Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chương trình: Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2013 - 2014

Chương trình
Thứ năm, 12/09/2013, 23:25
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình: Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2013 - 2014

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH BẠC LIÊU

***

Số:        CT/ĐTN

 

 

           Bạc Liêu, ngày … tháng … năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học

Năm học 2013-2014

-------------

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2013 – 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đặc biệt, năm học 2013 – 2014 là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2013 - 2014, cụ thể như sau:

* CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn trường học

            * CHỦ ĐỀ THÁNG: (Có phụ lục riêng kèm theo)

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (Nhiệm kỳ 2012 – 2017) và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên trường học thành việc làm thường xuyên, phấn đấu đạt các tiêu chí chuẩn mực đã đề ra; tích cực triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá X về "Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 – 2017”; thí điểm và nhân rộng các mô hình giáo dục mới, hiệu quả, phù hợp với đoàn viên thanh niên trong trường học.

2. Cụ thể hóa hai phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X phát động thành những phong trào thiết thực và hiệu quả trong học sinh, sinh viên (Phong trào "Sinh viên 5 tốt”, phong trào "Học sinh 3 rèn luyện” và chương trình "Khi tôi 18”); bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo, khuyến khích học tập, nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên, xây dựng nhận thức: sáng tạo là nhân tố động lực quan trọng quyết định phát triển của học sinh, sinh viên và cổ vũ tinh thần hăng say học tập, tiến quân làm chủ khoa học công nghệ trong giới trẻ học đường.

3. Tập trung xây dựng, thường xuyên củng cố tổ chức Đoàn, Hội trong các nhà trường; tích cực nghiên cứu thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội phù hợp với các loại hình cơ sở giáo dục hiện nay. Chú trọng nâng cao là chất lượng cán bộ, chất lượng sinh hoạt chi Đoàn trong các trường học. Thực hiện vai trò nòng cốt của Đoàn trong việc chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đạihội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên lần thứ IX.

II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN  

1. 100% Đoàn trường học tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

2. 100% Đoàn các trường đại học, cao đẳng, TT Giáo dục thường xuyên, THCN triển khai các hình thức tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đến từng các Đoàn khoa và chi đoàn.

3. 100% đoàn viên đăng ký, trong đó 80% đoàn viên hoàn thành việc thực hiện các tiêu chí, phần việc cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng mặt "làm theo".

4. 100% các huyện, thành đoàn, đoàn trường trực thuộc hướng dẫn cơ sở Đoàn trường học tổ chức sinh hoạt chi đoàn và thực hiện chủ đề tháng; 100% Đoàn trường học tổ chức triển khai chủ đề năm học; 80% Đoàn trường học đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi đoàn (sinh hoạt hàng tháng; do Đoàn tổ chức; có chuẩn bị nội dung sinh hoạt).

5. 100% Đoàn các trường đại học, cao đẳng triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”; 100% Đoàn các trường cao đẳng Nghề, trường Trung cấp chuyên nghiệp triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”; 100% Đoàn trường Trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc các huyện, thành Đoàn triển khai chương trình “Khi tôi 18”.

6. 100% Đoàn các trường đại học, cao đẳng thành lập và duy trì câu lạc bộ học thuật.

7. 100% Đoàn trường học tổ chức ít nhất 01 chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, 01 hội thảo, toạ đàm hoặc diễn đàn về “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới”.

8. Các cấp bộ Đoàn trường học huy động nguồn lực xã hội để trao học bổng, giải thưởng cho học sinh, sinh viên, phấn đấu đạt mức 50 tỷ đồng.

9. 100% Đoàn các trường đại học, cao đẳng tổ chức đợt thi đua chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ IX gắn với thực hiện các công trình, phần việc sinh viên.

10. 100% các đồng chí Bí thư chi đoàn trong các trường học được tham dự ít nhất 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đoàn, Hội.

