Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Báo cáo: 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” từ (2009 – 2014)

Báo cáo
Thứ ba, 22/10/2013, 14:24
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo: 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” từ (2009 – 2014)
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
       BCH TỈNH BẠC LIÊU
                    * * *
           Số:       BC/ĐTN
 
 
Bạc Liêu, ngày      tháng      năm 2013

 

 
BÁO CÁO
5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” từ (2009 – 2014)
--------------
Căn cứ Hướng dẫn số: 645/HD-BCHBP, ngày 15/8/2013 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng về hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/2009- 03/3/2014);
Thực hiện Công văn số: 3677/UBND-NCPC, ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”;
Qua thời gian triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn báo cáo một số kết quả đạt được, cụ thể như sau:
I/- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Trong 5 năm từ (2009 - 2014) tình hình kinh tế Bạc Liêu phát triển với tốc độ vượt trội so với các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, điển hình tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2013 đạt 11,6%, văn hoá, xã hội, quân sự quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định và luôn chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp uỷ, chính quyền đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới hiện. Đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Riêng công tác thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” luôn được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm, chú trọng và tổ chức thực hiện sâu sát. BTV Tỉnh Đoàn tổ chức tuyên truyền “Ngày Biên phòng toàn dân” đến cán bộ, công chức, viên chức, ĐVTN, HS-SV và người dân về nội dung cũng như yêu cầu về “Ngày Biên phòng toàn dân” 03/3 hàng năm.
II/- KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1/- Nhận thức trách nhiệm của đơn vị:
- Đối với việc thực hiện 4 nội dung về “Ngày Biên phòng toàn dân” BTV Tỉnh Đoàn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục các cấp bộ Đoàn về tình hình biên giới biển, đảo. Từ đó giúp cán bộ ĐVTN và quần chúng nhân dân trong tỉnh cũng như ở ven biển luôn nâng cao ý thức cảnh giác đối với các thế lực thù địch, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
- Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận trong ĐVTN và các tầng lớp nhân dân nhằm tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc… qua đó, góp phần nâng cao trình độ nhận thức, ý thức và lối sống lành mạnh đối với ĐVTN trong việc thể hiện ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
- Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện 4 nội dung về “Ngày Biên phòng toàn dân”, BTV Tỉnh Đoàn còn tổ chức các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như: thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước thông qua nhiều công trình phần việc mang ý nghĩa thiết thực như: tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, họp mặt thanh niên tuổi 17; trong sinh hoạt lệ chi đoàn lồng ghép các nội dung tuyên truyền về ý thức cảnh giác và đấu tranh chống lại những thủ đoạn âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, âm mưu xâm hại đến chủ quyền biên giới Việt Nam xã hội chủ nghĩa của ta gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác”.
- Trong những năm qua, tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã tổ chức nhiều phong trào nhằm thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia điển hình như: Hành quân dã ngoại; về nguồn, chăm sóc, thăm hỏi gia đình thương binh, gia đình liệt sỹ; tôn tạo sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ, sửa chữa và xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; thăm hỏi, giao lưu, tặng quà cho chiến sỹ Đồn biên phòng vào 03/3 hàng năm có hơn 10.987 ĐVTN và cán bộ, chiến sĩ tham gia.. Ngoài ra, còn tổ chức giao lưu kết nghĩa giữa các chi đoàn với đơn vị LLVT đóng trong và ngoài tỉnh.
Nhìn chung, việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” 5 năm qua được các cấp bộ Đoàn và cả hệ thống chính trị của tỉnh quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả, tạo cho ĐVNT, cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân thấm nhuần về truyền thống vẽ vang của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, của quân đội, trong đó có Bộ đội Biên phòng cũng như truyền thống của quê hương Bạc Liêu, tình nguyện, xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển…
2/- Công tác chỉ đạo và kết quả triển khai việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”:
- BTV Tỉnh Đoàn chủ động xây dựng kế hoạch liên tịch với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu về việc phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đồng thời ký kết chương trình phối hợp với BCH Bộ đội biên phòng Tỉnh về việc “Bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển Bạc Liêu” và chỉ đạo các Đoàn trực thuộc phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.
