Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tuổi trẻ Bạc Liêu tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Tin trong tỉnh
Thứ tư, 15/09/2021, 18:30
Màu chữ Cỡ chữ
Tuổi trẻ Bạc Liêu tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng ngày 15/9/2021, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức lễ phát động Cuộc thi "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam" theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Trung ương Đoàn có  đồng chí Nguyễn Tường Lâm – Bí thư BCH Trung ương Đoàn chủ trì lễ phát động. Tại điểm cầu Bạc Liêu, có đồng chí Trần Nguyễn Trường Giang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các Ban và chuyên viên Ban Tuyên giáo, Ban Phong trào, Ban Tổ chức - Kiểm tra - Văn phòng trực thuộc Tỉnh đoàn Bạc Liêu.
 

Tuổi trẻ cơ quan Tỉnh đoàn tham gia cuộc thi sau lễ phát động

Cuộc thi chính thức bắt đầu từ ngày 15/9 đến 10/12/2021 trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Dành cho đối tượng tham gia là đoàn viên, Hội viên, Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 35. Nội dung cuộc thi xoay quanh các vấn đề như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qua 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2026), Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII và một số nội dung khác về đại hội, Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tuổi trẻ huyện Phước Long tích cực tham gia cuộc thi

Cuộc thi gồm có 04 vòng thi: Vòng thi tuần, vòng thi đội tuyển, vòng thi bán kết và vòng thi chung kết. Đối với Vòng thi tuần (hình thức trực tuyến trên app Thanh niên Việt Nam) được diễn ra trong 05 tuần, với thời gian như sau: Tuần 1 (5/9/2021-26/9/2021); tuần 2 (27/9/2021-03/10/2021); tuần 3 (04/10/2021-10/10/2021); tuần 4 (11/10/2021-17/10/2021); tuần 5 (18/10/2021-24/10/2021). Đối với vòng thi đội tuyển: Dự kiến tổ chức trong các ngày 01/11, 03/11, 05/11, 07/11, 09/11, 11/11, 13/11, 15/11/2021. Đối với vòng thi Bán kết: Dự kiến tổ chức ngày 22/11 và 24/11/2021. Và đối với vòng thi chung kết (hình thức đối kháng sân khấu): dự kiến tổ chức ngày 10/12/2021.

Tuổi trẻ Khối cơ quan tỉnh hưởng ứng cuộc thi

Theo đó, ngay sau khi buổi lễ phát động, các bạn đòan viên thanh niên, hội viên trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia cuộc thi thông qua app Thanh niên Việt Nam, cuối buổi dự thi của tuần đầu tiên, Bạc Liêu được xếp đứng thứ 14 trong số 67 Tỉnh, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn, với 1.079 thí sinh tham gia và có 1.609 lượt thi. Trong thời gian các tuần thi tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích đoàn viên, hội viên và thanh niên tích cực tham gia cuộc thi đảm bảo chỉ tiêu ít nhất 80% đoàn viên, thanh niên dự thi trong mỗi tuần, góp phần lan tỏa sâu rộng về cuộc thi.

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là dịp góp phần khẳng định và tăng cường vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tham gia xây dựng Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
 

Số lượt xem: 889

Bùi Văn Tưởng - BBT

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com