Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Báo cáo: Kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 3 và một số định hướng hoạt động tháng 4/2014

Báo cáo
Thứ ba, 01/04/2014, 20:45
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo: Kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 3 và một số định hướng hoạt động tháng 4/2014

 

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU                                                                     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
                      ***                                                 
         Số: 185-BC/TĐTN-VP                                                                    Bạc Liêu, ngày 20 tháng 3 năm 2014
 
 
BÁO CÁO
Kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 3
và một số định hướng hoạt động tháng 4/2014
---------
 
Thực hiện chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN quí I và một số công việc trọng tâm tháng 3/2014 của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu; các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả như sau:
I/- CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
- Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã từng bước đổi mới phương pháp tuyên truyền các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, các chương trình, đề án của tỉnh ủy về xây dựng Nông thôn mới; Nghị quyết 01- 02 của Tỉnh ủy về việc “Xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại II Xanh – Sạch – Đẹp, văn minh và đẩy mạnh phát triển Du lịch”; triển khai các loại văn bản chỉ đạo của trung ương Đoàn; tổ chức cho ĐVTN học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua nội dung 6 bài học LLCT của Đoàn.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác” bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng nhằm góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ổn định tư tưởng, giữ vững niềm tin vào Đảng và Nhà nước, vào tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các cán bộ, ĐVTN trong toàn tỉnh. Qua đây, đã tổ chức được 148 cuộc thu hút 9.471 cán bộ, ĐVTN tham gia.
- Trong tháng qua, việc tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa các ngày lễ lớn đến ĐVTN cũng được các cấp bộ Đoàn đặc biệt chú trọng như: 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2014), 55 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3), ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), đặc biệt là mục đích, ý nghĩa Tháng Thanh niên, năm Thanh niên tình nguyện, ý nghĩa các hoạt động chào mừng Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014... Tăng cường tuyên truyền thực hiện có hiệu quả 19 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới”, 26 tiêu chí “Thanh niên với văn hóa giao thông”; Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân thấy rõ mục đích, ý nghĩa và kết quả của việc sữa đổi Hiến pháp năm 1992, những nét mới của Hiến pháp sữa đổi, tạo sự đồng thuận trong xã hội về việc triển khai thực thi Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các luật có liên quan đến thanh niên như: Luật nghĩa vụ Quân sự, hôn nhân gia đình, Luật giao thông, Luật chăm sóc và giáo dục trẻ em... Tăng cường tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân tích cực phòng chống các TNXH nhất là ma túy, mại dâm, cờ bạc, số đề, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tuyên truyền phòng triều cường dâng cao, vận động đoàn viên thanh niên đội mũ bảo hiểm, không uống rượu, bia và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, tuyên truyền về tác hại và cách phòng ngừa dịch bệnh cúm A/H5N7, A/H7N9… bằng nhiều hình thức như phun xịt thuốc sát trùng vệ sinh chuồng trại, đăng ký để được cấp sổ khi nuôi, tiêm ngừa đầy đủ các loại vắcxin, không vứt xác gia cầm chết xuống sông, không ăn thịt gia cầm chết... với hơn 284 cuộc thu hút 10.519 lượt ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia.
- Nhìn chung, diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, ước mơ hoài bão của ĐVTN trong tháng qua luôn được giữ vững và ổn định. Mọi quyền, lợi ích chính đáng của ĐVTN  luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm và kịp thời giải quyết thõa đáng các vấn đề bức xúc, nhạy cảm mới nảy sinh. Qua đây, ĐVTN đã an tâm học tập, sinh hoạt, lao động, công tác và nhiệt tình cống hiến cho phong trào hành động cách mạng của địa phương đồng thời luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, định hướng của Đoàn thanh niên; thực hiện tốt nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn – Hội, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị.
