Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chương trình: Công tác Đoàn và phong trào TTN qúi II/2013

Chương trình
Thứ hai, 27/05/2013, 20:40
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình: Công tác Đoàn và phong trào TTN qúi II/2013

 

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

       BCH TỈNH BẠC LIÊU                                  Bạc Liêu, ngày … tháng … năm 2013

                          ***

            Số:     -CT/ĐTN

                  

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý II/2013

---------------------------------

 

Nhằm để định hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2013. BCH Tỉnh Đoàn xây dựng chương trình công tác quý II/2013 với những nội dung cụ thể như sau:

 

1/- Công tác tuyên truyền, giáo dục:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể là cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác”, theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 24/6/2011 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Bạc Liêu.

- Tiếp tục tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp gắn với việc học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn.

- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như: Kỷ niệm 38 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2013), Ngày Quốc tế lao động (1/5), kỷ niệm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6)…

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu nhi, nhất là: Luật Giao thông đường bộ, Bộ Luật hình sự, Luật thanh niên, Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật lao động, Luật hôn nhân và gia đình

- Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội về thanh niên và công tác thanh niên. Tăng cường phối hợp tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh nhà để ĐVTN và quần chúng nhân dân biết và chia sẽ với những khó khăn chung và phát huy những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời ra sức thi đua lao động sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

2/- Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế -  xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”:

- Các cấp bộ Đoàn đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi  trường, giao thông, trật tự xã hội, cải cách hành chính ... Tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01, 02 của Tỉnh uỷ về Xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại II, thành phố xanh – sạch – đẹp và văn minh; và đẩy mạnh phát triển du lịch.

- Đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực, trong mọi đối tượng thanh niên tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; tập trung hướng vào những vấn đề khó, bức xúc của cộng đồng.

- Triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông”, vận động và tổ chức cho thanh thiếu niên thực hiện pháp luật về an toàn giao thông;

- Tập  trung  triển  khai chương  trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, “Khi tôi 18”, “Sinh viên 5 tốt”, “3 rèn luyện”, “Hiến máu nhân đạo”

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, nâng cao chất lượng các hoạt động kết nghĩa với nội dung thiết thực. Đẩy mạnh phong trào "Sáng tạo trẻ” và các cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu nhi; chú trọng phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng, hỗ trợ và tạo môi trường cho tài năng trẻ trên các lĩnh vực; phát huy năng lực, sở trường, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh phong trào "3 trách nhiệm” trong đoàn viên thanh niên, đặc biệt là khối công chức, viên chức.

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm”, hướng dẫn thanh niên vay vốn lập nghiệp, phối hợp với trung tâm dạy nghề các huyện, thành phố tổ chức dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, phát huy hiệu quả quỹ tiết kiệm “Vì bạn nghèo”  để hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội; tiếp tục tham mưu quy hoạch, đầu tư và phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi.

3/- Công tác xây dựng Đoàn, củng cố mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân:

- Tập trung việc củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên; trước mắt cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, hướng dẫn các hoạt động phong trào ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, hướng thanh niên đến với tổ chức Đoàn – Hội, tạo nguồn kết nạp lớp đoàn viên mới có chất lượng. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới cụ thể hóa theo 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực.

- Đẩy mạnh bồi dưỡng, châm bồi và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

- Triển khai các hoạt động phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội; Chiến lược phát triển thanh niên của Chính phủ và chính sách phát triển thanh niên của các ngành, địa phương.

- Các cấp bộ Đoàn làm nòng cốt chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội LHTN Việt Nam các cấp. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh.

- Quan tâm chỉ đạo, định hướng và hỗ trợ Hội cựu thanh niên xung phong, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh hoạt động có hiệu quả, đồng thời xúc tiến thành lập Hội thầy thuốc trẻ cấp tỉnh.

4/- Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng:

- Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thiếu nhi Bạc Liêu thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”; phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”…

- Triển khai thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện phụ trách Đội”, chương trình rèn luyện đội viên, đồng thời phối hợp với Sở GD&ĐT thực hiện tốt chế độ giáo viên tổng phụ trách.

- Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động các Liên, Chi đội; vận động mỗi Liên đội đăng ký giúp đỡ thường xuyên 01 thiếu nhi nghèo vượt khó, học giỏi. Thường xuyên quan tâm và duy trì sinh hoạt Đội ở các điểm trường, ở địa bàn dân cư, sinh hoạt hè.

- Tiếp tục tham mưu đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các ngành liên quan hoàn thành các thủ tục khởi công xây dựng trung tâm họat động thanh thiếu niên và Nhà Thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm trong năm 2013.

* Đối với các hoạt động cấp tỉnh:

- Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

- Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2013.

- Tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (19/5).

- Hội thao truyền thống cán bộ Đoàn.

- Tổ chức chương trình học kỳ trong quân đội.

- Sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN quý I

- Tổ chức kiểm tra công tác Đoàn – Đội trường học năm.

- Tổ chức Hội thi tin học trẻ và kỷ niệm 15 năm Hội thi tin học trẻ cấp tỉnh

- Tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5) trong đó có các hoạt động: Hội thi chỉ huy đội giỏi, Liên hoan hoa phượng đỏ…

- Ngày hội thiếu nhi Bạc Liêu (Cuối tháng 6)

- Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và ngày quốc tế thiếu nhi (1/6)

- Tổ chức lớp tập huấn thanh vận;

- Hội thi Bí thư ĐCS giỏi

- Tổ chức ngày hội vì sức khỏe cộng đồng

- Hội thi gia đình trẻ hạnh phúc (Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28-6).

- Hội nghị sơ kết 6 tháng của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu

- Tổ chức Liên hoan tiếng hát thanh niên năm 2013.

 

 

 

* Đối với các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc:

- Tiến hành cụ thể hoá chương trình công tác của BCH Tỉnh Đoàn, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác quý II/2013 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

- Sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN quý I

- Tổ chức Hội nghị sơ kết Hội LHTN Việt Nam

- Tổ chức các hoạt động đồng loạt:

+ Ra quân chiến dịch tình nguyện hè

+ Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm (30/4), (1/5), (15/5), (1/6).

 

Căn cứ chương trình công tác này, các cấp bộ Đoàn cần cụ thể hoá và xây dựng chương trình công tác của đơn vị mình đạt hiệu quả. Quá trình thực hiện phát sinh những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn để uốn nắn chỉ đạo.

 

                                                                                          TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                                  PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Ban Bí thư TW Đoàn;

- Ban TNXP, BTG, VP I,II TW Đoàn;

- TT Tỉnh uỷ; UBND tỉnh;                                                                               (Đã ký)

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ; UB MTTQVN tỉnh;                         

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;                                 

- BCH Tỉnh Đoàn;                                                                               Phạm Thành Phước

- Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn;                   

- Các Ban chuyên trách Tỉnh Đoàn;

- Lưu VP.

- Ban biên tập Web tỉnh Đoàn

 

Số lượt xem: 160

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com