Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chương trình: Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu năm 2013

Chương trình
Thứ hai, 15/07/2013, 21:25
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình: Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu năm 2013

    HỘI LHTN VIỆT NAM

ỦY BAN HỘI TỈNH BẠC LIÊU                              Bạc Liêu, ngày     tháng     năm 2013

                  ***

       Số:      -CT/UBH

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức

Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Bạc Liêu quí III năm 2013

-----------------

 

Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2013. Trên cơ sở kết quả đạt được của công tác xây dựng tổ chức Hội và đoàn kết tập hợp thanh niên 06 tháng đầu năm 2013. Ban thư ký UB Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã hiệp thương thống nhất xác định một số công việc trọng tâm của công tác Hội quí III năm 2013 cụ thể  như sau:

I. THỰC HIỆN 03 CUỘC VẬN ĐỘNG:

1/- Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp – sống có ích”:

- Các cấp bộ Hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, HVTN mục đích, ý nghĩa và tổ chức thực hiện có hiệu quả chiến dịch thanh niên tình nguyện hè – 2013 gắn với việc tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho HVTN về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, truyền thống về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Bác Hồ và ý nghĩa các ngày lễ lớn của đất nước trong quý như: Ngày truyền thống lực lượng TNXP (15/7); Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7);  Ngày truyền thống cách mạng tỉnh Bạc Liêu 23/8 ; ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8 và kỷ niệm 68 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9)...

- UB Hội các cấp định hướng và tạo điều kiện cho thanh niên chọn cho mình những loại hình vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tiếp tục phát động cho HVTN đăng kí rèn luyện, đồng thời tổ chức công nhận “Thanh niên khỏe” theo tiêu chí mới.

- Khảo sát nắm bắt tư tưởng trong thanh niên; giáo dục đạo đức, lối sống; giữ gìn, phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, của quê hương Bạc Liêu anh hùng; có lòng yêu nước, nhân ái, vị tha, hiếu thảo, thuỷ chung, cần kiệm..; Vận động hội viên, thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật, góp phần hình thành văn hoá “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác” giai đoạn 2013 – 2015; cuộc  vận  động “Tuổi  trẻ  chung tay xây dựng nông thôn mới”,... Triển khai cho cán bộ Hội, HVTN quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

2/- Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”:

- Cũng cố và thành lập mới các ngân hàng máu sống, sẵn sàng tình nguyện tham gia hiến máu trong những trường hợp khẩn cấp. Tăng cường tổ chức tốt các hoạt động vì an sinh xã hội như: khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo, tặng áo mới cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người già neo đơn, trẻ em lang thang, trẻ em ảnh hưởng chất độc màu da cam..v..v.

- Triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, với các công trình thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tham gia xây dựng các bến đò ngang an toàn; cổng trường an toàn giao thông; xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, thủy lợi, thủy nông nội đồng...

- Tiếp tục duy trì hoạt động “ngày thứ bảy tình nguyện” qua đó tổ chức các công trình, phần việc cho Đoàn viên, Hội viên, thanh niên tham gia thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Tổ chức các hoạt động làm sạch đẹp đường phố, bảo vệ dòng sông quê hương, chăm sóc các khu di tích văn hóa lịch sử...

3/- Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”.

- Tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp, hướng dẫn cho hội viên, thanh niên chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình, phối hợp với các ngành có liên quan tranh thủ mở các lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên; thanh niên. Phối hợp với ngành Ngân hàng tranh thủ các nguồn vốn, liên kết các tổ chức tín dụng, tài chính hỗ trợ vốn cho thanh niên phát triển kinh tế.

- Tiếp tục triển khai, sơ kết rút kinh nghiệm các mô hình chỉ đạo điểm được đăng ký từ đầu năm nhằm hưởng ứng phong trào Sáng tạo trẻ”, “Tiết kiệm để tích luỹ”,  “Góp vốn xoay vòng”, “Giúp nhau ngày công lao động”trong HVTN, nhằm giúp đỡ HVTN lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng;

- Tăng cường công tác vận động HVTN hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam’’.

- Tiến hành khảo sát nhu cầu về đào tạo nghề và việc làm trong thanh niên, tổng hợp và đề xuất với UB Hội cấp trên để có cơ sở phối hợp với trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm (Sở Lao động TB&XH) triển khai kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2013.

- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn và phát triển nhân rộng các mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả của các tổ hợp tác thanh niên.

