Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chương trình: Công tác Đoàn và phong trào TTN qúi I/2013

Chương trình
Thứ hai, 27/05/2013, 20:35
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình: Công tác Đoàn và phong trào TTN qúi I/2013

 

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

         BCH TỈNH BẠC LIÊU                                      Bạc Liêu, ngày … tháng … năm 2013

                          ***

             Số:        -CT/ĐTN

                  

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm quý I/2013

-----------------

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2013 của BCH Tỉnh Đoàn Bạc Liêu. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Tỉnh uỷ Bạc Liêu, BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quí I/2013 với những nội dung cụ thể sau:

 

1/- Công tác tuyên truyền, giáo dục:

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể là cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác”, theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 24/6/2011 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Bạc Liêu (khoá XIV).

- Tiếp tục tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp gắn với việc học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn.

- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống cho ĐVTN nhân các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như: hoạt động mừng Đảng-Mừng xuân Quý tỵ 2013, ngày truyền thống HS-SV (9/1), ngày thành lập Đảng (3/2), ngày Biên phòng toàn dân (3/3), kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013)…

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu nhi, nhất là: Luật Giao thông đường bộ, Bộ Luật hình sự, Luật thanh niên, Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật lao động, Luật hôn nhân và gia đình

- Tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội về thanh niên và trong công tác thanh niên. Tăng cường phối hợp với Đài truyền thanh, Đài phát thanh và truyền hình Bạc Liêu kịp thời thông tin những hoạt động tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến của các cá nhân, tập thể trong công tác, lao động, học tập và xuất sắc kinh doanh. Ngoài ra, cần tập trung tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh nhà để ĐVTN và quần chúng nhân dân biết để chia sẽ với những khó khăn chung và phát huy những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhà thời gian qua, đồng thời ra sức thi đua lao động sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

2/- Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế -  xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”:

- Các cấp bộ Đoàn đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi  trường, giao thông, trật tự xã hội, cải cách hành chính ... Tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01, 02 của Tỉnh uỷ về Xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại II, thành phố xanh – sạch – đẹp văn minh và đẩy mạnh phát triển du lịch.

- Đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực, trong mọi đối tượng thanh niên tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, tập trung hướng vào những vấn đề khó, bức xúc của cộng đồng.

- Triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông”, vận động và tổ chức cho thanh thiếu niên thực hiện pháp luật về an toàn giao thông; đặc biệt là tháng cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán quý tỵ 2013.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng thanh niên năm 2013, tổ chức các  hoạt  động  chung  sức  cùng  cộng đồng,  hướng  về  địa  bàn  khó  khăn,  giúp  đỡ  các  hộ  nghèo. Tập  trung  triển  khai chương  trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, “Khi tôi 18”, “Sinh viên 5 tốt”, “Ba rèn luyện”, “Hiến máu nhân đạo”. Củng cố và phát triển các đội thanh niên tình nguyện chuyên tham gia góp phần bảo đảm an sinh xã hội,

- Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị Trung ương Đảng phát động, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam” vào dịp tết ÂL 2013.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, nâng cao chất lượng các hoạt động kết nghĩa với nội dung thiết thực. Đẩy mạnh phong trào "Sáng tạo trẻ” và các cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu nhi; chú trọng phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng, hỗ trợ và tạo môi trường cho tài năng trẻ trên các lĩnh vực phát huy năng lực, sở trường, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh phong trào "3 trách nhiệm” trong đoàn viên thanh niên, đặc biệt là khối công chức, viên chức.

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm”, hướng dẫn thanh niên vay vốn lập nghiệp, phối hợp với trung tâm dạy nghề các huyện, thành phố tổ chức dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, phát huy hiệu quả quỹ tiết kiệm “Vì bạn nghèo”  để hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh. Phối hợp chặt chẽ với trung tâm khuyến nông, Khuyến ngư và Chi cục Bảo vệ thực vật tập huấn chuyển giao KHKT cho ĐVTN trong sản xuất, mở rộng các loại hình trình diễn cánh đồng thanh niên, tổ hợp tác thanh niên... Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp; tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp, tổ chức ngày hội việc làm, tạo việc làm cho thanh niên; giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thanh niên công nhân, tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, bia, rượu, thuốc lá và các chất kích thích.

- Tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo; tiếp tục tham mưu quy hoạch, đầu tư và phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi.

3/- Công tác xây dựng Đoàn, củng cố mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân:

- Tập trung các giải pháp và đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trên từng địa bàn dân cư và trong các đối tượng thanh niên, trước mắt cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, hướng dẫn các hoạt động phong trào ở cơ sở sát với thực tiễn địa phương, đơn vị và nhu cầu của đoàn viên thanh niên. Đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, hướng thanh niên đến với tổ chức Đoàn – Hội, tạo nguồn kết nạp lớp đoàn viên mới có chất lượng. Đặc biệt là bồi dưỡng kết nạp đoàn viên mới nhân kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực.

- Đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tham mưu cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng các hoạt động phối hợp trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chiến lược phát triển thanh niên của Chính phủ và chính sách phát triển thanh niên của các ngành, địa phương.

- Các cấp bộ Đoàn làm nòng cốt chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội LHTN Việt Nam các cấp. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh.

- Quan tâm chỉ đạo, định hướng và hỗ trợ Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh hoạt động có hiệu quả, đồng thời xúc tiến thành lập Hội thầy thuốc trẻ cấp tỉnh.

4/- Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng:

- Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thiếu nhi Bạc Liêu thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”; phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”…

- Triển khai thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện phụ trách Đội”, chương trình rèn luyện đội viên, đồng thời phối hợp với Sở GD&ĐT thực hiện tốt chế độ giáo viên tổng phụ trách.

- Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động các Liên, Chi đội; vận động mỗi Liên đội đăng ký giúp đỡ thường xuyên 01 thiếu nhi nghèo vượt khó, học giỏi. Thường xuyên quan tâm và duy trì sinh hoạt Đội ở các điểm trường, ở địa bàn dân cư.

 

* Đối với các hoạt động cấp tỉnh:

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2012

- Triển khai học tập, quán triện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

- Hoạt động chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên, Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2013)

- Hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý tỵ năm 2013.

- Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2013.

- Ngày hội thanh niên Việt Nam (26/3/2013).

- Các hoạt động kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

+ Hội thao truyền thống 26 – 27/3/2013.

+ Mittinh kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

* Đối với các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc:

- Tiến hành cụ thể hoá chương trình công tác quý của BCH Tỉnh Đoàn, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác quý I/2013 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

- Tiến hành tổ chức tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2012.

- Hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý tỵ năm 2013.

- Tổ chức các hoạt động đồng loạt:

+ Ra quân Tháng thanh niên - 2013 (từ ngày 01 – 04/3/2013).

+ Tổ chức Ngày hội thanh niên Việt Nam vào ngày 26/3/2013.

+ Mittinh kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Căn cứ chương trình công tác này, các đơn vị Đoàn trực thuộc cần cụ thể hoá và xây dựng chương trình công tác của đơn vị mình đạt hiệu quả. Quá trình thực hiện phát sinh những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn để uốn nắn chỉ đạo.

 

                                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận:                                                                                    PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- TT Tỉnh uỷ; UBND tỉnh;                                 

- Ban Dân vận; UB MTTQVN tỉnh;                         

- Ban Tuyên giáo; VP Tỉnh ủy;                                 

- BCH Tỉnh Đoàn;                                                                                         (Đã ký)

- Đ/c Quảng Trọng Ninh – UV.BTV Tỉnh ủy,

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;                                                     

- Các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn;                   

- Các Ban chuyên trách Tỉnh Đoàn;                                                  Phạm Thành Phước

- Lưu VP.

 

 

Số lượt xem: 142

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com