11. Mỗi đơn vị giới thiệu ít nhất 50 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (Riêng đối với trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật giới thiệu ít nhất 10 ĐVUT, Cao đẳng Nghề giới thiệu ít nhất 20 ĐVUT cho Đảng xem xét kết nạp)

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1.       Công tác giáo dục: triển khai chủ đề năm học Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn trường học”tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1.1. Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá X về "Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 – 2017”, trọng tâm các giải pháp:

- Tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chủ động xây dựng tiêu chí rèn luyện phù hợp với từng đối tượng học sinh, sinh viên, trong đó chú trọng tới đức tính tự học, độc lập suy nghĩ, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm. Đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt” đối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng; phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” đối với học sinh trong trường cao đẳng Nghề, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; Chương trình“Khi tôi 18” đối với học sinh Trung học phổ thông. Triển khai sâu rộng Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn và cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

- Phát huy các tài liệu và công cụ tổ chức học tập 6 bài học lý luận chính trị tới cấp cơ sở.

- Tổ chức hội thi các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với các hình thức sáng tạo, hấp dẫn như: thi trắc nghiệm trên Internet, sân khấu hóa, thi viết bài luận, thi hùng biện và tranh biện…

1.2. Kiên trì xây dựng thói quen tốt trong môi trường học đường, khi tham gia hoạt động cộng đồng và trên mạng internet cho học sinh, sinh viên: chủ động học tập, thường xuyên đọc sách, có ý thức kỷ luật, tự giác, tự quản,...

1.3. Đối với các trường đã có tổ chức Hội sinh viên (Cụ thể là trường Đại học Bạc Liêu), tích cực tổ chức các hình thức học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ IX và nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên cấp trường phù hợp với từng đối tượng sinh viên.

1.4. Phối hợp triển khai các nội dung giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên trường học, tham gia tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, công dân đầu năm học, đầu khóa học.

1.5. Tiếp tục thực hiện chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” với những hình thức phù hợp với học đường và từng đối tượng, thực hiện lồng ghép với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, tuyên dương danh hiệu "Sinh viên 5 tốt""Học sinh 3 rèn luyện", Lễ tri ân thầy cô, đẩy mạnh sinh hoạt chương trình "Khi tôi 18",...

1.6. Phát động phong trào xây dựng clip, phim ngắn, các cuộc thi ảnh giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, về lịch sử dân tộc, truyền thống về đất và con người Bạc Liêu; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, biểu diễn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tổ chức hành trình đến với các địa chỉ đỏ.

1.7. Chủ động nắm bắt tư tưởng của thanh niên, kịp thời định hướng, cung cấp thông tin để thanh niên hiểu rõ và đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”, nhận thức đúng đắn tình hình biển, đảo và tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo. Chú trọng sử dụng công nghệ thông tin để tổ chức, thực hiện các phong trào và hoạt động trong chương trình năm học.

1.8. Phát động và tổ chức phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày sinh anh Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2014) - người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

2.1. Tiếp tục phát triển phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học” theo hướng cụ thể hóa phù hợp trong từng đối tượng đoàn viên thanh niên từng cấp học, tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", học sinh Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề thi đua đạt danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện"  và học sinh Trung học phổ thông phấn đấu thực hiện các nội dung sinh hoạt chương trình "Khi tôi 18”, trong đó: tập trung nâng cao vai trò của giáo viên, giảng viên, cán bộ trẻ trong việc hướng dẫn học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu, ứng dụng tri thức khoa học, công nghệ, cải tiến phương pháp dạy học, xây dựng giáo án điện tử, tiết học điện tử; khuyến khích học sinh, sinh viên chủ động tìm tòi, khám phá tri thức, tham gia các đề tài nghiên cứu, các diễn đàn học thuật, các buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề của chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học tập, trong đó chú trọng sử dụng các phương tiện CNTT, đặc biệt thông qua các website, forum, blog... 

2.2. Tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn về hội nhập quốc tế, kinh tế tri thức, hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng mềm, kiến thức về lịch sử các dân tộc, quốc gia trên thế giới. Các đơn vị nên thường xuyên tổ chức định kỳ các Cuộc thi Olympic tiếng Anh, tin học.

2.3. Phát triển mạnh mẽ, có định hướng hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật, sở thích. Phát động rộng rãi trong học sinh, sinh viên phong trào sáng tạo với phương châm "Sáng tạo để phát triển". Tổ chức các cuộc thi sáng tạo, các hội nghị nghiên cứu khoa học; tham mưu, phối hợp tổ chức giải thưởng “Sáng tạo khoa học trẻ Việt Nam” trong sinh viên, giảng viên trẻ.

