Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Báo cáo: Tự kiểm tra việc triển khai các hoạt động thực hiện NQLT03 về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” năm 2013

Báo cáo
Thứ sáu, 27/12/2013, 15:40
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo: Tự kiểm tra việc triển khai các hoạt động thực hiện NQLT03 về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” năm 2013

 

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU
***
Số:        -BC/TĐTN-BTG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Bạc Liêu, ngày    tháng     năm 2013

 

 
BÁO CÁO
Tự kiểm tra việc triển khai các hoạt động thực hiện NQLT03 về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” năm 2013
 --------------------
 
            Thực hiện Kế hoạch số 4945/C41-C43 ngày 03/12/2013 của Tổng cục Cảnh sát PCTP Bộ Công an về việc kiểm tra và triển khai các hoạt động thực hiện NQLT03 về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” và Kế hoạch Liên tịch số 89-KH/ĐTN-CA, ngày 28/10/2013 giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh Bạc Liêu về tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh và thực hiện Nghị quyết liên tịch 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013-2015 qua thời gian triển khai, thực hiện đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:
I/- CÔNG TÁC TỰ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH 03:
Trên tinh thần Kế hoạch số 164/KHPH-BCĐ NQLT 03 ngày 03/7/2013 của Cụm thi đua số 5 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 03/NQLT.TWĐTN-BCA về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” giai đoạn 2013 – 2015, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cùng với Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng kế hoạch liên tịch số 89-KH/ĐTN-CA, ngày 28/10/2013 giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh Bạc Liêu về tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh và thực hiện Nghị quyết liên tịch 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013-2015 đồng thời triển khai sâu rộng đến tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc trong tỉnh và các Đoàn trực thuộc đã cụ thể hóa nội dung của kế hoạch xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện tại địa phương, đơn vị mình.
Xác định công tác kiểm tra luôn đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai, thực hiện. Hàng năm, BTV Tỉnh Đoàn đều thành lập các đoàn kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị Đoàn trực thuộc tự thành lập các đoàn kiểm tra và tự kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03. Hình thức kiểm tra theo chuyên đề và lồng ghép với kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN ở cơ sở. Qua thời gian triển khai, các cấp bộ Đoàn đã tiến hành kiểm tra được 242 cuộc, trong đó cấp tỉnh được 50 cuộc, cấp huyện và tương đương 121 cuộc và cấp cơ sở 71 cuộc. Qua công tác kiểm tra nhìn chung công tác triển khai và thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 03 được thực hiện khá nghiêm túc, có nhiều sáng tạo và quyết tâm cao trong công tác thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục. Thông qua đợt kiểm tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện.  
1/- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:
- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân và ĐVTN về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Chương trình Quốc gia phòng chống ma túy và những hiểu biết về tác hại của ma túy bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú như: phát hành tài liệu tuyên truyền, tờ bướm, tờ rơi, pa nô, áp phích, gửi tin, bài, ảnh trên báo Bạc Liêu và bản tin nội bộ “Tuổi trẻ Bạc Liêu” hàng tháng, đặc biệt là tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa – hình thức tuyên truyền thông qua những tiểu phẩm, tình huống,… nhằm tuyên truyền một cách sâu sắc, sinh động và cụ thể nhất đến ĐVTN. Bên cạnh đó, triển khai lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lệ chi đoàn, chi hội các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ và TDTT được gần 2.320 cuộc cho 162.4500 lượt cán bộ, ĐV-TTN tham gia.
- Tăng cường công tác tuyên truyền 06 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, đã có 100% gia đình đoàn viên được công nhận là gia đình văn hóa; đẩy mạnh việc triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác” sâu rộng trong cán bộ, ĐV-TTN tuyên truyền 6 bài học lý luận chính trị; vận động tổ chức các buổi tuyên truyền cảnh giác với các loại tội phạm; không chứa chấp, bao che các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy cho hơn 20.650 lượt cán bộ, ĐVTTN và quần chúng nhân dân.