II- CÔNG TÁC CỦNG CỐ, XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI VÀ ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG:
- Trong tháng qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục tiến hành củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của 11 chi đoàn, đoàn cơ sở; tổ chức mở 109 lớp cảm tình Đoàn cho 736 đoàn viên, hội viên và thanh niên ưu tú tham gia học, qua đó đã kết nạp được 337 đoàn viên mới; chuyển đến 7, chuyển đi 266, xóa tên 55, trưởng thành 11 đoàn viên, cấp 265 thẻ đoàn.                     
- Thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, trong tháng qua, công tác phát triển đảng viên luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm, qua đó, đã chăm bồi và giới thiệu 68 đoàn viên ưu tú cho Đảng và được Đảng xem xét kết nạp 09 đảng viên mới, số còn lại tiếp tục được Đảng xem xét phát triển sau.
- Cũng trong tháng qua, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu hướng dẫn, chỉ đạo cấp cơ sở tổ thành công Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam xã Châu Thới lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo Ủy Ban hội các cấp xây dựng kế hoạch, văn kiện, đề án nhân sự tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu (Nhiệm kỳ 2014 -2019). Tập trung củng cố, kiện toàn xây dựng bộ máy tổ chức Hội LHTN Việt Nam, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tập hợp thanh niên, quan tâm giải quyết những nhu cầu về học tập, lao động, việc làm, vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh niên.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Hội đồng đội các huyện, thành phố tiếp tục duy trì và tổ chức sinh hoạt Đội cho các em đội viên, thiếu nhi tại địa bàn dân cư; triển khai đăng ký thực hiện chương trình RLĐV và các chuyên hiệu đội viên; chỉ đạo các Liên đội giáo dục các em đội viên, thiếu nhi ý thức học tập tốt, biết vâng lời thầy cô, cha mẹ, cách phát ngôn, biết giữ gìn trường lớp xanh – sạch – đẹp. Các loạiquỹ như “Quỹ vì bạn nghèo”, “Quỹ kế hoạch nhỏ”, “Vòng tay bè bạn”, vận động tập viết, sách vỡ, giấy vụn, tiết kiệm tiền ăn sáng giúp đỡ các em học sinh nghèo hiếu học cũng luôn được triển khai, thực hiện tốt.... Qua đây, thu hút đông đảo các em đội viên, thiếu niên nhi đồng tham gia.
- Tiếp tục chỉ đạo Hội đồng Đội các huyện, thành phố nhận đỡ đầu các em học sinh nghèo. Trong đó, Hội đồng Đội huyện Phước Long đã nhận đỡ đầu 23 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
III. CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN:
- Trong tháng qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu phối hợp với Thành Đoàn Thành phố Bạc Liêu tổ chức thành công lễ ra quân thực hiện Tháng Thanh niên năm 2014 và chào mừng Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I – Bạc Liêu 2014. Tại buổi lễ, nhiều nội dung trọng tâm và các hoạt động theo từng chủ đề, chủ điểm như “Thanh niên với công tác bảo vệ môi trường”, “thanh niên với văn hóa giao thông”, “Tuần lễ văn hóa thanh niên”, “Hoạt động truyền thống nhân Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931-26/3/2014)… thông qua các công việc cụ thể như: đảm nhận các tuyến đường xanh thanh niên; chỉnh trang đô thị; đảm nhận các công trình thanh niên chào mừng festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I – Bạc Liêu 2014; Tham gia thực hiện ATGT gắn với việc tuyên truyền văn hóa giao thông, thông qua Ngày hội “Thanh niên với kỹ năng lái xe an toàn”; “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; Liên hoan đờn ca tài tử trong thanh niên; Ngày hội thanh niên công nhân; Họp mặt cán bộ Đoàn,… đã được phát động đến ĐVTN các cấp. Sau khi buổi lễ ra quân kết thúc, đông đảo các bạn ĐVTN tiến hành các công việc như: Thực hiện công trình “Thảm hoa thanh niên” tại ngã năm vòng xoay; dọn vệ sinh tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Trần Quang Diệu; đứng gác tại các chốt đèn trong giờ cao điểm; tháo gỡ giấy dán quảng cáo, tuyên truyền nhắc nhỡ người dân đậu đổ xe đúng nơi quy định trên tuyến đường Trần Phú;…Đây cũng là những công trình, phần việc hết sức ý nghĩa và thiết thực của tuổi trẻ tỉnh Bạc Liêu hưởng ứng Tháng Thanh niên, Năm thanh niên tình nguyện 2014 và kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời, chào mừng sự kiện Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất được tổ chức tại Bạc Liêu 2014.