2.4. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện như: các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thường xuyên tham gia giữ gìn và xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp; tích cực triển khai các hoạt động tư vấn mùa thi - Tiếp sức mùa thi- Tiếp sức đến trường và Chiến dịch tình nguyện Hè; đẩy mạnh triển khai các hoạt động của sinh viên phát huy chuyên môn chung tay xây dựng nông thôn mới; tình nguyện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hiến máu tình nguyện; tình nguyện bảo vệ môi trường và tổ chức các cuộc thi về chủ đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường kết nối, định hướng hoạt động các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện được thành lập trong học sinh, sinh viên.

3.Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

3.1. Tích cực huy động các nguồn lực xã hội trao học bổng, giải thưởng, hỗ trợ sinh hoạt, học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích tốt trong học tập. Tổ chức tuyên truyền và tham gia hướng dẫn học sinh, sinh viên vay vốn từ chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên. Triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên nghèo của Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam.

3.2. Triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm cho học sinh, trong đó chú trọng phối hợp với các doanh nghiệp, phát huy các nhân tố tích cực từ cựu học sinh, sinh viên để chia sẻ, trao đổi, tư vấn cho học sinh, sinh viên. Quan tâm tư vấn, hướng nghiệp học sinh từ lớp 9.

3.3. Chia sẻ các website hỗ trợ việc làm, các trung tâm giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, phát triển mô hình “Dạy nghề tại chỗ”, tổ chức các cuộc thi, hội thi, các buổi triển lãm về các lĩnh vực nghề trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm về tính chuyên nghiệp và tác phong làm việc công nghiệp.

3.4. Tổ chức các giải thể thao, các câu lạc bộ thể thao, các chương trình văn hóa, văn nghệ, đặc biệt chú trọng nâng cao số lượng và chất lượng các giải thể thao cho nữ học sinh, sinh viên. Tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo trường tăng cường sử dụng các điều kiện sẵn có của nhà trường hỗ trợ học sinh, sinh viên tạo dựng sân chơi.

3.5. Tham gia tổ chức các hoạt động đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên. Phổ biến rộng rãi các tài liệu hướng dẫn kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên.

4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng.

4.1. Các cơ sở Đoàn thực hiện tốt xây dựng “Chi đoàn vững mạnh”, trong đó có tiêu chí sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt theo chủ điểm. Đối với các đơn vị đào tạo theo tín chỉ, xây dựng mô hình chi đoàn phù hợp thuận lợi cho công tác quản lý đoàn viên; đồng thời chuyển trọng tâm đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ, các tổ, đội, nhóm tạo môi trường kết nối học sinh, sinh viên.

4.2. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, đặc biệt coi trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, đề cao “tính nêu gương”, “phong cách” của cán bộ đoàn theo chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn. Tiếp tục nâng cao vai trò của giáo viên trẻ trong hoạt động Đoàn, có hình thức tuyên dương, khen thưởng giáo viên, giảng viên trẻ tiểu biểu, nhất là vào các dịp 20/11, 26/3; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách của Đoàn đảm bảo thực hiện đúng Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng) và Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với cán bộ Đoàn, Hội trong trường học. Phối hợp với ngành giáo dục thực hiện đúng yêu cầu về số lượng cán bộ Đoàn chuyên trách và bố trí phòng làm việc cho tổ chức Đoàn tại các cơ sở giáo dục; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và huấn luyện kỹ năng cho đội ngũ bí thư Đoàn, giáo viên trẻ các trường. Tham mưu cho lãnh đạo ngành giáo dục và các nhà trường có quy định thống nhất việc sử dụng 02 tiết học/tháng hoạt động ngoại khoá dành cho sinh hoạt Đoàn, Hội và giáo dục kỹ năng.

4.3. Tập trung củng cố chất lượng tổ chức Đoàn trong các trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

4.4. Tích cực phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đối với các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cần tham mưu cho cấp ủy trực tiếp có chủ trương, cách thức rút ngắn qui trình kết nạp Đảng viên cho đối tượng là học sinh, sinh viên.

4.5. Phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên trong việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX.

4.6. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. Nghiên cứu và từng bước đảm bảo công tác báo cáo định kỳ kịp thời, trung thực, với phương châm tạo điều kiện tối đa cho cơ sở về mặt thời gian, hình thức báo cáo, khuyến khích báo cáo theo bảng biểu, số liệu cụ thể.

