Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo: V/v phát động và phân bổ số lượng bài cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thông báo
Thứ ba, 03/02/2015, 08:37
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo: V/v phát động và phân bổ số lượng bài cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU

***

Số:        -TB/TĐTN-BTG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Bạc Liêu, ngày     tháng     năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

V/v phát động và phân bổ số lượng bài cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

-------------------

 

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động cuộc thi đến cán bộ, công nhân viên cơ quan Tỉnh Đoàn và phân bổ số lượng bài cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cho các Đoàn trực thuộc cụ thể như sau:

- Các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn                                      : 05 bài/đơn vị.

- Cán bộ, công nhân viên cơ quan Tỉnh Đoàn                    : 01 bài/đồng chí.

* Lưu ý: Trừ các đơn vị Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; Trợ lý Thanh niên Bộ đội Biên phòng; Ban Công tác Thanh niên Tỉnh Đội (Bài dự thi gửi về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trước ngày 11/5/2015 thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn, số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

(Có kèm theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Trên đây là thông báo phát động và phân bổ số lượng bài cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đề nghị BTV các Đoàn trực thuộc và cán bộ, công nhân viên cơ quan Tỉnh Đoàn thực hiện tốt tinh thần Thông báo này.

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị được phân bổ,

Cán bộ, công nhân viên cơ quan;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ  THƯỜNG TRỰC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Thành Phước

 

 

Download Kế hoạch tại đây

 

Download Thể lệ và câu hỏi tại đây

Số lượt xem: 157

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com