- Triển khai 4 tiêu chí “Tuổi trẻ sống đẹp”, “Cần kiệm là nếp sống đẹp trong thanh niên”, “Nếp sống văn hóa trong việc cưới, tang, lễ, hội”, phát động phong trào 4 giảm (giảm ma túy, mại dâm, giảm tội phạm và tai nạn giao thông); vận động 100% gia đình trẻ không sinh con thứ 3, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ma tuý, số đề, mại dâm, mở rộng các hình thức sinh hoạt CLB tư vấn pháp luật, CLB phòng chống ma túy, phòng chống TNXH; thường xuyên vận động trong gia đình ĐV-TTN và quần chúng nhân dân cảnh giác với các loại tội phạm, không bao che, chứa chấp các loại tội phạm về ma túy… được 720 cuộc, có hơn 57.600 lượt ĐVTN và nhân dân tham gia góp phần làm giảm đi các loại tội phạm, ma tuý và các tệ nạn xã hội khác.
- Các cấp bộ Đoàn tổ chức tuyên truyền, vận động trong cán bộ, ĐVTTN và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động phòng chống các loại tội phạm, ma túy, TNXH. Duy trì có hiệu quả hoạt động của các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM), đội tuyên truyền viên, CLB tư vấn pháp luật, tổ, đội, nhóm phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; thường xuyên chú trọng đến công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời khai thác có hiệu quả bản tin nội bộ của Đoàn và tờ rơi, tờ bướm, áp phích, một số hình ảnh trực quan sinh động... Các hoạt động đều thu hút đông đảo ĐVTTN hưởng ứng.
- Thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm trong đoàn viên thanh niên là học sinh sinh viên các trường THPT, Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trong toàn tỉnh thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, các đợt sinh hoạt tuần lễ học sinh sinh viên đầu năm.
- Chỉ đạo các đơn vị Đoàn trực thuộc chủ động phối hợp các ngành, các cấp triển khai tốt Nghị quyết liên tịch số 01 của BTV Tỉnh Đoàn và Ban Giám đốc Công an tỉnh về phòng chống ma túy và chương trình phòng chống tội phạm gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Đặc biệt, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức lớp tuyên truyền phòng chống ma túy, tội phạm trong đoàn viên thanh niên thu hút sự tham gia của hơn 150 là cán bộ, ĐVTN trong tỉnh.
2/- Công tác phối hợp tổ chức các hoạt động phòng chống ma túy trong đoàn viên thanh niên:
- Các cấp bộ Đoàn còn chủ động vận động ĐV-TTN và quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động ma túy, bài trừ tệ nạn xã hội; đăng ký gia đình không có người mắc vào các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy.v.v. đã có 100% hộ gia đình ĐVTN đăng ký tham gia. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức các buổi ký giao ước thi đua thực hiện “chi đoàn, chi hội, chi đội không vi phạm pháp luật và mắc vào tệ nạn xã hội và ma tuý” đồng thời thực hiện mục tiêu “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên là một tuyên truyền viên tích cực về phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS”
- Ngoài ra các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn phát động cuộc vận động “3 không với ma túy” trong thanh thiếu niên, gồm: Không sử dụng; Không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; Không dung túng, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma túy. Để cuộc vận động thực hiện đạt hiệu quả cao, theo đó tập trung tăng cường trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn và lực lượng công an trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân thực hiện phòng chống ma túy tại nhà trường, nơi làm việc và tại cộng đồng. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ và lực lượng công an nhân dân chủ động ngăn ngừa và tham gia đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa phương, đơn vị. Đồng thời xây dựng, củng cố các mô hình tổ chức, phát huy vai trò tích cực của thanh niên tham gia phòng chống ma túy, vận động giáo dục thanh thiếu niên cai nghiện ma túy và giúp đỡ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Qua đó góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, giảm số người nghiện tại cộng đồng.
 - Phối hợp với các ngành chức năng củng cố và duy trì hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện (TNTN), xung kích an ninh (XKAN) với 1.340 thành viên và  chi đoàn dân quân tự vệ thường xuyên làm công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, mua bán và sử dụng các chất gây nghiện, ma tuý, phối hợp tổ chức hàng chục ngàn đợt tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện và xử lý các loại tội phạm. Đồng thời, tại tất cả các khóm, ấp, phường, xã đều phối hợp thành lập và duy trì hiệu quả các tổ tự quản, tổ dân phòng, tổ hòa giải và các CLB phòng chống ma túy, HIV/AIDS, CLB “Tuổi trẻ với pháp luật”, các mô hình “Cảm hóa các đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”.
- Tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bòng bàn, tổ chức hội thi ca khúc truyền thống... được các cấp bộ Đoàn thường xuyên duy trì có hiệu quả gắn liền với các ngày lễ lớn trong năm, thông qua đó giáo dục trong ĐVTN về các tệ nạn xã hội, tránh xa tệ nạn ma túy, mại dâm và các loại tội phạm ma túy trên địa bàn thu hút trên 8.000 lượt ĐV-TTN nhiệt tình hưởng ứng. Ngoài ra, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn còn thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức các diễn đàn “Tuổi trẻ với pháp luật”, Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật”,…thu hút hàng ngàn lượt ĐVTN tham gia.; phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, thủ đoạn, hành vi của các loại tội phạm để phòng ngừa và cảnh giác trong học sinh – sinh viên tại tất cả các điểm trường trong toàn tỉnh.
- Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có tệ nạn xã hội trong thời gian qua luôn được các cấp bộ đoàn quan tâm. Tham mưu và xây dựng kế hoạch triển khai và tuyên truyền đến tận đoàn viên, thanh thiếu niên. Đặc biệt lồng ghép đưa vào nội dung chương trình thực hiện công tác Đoàn và phong trào TTN theo từng năm cụ thể. Chỉ đạo ĐCS hướng dẫn đoàn viên, hội viên đăng ký cam kết 100% đoàn viên, hội viên không vi phạm TNXH và trên cơ sở đó đánh giá xếp loại định kỳ 6 tháng 1 lần.  
- Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảm hóa và thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng. Trong thời gian qua, đã giúp đỡ, cảm hóa được rất nhiều những thanh niên chậm tiến tái hòa nhập công đồng là có việc làm ổn định.
Từ các hoạt động thiết thực, hiệu quả đã xuất hiện nhiều mô hình hay, việc làm mới, tập thể, cá nhân điển hình tham gia phong trào xây dựng cụm dân cư, trường học an toàn không có ma túy, TNXH; tổ chức ký giao ước chi đoàn, chi hội không ma túy. Ngoài ra có những gương mặt tiêu biểu trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, TNXH ở các địa phương.
II/- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NQLT 03 CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÔNG QUA KIẾM TRA:
1/- Đánh giá, nhận xét:
- Nhìn chung, công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện đạt hiệu quả; nội dung, hình thức tuyên truyền luôn được đổi mới và thiết thực.
- Được sự quan tâm và tạo điều kiện của chính quyền, địa phương cộng với sự năng nổ, nhiệt tình của đội ngũ tuyên truyền viên, CLB, tổ, đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, đội hình TNTN - XKAN và sự tích cực hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân, từ đó đã tạo điều kiện cho công tác phòng chống tội phạm, ma tuý thu được nhiều kết quả thiết thực.
- ĐV-TTN luôn có ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi thì vẫn còn một số hạn chế như sau:cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, kinh phí chi cho công tác truyền thông và các hoạt động phòng chống ma túy chưa đảm bảo.
- Công tác chỉ đạo của một số cấp uỷ Đảng chưa thật sự sâu sát, thiếu kiểm tra và chưa chỉ đạo xây dựng các đội hình hoạt động tại những điểm nóng để tổ chức ngăn ngừa kịp thời. Bên cạnh đó, một số ngành hữu quan chưa thật sự chú trọng phong trào này, nên công tác phối hợp giữa các cấp bộ Đoàn với các ngành chức năng còn gặp nhiều khó khăn, chưa chặt chẽ, một số đơn vị không tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất gây khó khăn cho việc tham gia tuyên truyền phòng chống ma tuý.
- Tài liệu vẫn chưa đáp ứng so với yêu cầu, không đủ để cung cấp cho đội ngũ tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma tuý. Thiếu sân chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên trong tỉnh.
4/- Đề xuất, kiến nghị:
- Tăng cường cung cấp tài liệu tuyên truyền phòng chống ma túy; đồng thời tổ chức các buổi tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên; các tổ, đội nhóm, CLB, đội hình TNTN, XKAN nắm bắt cách thức và địa điểm hoạt động của tôị phạm ma túy và tệ nạn ma túy và cách tiếp tận, nhận biết với đối tượng nghiện…
- Thường xuyên tuyên truyền và tăng thời lượng phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt các kênh thông tin từ Trung ương và địa phương về các chương trình hành động phòng chống ma túy.
Trên đây là báo cáo tự kiểm tra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tự kiểm tra việc triển khai các hoạt động thực hiện NQLT03 về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” năm 2013.
 

 

 
Nơi nhận:
- Phòng PC 47 Công an tỉnh Bạc Liêu;
- Đ/c Loan – Q.Trưởng BTG TĐ
- Lưu VP, Ban TG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
(Đã ký)
 
 
Phạm Thành Phước

 

 

Số lượt xem: 643

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com