IV. DỰ KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN:

1. Cấp toàn quốc:

1.1. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên lần thứ IX (tháng 8 – 12/2013) và triển khai nghị quyết Đại hội (từ tháng 1 – tháng 5/2013).

1.2. Giải thể thao sinh viên toàn quốc (tháng 9,10,11/2013).

1.3. Tuần lễ thầy trò - Tri ân thầy cô (tháng 11/2013).

1.4. Tuyên dương giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu (tháng 11/2013).

1.5. Tổ chức xét và trao các giải thưởng, danh hiệu, học bổng: danh hiệu Sinh viên 5 tốt (tháng 1/2014), giải thưởng Lý Tự Trọng (tháng 3/2014), giải thưởng Trần Văn Ơn và danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện (tháng 5/2014).

1.6. Tổ chức cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (tháng 3,4/2014).

1.7. Tổ chức Hội thi khoa học sáng tạo toàn quốc dành cho học sinh khối THPT (tháng 3/2014).

1.8. Giải bóng rổ U17 toàn quốc (tháng 4/2013).

1.9. Tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2014 (tháng 6,7/2014).

1. 10. Tổ chức chiến dịch Sinh viên tình nguyện hè 2014 (tháng 6,7,8/2014).

2. Cấp tỉnh:

2.1. Tham gia các hoạt động cấp toàn quốc do Trung ương Đoàn phát động và triển khai thực hiện (Cả năm).

2.2. Tổ chức Tuần lễ thầy trò - Tri ân thầy cô (Tháng 11/2013)

2.3. Ra quân Chiến dịch tình nguyện Hè và Chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2013 (Tháng 6,7,8/2014)

2.4. Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI – năm 2014 (Tháng 6/2014)

2.5. Mitinh kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2014) (Tháng 1/2014)

2.6. Tập huấn Bí thư Chi đoàn (Tháng 8/2014)

2.7. Tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Bạc Liêu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” năm 2014. (Tháng 7/2014)

2.8. Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2013 – 2014 (Tháng 6/2014).

2.9. Tổng kết Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2013 – 2014 (Tháng 8/2014).

VI/- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/- Tỉnh Đoàn

- Xây dựng và ban hành chương trình năm học, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Chương trình năm học 2013 – 2014.

- Hướng dẫn các chương trình, hoạt động lớn, các nội dung mới.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các trọng tâm công tác tại cơ sở.

- Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện chương trình công tác năm học 2013-2014.

2/- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trường trực thuộc

- Triển khai cụ thể hóa Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2013 – 2014 phù hợp với địa phương, đơn vị; chủ động chuẩn bị và tham gia có hiệu quả các hoạt động cấp Tỉnh; hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động theo chủ điểm năm học tại cơ sở Đoàn.

- Các huyện, thành Đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện các chương trình phối hợp năm học 2013 - 2014.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ – tổng kết theo học kỳ năm học.

- Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn chủ động tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp huyện, thành phố năm 2014.

3. Công tác thông tin báo cáo

Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trường trực thuộc gửi các văn bản về Tỉnh Đoàn (Thông qua Ban Thanh thiếu nhi trường học, địa chỉ: 02 Hùng Vương, phường 1, TP. Bạc Liêu. Email: tnthbaclieu@gmail.com)

- Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2013 - 2014; chương trình phối hợp giữa huyện, thành đoàn với Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014: gửi trước ngày 20/9/2013.

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2013 - 2014 và báo cáo kết quả phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với ngành giáo dục năm học 2013 - 2014: gửi trước ngày 20/6/2014.

- Báo cáo các hoạt động theo chủ điểm: gửi trước ngày 30 của tháng sau tháng tổ chức các hoạt động chủ điểm.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trường trực thuộc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2013 - 2014.

 

  

     

      Nơi nhận:

-      - Ban Bí thư TW Đoàn;

-      - VP I, II TW Đoàn;                 

-      - Ban TNTH TW Đoàn;         

-      - Ban Dân vận tỉnh uỷ;

-      - BTV Tỉnh Đoàn;

-     -Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trường trực th     thuộc.

-      - Lưu VP, Ban TTNTH.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

 

Ngô Vũ Thăng

Download Chương trình tại đây

Số lượt xem: 159

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com