Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Báo cáo: Kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 12 và một số định hướng hoạt động tháng 01/2014

Báo cáo
Thứ sáu, 27/12/2013, 15:35
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo: Kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 12 và một số định hướng hoạt động tháng 01/2014

 

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU                                                                        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
                      ***                                                 
         Số: ….-BC/TĐTN-VP                                                                         Bạc Liêu, ngày … tháng … năm 2013
 
 
BÁO CÁO
Kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 12
và một số định hướng hoạt động tháng 01/2014
---------
 
Thực hiện chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN quí IV và một số công việc trọng tâm tháng 12/2013 của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu; các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả như sau:
I/- TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG THANH NIÊN:
- Nhìn chung, diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, ước mơ hoài bão của ĐVTN trong tháng qua luôn được giữ vững và ổn định. Mọi quyền, lợi ích chính đáng của ĐVTN  luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm và kịp thời giải quyết thõa đáng các vấn đề bức xúc, nhạy cảm mới nảy sinh. Qua đây, ĐVTN đã an tâm học tập, sinh hoạt, lao động, công tác và nhiệt tình cống hiến cho phong trào hành động cách mạng của địa phương đồng thời luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, định hướng của Đoàn thanh niên; thực hiện tốt nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn – Hội, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị.
- Tăng cường việc tổ chức các buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, diễn đàn thanh niên, thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của thanh niên; đặc biệt là việc tuyên truyền các vấn đề về biển đảo, chủ quyền quốc gia; tuyên truyền về lịch sử của dân tộc, quê hương đất nước, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam...Qua các buổi tuyên truyền này đã góp phần làm cho ĐVTN thêm trân trọng và tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam, về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, về chủ quyền biển đảo Việt Nam và quan điểm của Đảng, của đất nước ta về vấn đề Biển Đông hiện nay.
II/- MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1- Công tác tuyên truyền giáo dục
- Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã từng bước đổi mới phương pháp tuyên truyền các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, các chương trình, đề án của Tỉnh ủy về xây dựng Nông thôn mới; Nghị quyết 01- 02 của Tỉnh ủy, Chỉ thị 12-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”; triển khai các loại văn bản chỉ đạo của trung ương Đoàn; tổ chức cho ĐVTN học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua nội dung 6 bài học LLCT của Đoàn.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, duy trì thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác”, “Sống, chiến đấu, học tập theo gương của Bác Hồ vĩ đại”… các cấp bộ Đoàn mở rộng công tác sinh hoạt và kể chuyện theo từng chủ đề, địa điểm gắn liền với những sự kiện lịch sử trong tháng. Triển khai đến cán bộ, đoàn viên các văn bản có liên quan, các loại sách báo, tạp chí về Bác; tổ chức các đợt sinh hoạt dưới cờ, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thứ hai và thứ sáu hàng tuần với nội dung phong phú như: xem phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác; xem đĩa tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, đĩa “10 chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện chương trình“Sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác”; tổ chức các hội thi, hội diễn, giao lưu VHVN vớinhững bài hát ca ngợi về Bác…thu hút hơn 8.972 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.
- Ngoài ra, việc tuyên truyền mục đích, ý nghĩa các ngày lễ lớn trong tháng như: Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12), kỉ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2013) cũng luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm trú trọng. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn còn tổ chứccác hoạt động hành quân về nguồn chiếu phim tư liệu về lịch sử hào hùng của dân tộc ta, truyền thống Quân đội và nhân dân Việt Nam; tổ chức các hoạt động tri ân như “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức hội thi, hội diễn, nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc của thế hệ thanh niên trong thời kỳ kháng chiến chống giặc cứu nước.
