh niên với văn hóa giao thông”; Đặc biệt 07 huyện thành phố tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về luật giao thông đường bộ, Lồng ghép tuyên truyền sửa đổi hiến pháp 1992 và dự thảo sửa đổi Luật đất đai, các luật có liên quan đến thanh niên như: Luật nghĩa vụ Quân sự, hôn nhân gia đình, Luật giao thông, Luật chăm sóc và giáo dục trẻ em... kết quả tổ chức được 134 cuộc cho gần 15.000 ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia.
2- Công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng:
Trong tháng qua, các đơn vị đã tiến hành củng cố nâng cao chất lượng hoạt động 18 chi đoàn 10 Đoàn cơ sở; tổ chức mở 04 lớp cảm tình Đoàn cho 165 hội viên, đội viên và thanh niên ưu tú tham gia, qua đó đã kết nạp được 139 đoàn viên mới; chuyển đến 88, chuyển đi 173, xóa tên 36, trưởng thành 42 đoàn viên; Thành lập mới 01 Đoàn trường lâm thời THPT Tân Phong (GR). Đồng thời các đơn vị Đoàn trực thuộc đã chỉ đạo cơ sở tiến hành tổ chức Đại hội Đoàn nhiệm kỳ mới cho các chi đoàn trường học, ĐBDC.
Công tác phát triển đảng viên luôn được trú trọng, các đơn vị tổ chức nhiều phong trào hoạt động thiết thực với chủ đề “Đảng là niềm tin tất thắng”; Trong tháng qua các cấp bộ Đoàn đã châm bồi và giới thiệu 36 đoàn viên ưu tú cho Đảng và được Đảng xem xét kết nạp 06 đảng viên mới, số còn lại tiếp tục được xem xét phát triển sau;
3- Công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam:
- Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các cấp bộ Hội xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu (Nhiệm kỳ 2014 -2019).
- Ngoài ra, các cấp bộ Hội còn tập trung củng cố, kiện toàn xây dựng bộ máy tổ chức Hội LHTN Việt Nam, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tập hợp thanh niên, quan tâm giải quyết những nhu cầu về học tập, lao động, việc làm, vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh niên. Đặc biệt, Ủy ban Hội các cấp phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, dạy nghề cho thanh niên.
4- Công tác đội TNTP Hồ Chí Minh
- Hội đồng đội tỉnh thường xuyên chỉ đạo Hội đồng đội các huyện, thành phố tiếp tục duy trì và tổ chức sinh hoạt Đội cho các em đội viên, thiếu nhi tại địa bàn dân cư; triển khai sổ rèn luyện đội viên và nhi đồng đến các Liên đội, chi đội trực thuộc.
- Hội đồng đội các cấp thường xuyên tổ chức các hoạt động: cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Ý tưởng dinh dưỡng trẻ thơ”, “Rác thải nhựa” cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục trực tuyến”, phát động mô hình “Chấp cánh tương lai nhận đỡ đầu 50 em thiếu nhi nghèo”; tổ chức tập dợt các bài trống và nghi thức đội cho giáo viên, TPT và BCH Liên đội. Tiếp tục triển khai vận động các loại “Quỹ vì bạn nghèo”, “Quỹ kế hoạch nhỏ”, “Vòng tay bè bạn” vận động tập viết, sách vỡ, quà tặng các em thiếu nhi; duy trì sinh hoạt CLB Tổng phụ trách đội hàng tháng.
- Đặc biệt, trong tháng qua Hội đồng đội các cấp đã tổ chức vận động đội viên, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bạc Liêu quyên góp gần 60 triệu đồng ủng hộ thiếu nhi Miền trung bị ảnh hưởng lũ lụt và cơn bão số 10 vừa qua.
5- Các phong trào hành động của Đoàn:
- BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã phối hợp với các ngành tổ chức hội thi môi trường với chủ đề “Tuổi trẻ Bạc Liêu chung tay bảo vệ tài nguyên môi trường” thu hút trên 300 thí sinh và cổ động viên tham gia cổ vũ; kết quả Ban tổ chức trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 06 giải khuyến khích cho 12 đội tuyển dự thi với tổng trị giá các giải thưởng trên 40 triệu đồng; trong đó đơn vị huyện Vĩnh Lơi đạt giải nhất cuộc thi. Bên cạnh đó, 100% đơn vị huyện, thành Đoàn phối hợp với các ban, ngành, cùng cấp tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” năm 2013 – tìm hiểu về luật giao thông đường bộ thu hút đông đảo ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia; qua đó, thành lập đội tuyển tập dợt chuẩn bị tham gia hội thi cấp tỉnh dự kiến cuối tháng 10/2013.