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA HỘI

1/- Chương trình “Khi Tổ quốc cần”:

- Khảo sát, nắm danh sách và chuẩn bị tốt các thủ tục (giới thiệu thanh niên tiến tiến cho Đoàn kết nạp), kết hợp với tuyên truyền vận động HVTN đến tuổi nghĩa vụ quân sự tình nguyện đăng ký lên đượng bảo vệ tổ quốc. Tổ chức các cuộc giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn và tổ chức thăm hỏi các gia đình tân binh… thực hiện chương trình “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc’’; phong trào "Vì người bạn tòng quân", "Vì các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo"...

- Nắm bắt tình hình bộ đội xuất ngũ (nghề nghiệp, việc làm, hoàn cảnh gia đình…), các cấp bộ Hội tiến hành đề ra kế hoạch cụ thể giúp đỡ bộ đội xuất ngũ có nghề nghiệp, việc làm ổn định, và khuyến khích các anh thực hiện tốt các mặt hoạt động của Hội và góp phần tham gia phát triển kinh tế địa phương, đơn vị.

- Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động của các đội thanh niên xung kích an ninh, dân quân tự vệ, nâng cao ý thức cho thanh niên trong việc phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị.

2/- Chương trình “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”:

- Tập trung củng cố kiện toàn, thành lập các chi hội, các loại CLB tổ, đội, nhóm thanh niên. Tiếp tục duy trì và xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán, đặc biệt công tác phát triển hội viên mới, nhân các ngày lễ lớn trong quí.

- UB Hội cấp huyện, thành phố tiến hành chọn điểm chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng tổ chức và các cuộc vận động của Hội ở cơ sở có đăng ký mô hình cụ thể, báo cáo về UB Hội tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

- Tiến hành khảo sát, nắm bắt lại thực lực tổ chức Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh theo mẫu phụ lục số liệu của Ban thư ký UB Hội tỉnh đã triển khai trước đây trên cơ sở chỉ đạo của Ban Dân vận tỉnh ủy (lấy số liệu thực tế của từng đơn vị, có bao nhiêu báo cáo bấy nhiêu, tránh tình trạng lấy số liệu ảo).

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình thanh niên và dư luận xã hội về thanh niên, đặc biệt là tiến hành khảo sát tình hình thanh niên về nhu cầu học tập, nghề nghiệp, việc làm, đời sống thu nhập của thanh niên chủ động tìm hiểu một số thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, đất nước, kịp thời giáo dục cho HVTN nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng chống mọi âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Mặt khác, tổ chức tuyên truyền HVTN tích cực tham gia các hoạt động phòng chống TNXH, giữ gìn an ninh chính trị, TNXH ở địa phương, đơn vị.

III. MỘT SỐ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TRONG QUÍ III:

1/- Tiếp tục vận động các đơn vị trực thuộc tham gia hiến máu tình nguyện đạt chỉ tiêu theo như phân bổ của Ban Chỉ đạo tỉnh.

2/- Phối hợp với Sở LĐTB & XH và các ngành tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ vào chiều ngày 27/7/2013 (tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh - Huyện Đoàn Hòa Bình);

3/- Phối hợp mở các lớp dạy nghề cho thanh niên trong tỉnh.

4/- Phối hợp tổ chức khai giảng các lớp “Học kỳ trong quân đội khóa IV” năm 2013.

5/- Tổ chức tập huấn Huấn luyện viên cấp tỉnh để chuẩn bị tham gia Hội trại dự bị huấn luyện viên cấp I Trung ương.

6/- Tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bạc Liêu.

7/- Tiếp tục hưởng ứng các hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2013.

8/- Tham gia các hoạt động của Trung ương.

Trên đây là chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên Tỉnh Bạc Liêu Quí III năm 2013. Đề nghị các đơn vị trực thuộc căn cứ các nội dung trên cụ thể hóa phù hợp với địa phương, đơn vị mình, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh để có hướng khắc phục xử lý  kịp thời.

 

                                                                                    TM. BTK ỦY BAN HỘI TỈNH

Nơi nhận:                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

- VP I, II Trung ương Hội LHTN Việt Nam;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Ủy ban MTTQ tỉnh;                                                                   (Đã ký)

- Các anh chị BTV Tỉnh Đoàn;                                                    

- Các anh, chị UV. UB Hội;                                                     

- Các Ban Tỉnh Đoàn;                                                            

- Các đơn vị trực thuộc;                                                         Lương Văn Pho

- Lưu VP, UB Hội.                                             

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem: 147

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com