- Song song đó, các cấp bộ Đoàn tăng cường việc tuyên truyền thực hiện có hiệu quả 19 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới”, tuyên truyền hưởng ứng“Năm an toàn giao thông”, 26 tiêu chí “Thanh niên với văn hóa giao thông”; các luật có liên quan đến thanh niên như: Luật nghĩa vụ Quân sự, hôn nhân gia đình, Luật giao thông, Luật chăm sóc và giáo dục trẻ em... Tăng cường tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân tích cực phòng chống các TNXH nhất là ma túy, mại dâm, cờ bạc, số đề, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tuyên truyền phòng triều cường dâng cao, vận động đoàn viên thanh niên đội mũ bảo hiểm, không uống rượu, bia và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông  … với hơn 105 cuộc thu hút 11.550 lượt ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia.
2- Công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng:
 - Nhằm tạo điều kiện trong khâu quản lý cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động các phong trào được tốt hơn trong thời gian tới, trong tháng qua, việc luân chuyển, bố trí, sắp xếp và bầu bổ sung một số chức danh mới ở các địa phương, đơn vị luôn được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm.
- Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục tiến hành củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, đoàn cơ sở; tổ chức mở 9 lớp cảm tình Đoàn cho 646 đoàn viên, hội viên và thanh niên ưu tú tham gia, qua đó đã kết nạp được 65 đoàn viên mới; chuyển đến 25, chuyển đi 10, xóa tên 7, trưởng thành 10 đoàn viên.                        
- Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm, trong tháng qua, đã chăm bồi và giới thiệu 32 đoàn viên ưu tú cho Đảng và được Đảng xem xét kết nạp 12 đảng viên mới, số còn lại tiếp tục được xem xét phát triển sau.
3- Công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam:
- Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các cấp bộ Hội xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu (Nhiệm kỳ 2014 -2019).
- Ngoài ra, các cấp bộ Hội còn tập trung củng cố, kiện toàn xây dựng bộ máy tổ chức Hội LHTN Việt Nam, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tập hợp thanh niên, quan tâm giải quyết những nhu cầu về học tập, lao động, việc làm, vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh niên.
4- Công tác đội TNTP Hồ Chí Minh
- Hội đồng đội tỉnh thường xuyên chỉ đạo Hội đồng đội các huyện, thành phố tiếp tục duy trì và tổ chức sinh hoạt Đội cho các em đội viên, thiếu nhi tại địa bàn dân cư; triển khai sổ rèn luyện đội viên và nhi đồng đến các Liên đội, chi đội trực thuộc.
- Tăng cường việc tuyên truyền đến các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng cách giữ gìn vệ sinh và phòng tránh một số bệnh về da, về mắt, bệnh tay chân miệng…; Chỉ đạo các Liên đội giáo dục các em đội viên, thiếu nhi ý thức học tập tốt, biết vâng lời thầy cô, cha mẹ, cách phát ngôn, biết giữ gìn trường lớp xanh – sạch – đẹp, đồng thời tồ chức các trò chơi dân gian cho thiếu nhi qua đó tạo sân chơi lành mạnh cho các em. Phát động phong trào nuôi heo đất, tiếp tục triển khai vận động các loại  “Quỹ vì bạn nghèo”, “Quỹ kế hoạch nhỏ”, “Vòng tay bè bạn” vận động tập viết, sách vỡ.... thu hút đông đảo các em đội viên, thiếu niên nhi đồng tham gia.
- Tiếp tục chỉ đạo Hội đồng Đội các huyện, thành phố nhận đỡ đầu các em học sinh nghèo. Trong đó, Hội đồng Đội Thành phố Bạc Liêu đã vận động hơn 300 quyển tập trắng và 50 phần quà gồm sách giáo khoa, viết, thước… cho các em học sinh nghèo vượt khó nhân dịp đầu năm mới.
5- Các phong trào hành động của Đoàn:
- Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về công tác phòng chống tai nạn, thương tích ở trẻ em, dinh dưỡng tuổi vị thành niên, những kiến thức về phòng, chống ma túy cho hơn 150 đồng chí là cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến từ các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu phối hợp với Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tổ chức lớp tập huấn công tác phong chống tai nạn thương tích ở trẻ em và thông tin thời sự quý IV năm 2013.
- Trong tháng qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu cũng đã phối hợp với UBND thành phố Bạc Liêu tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu nông thôn tại ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu. Dưới sự tài trợ chính của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng công ty khí Việt Nam, chiếc cầu mang tên “Đoàn viên” với chiều dài: 22,0m, chiều rộng: 2,1m, tổng kinh phí trên 150 triệu đồng là món quà thiết thực chào mừng kỉ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời, góp phần thắng lợi trong việc chung tay vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bạc Liêu. 
- Song song đó, nhân ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (01/12), trong tháng qua, Ban thường vụ các huyện, thành phố trực thuộc Tỉnh Đoàn đã đồng loạt tổ chức lễ mitting, diễu hành ra quân hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Qua đây, đã góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người về cách phòng, chống căn bệnh HIV/AIDS cũng như chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người bị nhiễm căn bệnh này.
            - Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức các hoạt động thiết thực khác điển hình như “ Huyện Đoàn Đông Hải tổ chức “Đêm văn nghệ” gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền là 20.500.000 đ nhân ngày 20/11, vận động 6,3 triệu đồng hỗ trợ cho 01 hộ nghèo và 02 em học sinh nghèo nhân buổi giao lưu, kết nghĩa giữa ĐCS xã Định Thành A và Chi đoàn Đài
truyền thanh của huyện, mở lớp tập huấn về phần mềm kế toán và báo cáo tài sản cố định…; Huyện Đoàn Hòa Bình tổ chức cho 296 lượt đoàn viên thanh niên giúp nhau ngày công, cây, con giống, như: trồng màu, cải tao đất, … với tổng trị giá lên đến 36 triệu đồng. ĐVTN Huyện Đoàn Phước Long tổ chức hiến hơn 69 đơn vị máu và dọn vệ sinh hơn 3.000m hai bên lề lộ tại địa phương, đơn vị. Tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan tỉnh thành lập đội bòng truyền tham gia giải đấu chào mừng 69 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 24 năm Ngày Quốc phòng toàn dân do phòng chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức. Cùng với đó, là hoạt động hội trại giao lưu, kết nghĩa giữa Thành Đoàn Bạc Liêu và Quận Đoàn Thủ Đức. Cũng trong đợt giao lưu này, nhiều hoạt động thiết thực diễn ra như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 100 em thiếu nhi và 400 người dân tại xã Vĩnh Trạch, tặng 100 nón bảo hiễm, 100 phần quà, tổ chức hội trại, tặng 01 căn nhà tình bạn, 10 suất học bổng, 10 góc hoc tập cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, với hoạt động về nguồn làm công tác xã hội chào mừng kỉ niệm 69 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, tuổi trẻ thành phố Bạc Liêu đã ra quân vớt hơn 8 tấn rác, phát tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện, nước, ký cam kết về môi trường, phát hoang 1km dường bụi rậm tại ấp Biển Tây B, thăm và tặng 08 suất quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn...”
- Hoạt động hành quân dã ngoại, về nguồn làm vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm, làm giao thông nông thôn, thủy lợi thủy nông nội đồng, đắp lộ đất đen chống sạt, lỡ và triều cường dâng cao; tuyên truyền vận động ĐVTN xây dựng nông thôn mới; giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tổ chức cho ĐVTN xuống đường thu gom rác thải; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hộ dân nghèo, gia đình chính sách khó khăn; tẩm mùn ngừa sốt xuất huyết... luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai thực hiện. Các huyện, thành Đoàn tập trung chỉ đạo, đôn đốc các Đoàn cơ sở có nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội thường xuyên họp giao ban nắm tình hình, tích cực tham gia cùng các ban, ngành có liên quan xuống địa bàn thu hồi vốn, nợ xấu, lãi đọng trong dân đảm bảo đăng nộp về ngân hàng chính sách xã hội từng đơn vị đúng thời gian quy định.
            - Ngoài ra, Đoàn thanh niên Công an  tỉnh cũng tăng cường việc kiểm tra, hướng đẫn công tác PCCC đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức và trộm cắp, cướp giật để quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm và bài trừ các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, còn đẩy mạnh công tác nghiệp vụ: bắt, xử lý đối tượng phạm tội về ma túy; vận động gia đình, người thân đưa con em nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Bạc Liêu; đẩy mạnh công tác xác minh, truy bắt các loại đối tượng truy nã…   
III/- MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM THÁNG 01/2014:
- Khởi động năm thanh niên tình nguyện năm 2014
- Tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm truyền thống học sinh – sinh viên(09/01)
- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu trên Web của Tỉnh Đoàn
- Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2013, triển khai chương trình năm 2014.
- Tổ chức Ngày thanh niên hành động vì người ngèo.
- Triển khai thực hiện công trình vận động xây dựng tượng đài dũng sĩ Phùng Ngọc Liêm.
- Chỉ đạo các cấp bộ Hội tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam.
            Trên đây là báo cáo công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 12 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2014 của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.
                                    
                                                                TL. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
 Nơi nhận:                                                                                                 CHÁNH VĂN PHÒNG       
-VP I, II TW Đoàn;                                                                                  
- Ban TG TW Đoàn;                                                                                                       
- BDV Tỉnh ủy;
- VP Tỉnh ủy; UB MTTQ tỉnh;                                                                              (Đã ký)
- Phòng PA 83 (CA tỉnh);
- TT Tỉnh Đoàn;
- Các Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, TH.                                                                                                Đinh Minh Trung

Số lượt xem: 900

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com