            - Nhân đầu năm học mới, các cấp bộ Đoàn đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức thăm, tặng học bổng, quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bước vào năm học mới. Điển hình: huyện Đoàn Vĩnh Lợi tổ chức trao tặng 22 chiếc xe đạp và 30 xuất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong huyện, tổng trị giá trên 30.000.000 đồng; Đoàn thanh niên Công an tổ chứclàm và cấp mới 542 giấy chứng minh nhân dân, tặng 295 phần quà cho thiếu nhi nghèo; tuổi trẻ Giá Rai vận động các mạnh thường quân 01 chiếc xe đạp, 50 áo trắng và 2.000 quyển tập cho học sinh nghèo, 03 dàn máy vi tính tặng cho các ĐCS xã, thị trấn khó khăn; Hồng Dân hiệp thương tổ chức họp mặt truyền thống giữa 03 huyện Hồng Dân - Long Mỹ - Vị Thủy nhân kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2013) tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang;  thành ĐoànBạc Liêu phối tổ chức trao 80 phần quà cho các em thiếu nhi bán vé số trong CLB “Trẻ em vượt khó”, Đoàn khối tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam(15/10), tuổi trẻ Hòa Bình tổ chức tặng 480 suất quà cho học sinh và 01 căn nhà nhân ái cho thanh niên nghèo nghèo trị giá trên 100 triệu đồng, huyện Đoàn Đông Hải đã vận động tặng 30 chiếc xe đạp tặng cho các em học sinh nghèo …
- Song song đó, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức các hoạt động hành quân dã ngoại, về nguồn làm vệ sinh môi trường, giao thông nông thôn, thủy lợi thủy nông nội đồng; tuyên truyền vận động ĐVTN xây dựng nông thôn mới; giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tổ chức cho ĐVTN xuống đường thu gom rác thải; phát quang bụi rậm; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hộ dân nghèo, gia đình chính sách khó khăn; tẩm mùn ngừa sốt xuất huyết, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.
            - Tăng cường tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân tích cực phòng chống các TNXH nhất là ma túy, mại dâm, cờ bạc, số đề…thu hút đông đảo  ĐVTN tham gia. Đoàn thanh niên Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thông qua việc tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức và trộm cắp, cướp giật để quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm và bài trừ các tệ nạn xã hội được 89 cuộc thu hút trên 7500 ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, còn đẩy mạnh công tác nghiệp vụ: bắt, xử lý đối tượng phạm tội về ma túy; vận động gia đình, người thân đưa con em nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Bạc Liêu; đẩy mạnh công tác xác minh, truy bắt các loại đối tượng truy nã…         
- Song song đó, các cơ sở còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: làm giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường “Xanh – Sạch – Đẹp”; tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện – chủ nhật xanh”; tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội, giao lưu VHVN, TDTT…
III/- MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM THÁNG 11:
- Triển khai học tập, quán triện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
- Tổ chức vòng chung kết liên hoan tiếng hát thanh niên lần thứ II/2013.
- Tổng kết chiến dịch tình nguyện hè năm 2013.
- Sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN quý III/2013
- Tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng”.
- Tổ chức Hội chợ hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
- Tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện với chủ đề “Cuộc sống tươi đẹp” tại xã Vĩnh Trạch - TPBL
- Chỉ đạo các cấp bộ Hội tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành giáo dục tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Chuẩn bị các điều kiện tiếp Đoàn Kiểm tra Trưng ương Đoàn.
- Đăng cai Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào TTN khu vực.
- Thành lập Đoàn thanh niên Bạc Liêu giao lưu với thanh niên Trung quốc.
Trên đây là báo cáo công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 10 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.
                                    
                                      TL. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
                                                                       KT CHÁNH VĂN PHÒNG
 Nơi nhận:                                                                PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG       
-VP I, II TW Đoàn;                                                                                   
-Ban TG TW Đoàn;                                                                                                       
- BDV Tỉnh ủy;
- VP Tỉnh ủy; UB MTTQ tỉnh;        
- Phòng PA 83 (CA tỉnh);                                                         (Đã ký)
- TT Tỉnh Đoàn;
- Các Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, TH.                                                                     Ngô Thành My
 
 
 
 

Số lượt xem: 643

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com