- Trong 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” BTV Tỉnh Đoàn không ngừng chỉ đạo và triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện nghiêm túc Quyết định số: 16/HĐBT, ngày 22/2/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (Nay là chính phủ) và Chỉ thị số: 881/CT-TTg, ngày 13/7/2007 chủ Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”. Qua đó, tăng cường sự đoàn kết hợp đồng chiến đấu và giúp đỡ lẫn nhau giữa Bộ đội Biên phòng và ĐVTN, giữa Bộ đội Biên phòng và các lực lượng khác; đồng thời không ngừng củng cố và phát triển tinh thần đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa hai đơn vị.
- Các Đoàn trực thuộc trong tỉnh, đặc biệt là các đơn vị địa phương như: xã Vĩnh Trạch Đông, Hiệp Thành, phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu); xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A, Vĩnh Thịnh (huyện Hoà Bình) và xã Long Điền Đông, Long Điền Tây, Điền Hải, thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) thành lập các đội Thanh niên tình nguyện sẵn sàng phối hợp với lực lượng Biên phòng khi có lệnh. Các cuộc vận động hướng về biên giới, hải đảo được BTV Tỉnh Đoàn triển khai rộng khắp trong toàn tỉnh, huy động được nguồn lực to lớn giúp đỡ các xã vùng biên giới, ven biển, hải đảo, các đồn, trạm biên phòng; động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc ở biên giới, hải đảo khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong mọi tình huống với tinh thần "Tất cả hướng về biên giới, hải đảo".
- Công tác tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm, tỉ lệ đưa quân hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, đặc biệt chỉ tiêu đưa quân cho Biên phòng luôn đảm bảo. Các cấp bộ Đoàn còn kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, động viên các gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn để các bạn an tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ.   
3/- Tổ chức phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị:
- BTV Tỉnh Đoàn thường xuyên phối hợp với đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số: 16/HĐBT, ngày 22/2/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (Nay là chính phủ) và Chỉ thị số: 881/CT-TTg, ngày 13/7/2007 chủ Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, gắn với việc tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và tổ chức kỷ niệm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3) hàng năm.
- Phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, ĐVTN và nhân dân về truyền thống đoàn kết, xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách về miền núi, dân tộc và tôn giáo, xây dựng phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới ngày càng vững mạnh, gắn việc xây dựng triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.
- Luôn đẩy mạnh phát triển 02 phong trào lớn của Đoàn “xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” trong cán bộ, ĐVTN và lực lượng Biên phòng; thực hiện tốt phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thu hút đông đảo các đối tượng thanh niên tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu quốc phòng, an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh.
- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai và thực hiện các phong trào “thanh niên quân đội mẫu mực, xây dựng chính quy”, “thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phối hợp tham gia thực hiện tốt các hoạt động phòng chống TNXH, giữ gìn trật tự ATXH trên địa bàn đóng quân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và bảo vệ chế độ XHCN.
            - Tăng cường các hoạt động giao lưu “Nghĩa tình biên giới hải đảo” và phong trào “Vì chiến sỹ biên giới, hải đảo” nhân ngày Biên phòng toàn dân (3/3), tổ chức được 226 cuộc cho hơn 22.950 lượt cán bộ, ĐVTN và chiến sĩ tham gia. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thường xuyên phối hợp với ban ngành địa phương thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, giúp đỡ bộ đội xuất ngũ gặp khó khăn, các hoạt động xã hội gắn với phong trào thanh niên tình nguyện, tập trung ở vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc, vùng ven biển.
- Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn với các tổ chức cơ sở Đoàn trường học, địa bàn dân cư. Qua đó, giúp ĐVTN và lực lượng Bộ đội Biên phòng trao đổi những kinh nghiệm về nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ khi giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống; kinh nghiệm trong lao động, tăng gia sản xuất. Qua 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 18 cuộc hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ … phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương trong các hoạt động Đoàn, Hội ở cơ sở; góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