- Song song đó, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà, trong tháng qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên 2014, sau buổi lễ, nhiều công trình phần việc thiết thực phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị đã được thực hiện như: sữa chữa lộ giao thông nông thôn, nâng cấp lộ bê tông, đắp vá viền lộ, làm lộ đất đen, đắp móng cầu, làm bờ kè chống sạt lỡ, cấp giấy chứng minh nhân dân, làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, trao học bổng, tặng xe đạp cho các học sinh nghèo hiếu học…
- Thực hiện kế hoạch giao nhận quân năm 2014, trong tháng qua, việc tổ chức các hoạt động hội trại tòng quân, giao lưu văn hóa văn nghệ, găp gỡ gia đình, người thân và đoàn viên thanh niên cho các tân binh cũng được các đơn vị triển khai, thực hiện tốt. Theo kế hoạch, 02 đơn vị  là Thành Đoàn và huyện Đoàn Đông Hải đã tổ chức thành công buổi lễ giao nhận quân với 238 tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc.
            - Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác điển hình như “ Thành Đoàn phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 450 người bệnh tại địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông với tổng trị giá hơn 135.000.000đ; Huyện đoàn Vĩnh Lợi đã vận động và tặng hơn 60 suất học bổng cho 60 em học sinh nghèo hiếu học thuộc các điểm trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn huyện với tổng trị giá hơn 40.000.000 đồng; Huyện đoàn Đông Hải tổ chức cho các đồng chí Bí thư, phó bí thư các xã, thị trấn tham quan mô hình phát triển kinh tế như mô hình nuôi rắn Ráo Trâu, mô trình trồng cam… ở thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2014) và Festival Đoàn ca tài tử làm thứ I Bạc Liêu 2014, Huyện Đoàn Phước Long phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện vận động cán bộ, ĐVTN hiến máu đợt III, kết quả hiến được 78 đơn vị máu; Huyện đoàn Hồng Dân tham gia tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao huyện Hồng Dân lần thứ IV năm 2014 gồm nhiều môn thi đấu như: bóng đá nam - nữ, bóng chuyền nam - nữ, múa lân, điền kinh, ném tạ, đẩy gậy, kéo co...thu hút hơn 400 vận động viên tham gia. Tổng kinh phí tổ chức trên 200.000.000đ; Huyện đoàn Hòa Bình phát động các cơ sở Đoàn trực thuộc đồng loạt ra quân Thứ 7 tình nguyện, Chủ nhật xanh với những công trình phần việc thiết thực như: phát hoang tuyến lộ khoảng 14km, vá lộ nhựa dài 6 km, đắp móng 06 cây cầu, bắt mới 01 cây cầu, giúp dân sửa 06 căn nhà, sửa 06 cầu gỗ, tặng 01 ao cua tình thương, làm mới 01 lộ bê tông dài 1.000m, tổ chức đêm văn nghệ, làm vệ sinh môi trường, tổ chức 05 giải bóng đá.…thu hút gần 500 đoàn viên tham gia tổng giá trị các công trình phần việc hơn 240 triệu đồng....”
            - Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức và trộm cắp, cướp giật để quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm và bài trừ các tệ nạn xã hội. Đồng thời, thành lập các đội DQTV, Thanh niên XKAN tiếp tục tổ chức tuần tra canh gát thường xuyên, góp phần giữ vững an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đồng thời tăng cường tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân tích cực phòng chống các TNXH nhất là ma túy, mại dâm, cờ bạc, số đề.
IV/- MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM THÁNG 4/2014:
- Tổ chức tập huấn công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn;
- Tổ chức tập huấn công tác Vốn ủy thác;
- Tiếp tục tổ chức ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” chào mừng sự kiện Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014;
- Tổ chức các hoạt động nhân kỉ niệm 39 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2014).
            Trên đây là báo cáo công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2014 của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.
                                    
                                                                         TL. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
 Nơi nhận:                                                                                                       PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG       
-VP I, II TW Đoàn;                                                                                   
- Ban TG TW Đoàn;                                                                                                       
- BDV Tỉnh ủy;                                                                                                               (Đã ký)
- VP Tỉnh ủy; UB MTTQ tỉnh;
- Phòng PA 83 (CA tỉnh);        
- TT Tỉnh Đoàn;                                                                                                     Ngô Thành My
- Các Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, TH.

Số lượt xem: 663

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com