- Trong 5 năm qua công tác phối hợp, kết nghĩa với Hải quân luôn được BTV Tỉnh Đoàn quan tâm, hiện Tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã ký kết nghĩa phối hợp tổ chức hoạt động với Phòng Chính trị - Hải quân vùng V và Trung Đoàn 251 Hải quân vùng II, thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Bên cạnh, BTV Tỉnh Đoàn còn tổ chức cho ĐVTN thường xuyên viết thư thăm hỏi các anh em chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển, vùng Biên giới Hải đảo với trên 3.000 lượt lá thư thăm hỏi động viên. Tham gia tốt các đợt hoạt động quyên góp ủng hộ chiến sỹ và nhân dân trên hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua cuộc vận động “ Góp đá xây Trường Sa” ; Chương trình “Vận động tin nhắn nước ngọt Trường Sa” được trên 500 tin nhắn; Chương trình “Tham gia ủng hộ chương trình tặng xuồng cứu hộ CQ cho Trường Sa”; vận động ĐVTN viết 1.500 bức thư gửi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa. Đồng thời, còn tham gia tuyên truyền vận động ĐVTN và nhân dân trên địa bàn phối hợp với các Đồn biên phòng tổ chức tuần tra ven biển và trên biển được 870 cuộc cho trên hàng ngàn lượt đoàn viên và cán bộ chiến sĩ Biên phòng tham gia.
- Đẩy mạnh phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao trong thanh niên, giáo dục thanh niên có ý thức giữ gìn sức khỏe, gắn với các phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”. Qua đó thu hút hàng ngàn cán bộ, ĐVTN tích cực rèn luyện sức khoẻ, nâng cao thể lực tham gia vào các hoạt động Đoàn và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh.
- Hằng năm, vào “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch hè tình nguyện”, BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức các hoạt động dã ngoại, về nguồn, tổ chức làm công tác xã hội, giúp dân ở vùng sâu vùng xa…họp mặt hội thao, văn hóa văn nghệ nhân kỷ niệm ngày Biên phòng toàn dân (3/3), ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3),…
4/- Triển khai các dự án kinh tế, xã hội ở ven biển:
- Các cấp bộ Đoàn luôn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho ĐVTN về tầm quan trọng của thành phần kinh tế biển; tuyên truyền phổ biến kiến thức ứng dụng, chuyển giao những thành tựu khoa học tiên tiến trong nuôi trồng đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy sản, hải sản; thời gian qua BTV Tỉnh Đoàn đã tổ chức tập huấn cho ĐVTN và đội Thanh niên tình nguyện về kiến thức tìm kiến, cứu hộ, cứu nạn, về thông tin và dự báo thời tiết, về công tác phòng chống thảm họa, thiên tai, biển đổi khí hậu…kết quả đã tổ chức được 45 lớp tập huấn thu hút trên 1.350 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.
- Các hoạt động đấu tranh chống các hành vi sai trái, tiêu cực trên biển; việc buôn bán hàng cấm, trốn thuế, đánh bắt có tính chất huỷ diệt nguồn lợi thủy sản, hải sản, phá hoại môi trường sinh thái biển... được các cấp bộ Đoàn quan tâm, đặc biệt là các đơn vị có các xã giáp ranh với biển luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mình đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
- Trong 5 năm qua công tác triển khai xây dựng các dự án kinh tế, xã hội ở ven biển, đảm bảo kết hợp yêu cầu kinh tế với quốc phòng – an ninh luôn được duy trì và đẩy mạnh. BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bằng nhiều văn bản chỉ đạo; thông qua các cuộc họp, các buổi Hội nghị,... kết quả đã tổ chức được hơn 45 cuộc có hơn 3.650 lượt cán bộ Đoàn tham dự.
III/- NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Qua 5 năm tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trên phạm vi toàn tỉnh với những thuận lợi và khó khăn đan xen, cũng như những kết quả đã đạt được nhất định. BTV Tỉnh Đoàn có những nhận định đánh giá qua những mặt làm được và hạn chế tồn tại cũng như nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, cụ thể như sau:
1/- Những mặt làm được:
- Việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trong 5 năm qua được Tỉnh ủy – UBND tỉnh chỉ đạo sâu sát và phù hợp với từng giai đoạn trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược tại địa phương: nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển, vùng biên giới hải đảo và việc bảo vệ Tổ quốc có vai trò rất quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; khi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh – sinh viên và đông đảo nhân dân lao động nắm chắc, hiểu rõ vị trí trách nhiệm của mình đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, thì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc sẽ được thực hiện một cách đầy đủ nhất và hoàn thiện nhất.
- Từ việc nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể đối với khối LLVT trong đó có Bộ đội Biên phòng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thường xuyên chủ động tham mưu cho cấp Uỷ Đảng, chính quyền các phương án thực hiện công tác quân sự - quốc phòng nói chung cũng như việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” nói riêng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo từng năm. Tuyên truyền, chọn cử cán bộ, ĐVTN đúng đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu phòng thủ khu vực trên địa bàn. Đóng góp tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cơ quan, đơn vị góp phần đảm bảo an ninh chung trên địa bàn tỉnh.
- Công tác tham mưu, phối hợp của các cấp bộ Đoàn giúp cho cấp lãnh đạo dựa trên cơ sở Quyết định số: 16/HĐBT, ngày 22/2/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (Nay là chính phủ) và Chỉ thị số: 881/CT-TTg, ngày 13/7/2007 chủ Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, đã có sự vận dụng sáng tạo hợp lý với đặc điểm tình hình của địa phương để thực hiện tốt kỷ niệm “Ngày Biên phòng toàn dân” hàng năm, lồng ghép với các hoạt động, các hội nghị của cơ quan, mặt khác tranh thủ được sự phối hợp ủng hộ của các ngành, các cấp trong việc động viên, tuyên truyền cổ vũ với các hình thức đa dạng, phong phú đã tăng hiệu quả cho việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trong 5 năm qua. Kết quả quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã thấm nhuần trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên cũng như việc xác định tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân của mỗi cán bộ, ĐVTN trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước mọi âm mưu, thủ đoạn mới của kẻ thù. Luôn cảnh giác cao đối với âm mưu “diễn biến hoà bình”, phòng ngừa bạo loạn giữ gìn an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn trong cơ quan, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự chung trên địa bàn Tỉnh, thực hiện mục tiêu xây dựng Tỉnh Bạc Liêu với thế phòng thủ vững chắc.
2/- Hạn chế tồn tại:                                        
Tuy nhiên bên cạnh các thành quả đã đạt được vẫn còn gặp phải những hạn chế tồn tại như sau:
- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chưa đầy đủ, còn biểu hiện chủ quan, thiếu cảnh giác nên trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu.
- Một số cấp bộ Đoàn chưa làm tốt công tác tham mưu trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số: 16/HĐBT, ngày 22/2/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (Nay là chính phủ) và Chỉ thị số: 881/CT-TTg, ngày 13/7/2007 chủ Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, dẫn đến một số nơi chưa thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu, còn bộc lộ một số hạn chế khuyết điểm.
3/- Nguyên nhân:                                           
- Trong quá trình triển khai thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” ở một số cơ sở Đoàn còn có biểu hiện chưa thật sự trú trọng, nhận thức chưa đầy đủ vị trí chiến lược của công tác Quốc phòng - An ninh trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, còn có tư tưởng coi trọng xây dựng kinh tế, xem nhẹ nhiệm vụ quốc phòng, đặc biệt là trong việc huy động lực lượng tham gia đội dân phòng, TNXKAN.
- Mặt khác vẫn còn ít bộ phận ĐVTN còn có quan điểm cho rằng việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” là công việc của cơ quan chuyên môn, cụ thể là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
4/- Bài học kinh nghiệm:
- Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những nguyên nhân hạn chế tồn tại trong thời gian qua, BTV tỉnh Đoàn kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” từ tỉnh đến cấp cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nhận thức được yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị mình đối với 4 nội dung về “Ngày Biên phòng toàn dân” trong tình hình hiện nay. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ Quốc phòng, trọng tâm là Quyết định số: 16/HĐBT, ngày 22/2/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (Nay là chính phủ) và Chỉ thị số: 881/CT-TTg, ngày 13/7/2007 chủ Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trong tình hình hiện nay. Chỉ đạo các đơn vị tích cực tham gia diễn tập khu vực phòng thủ nơi địa bàn đứng chân, bổ sung, điều chỉnh các phương án sẵn sàng chiến đấu và thành lập các đội Thanh niên xung kích, tình nguyện sẵn sàng phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh khi có tình huống xảy ra.
- Việc chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng ĐVTN nói chung và kế hoạch phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nói riêng cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện 4 nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” cụ thể, nhằm tạo điều kiện cho hai đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và có mối quan hệ gắn bó lâu dài. Thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên có chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao tính tự giác thực hiện và chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh chung của tỉnh.
- BTV Tỉnh Đoàn có kế hoạch tham gia diễn tập xây dựng khu vực phòng thủ tạo cho cán bộ, đoàn viên thanh niên có ý thức nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, đồng thời chăm lo chế độ Chính sách, có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”. Phấn đấu góp phần xây dựng tỉnh Bạc Liêu trở thành một tỉnh giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về Quốc phòng – An ninh. Góp phần cùng cả nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa.
            Trên đây là báo cáo kết quả sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.
 

 

 
Nơi nhận:
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Lưu VP, Ban TNNT-CNĐT-LLVT.
   TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
    PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Phạm Thành Phước

 

 

Số lượt xem: 1070

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com