Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chương trình: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I/2015

Chương trình
Thứ ba, 27/01/2015, 15:20
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I/2015

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU

***

Số: …-CTr/TĐTN-VP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Bạc Liêu, ngày 19  tháng 01 năm 2015

                                                            

                                

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I/2015

---------------------------------

 

Trên cơ sở chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Bạc Liêu năm 2015. BTV Tỉnh Đoàn xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN quý I/2015 với chủ đề, nội dung cụ thể như sau:

·Chủ đề: “Tuổi trẻ Bạc Liêu tự hào tiến bước dưới  cờ Đảng”

           I/- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1- Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và niềm tin về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc; khơi dậy và bồi đắp lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc trong ĐV-TTN. Tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Bạc Liêu tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

2- Tiếp tục triển khai Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đoàn về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động tình nguyện giai đoạn 2013-2017”; Đề án“Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2013-2020”; cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của BTV Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.

3- Triển khai thực hiện và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thực hiện phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong qúy.

4- Tổ chức củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, chất lượng đoàn viên; tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh;

5- Tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp (Nhiệm kỳ 2012-2017);

II/- NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

            - Tổ chức các hoạt động học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị thông qua đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Bạc Liêu tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn, Đại hội Hội LHTN các cấp; tuyên truyền các ngày lễ lớn trong quý, đặc biệt là ngày thành lập Đảng CSVN (03/02) và thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03).

            Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đoàn về giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, thực hiện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn;            - Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy và cổ vũ tinh thần tự hào dân tộc, hướng về biên giới, biển đảo, chủ quyền Tổ quốc thông qua diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Tổ chức các hoạt động cao điểm Mừng Đảng – Mừng xuân, Mừng sinh nhật Đoàn…

            2. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

2.1- Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

- Tổ chức cho các cơ sở Đoàn đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án, đề án Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Huy động các nguồn lực hỗ trợ, thực hiện phong trào“Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới trong thanh niên nông thôn; Nhân rộng phong trào “Thanh niên chung tay xây dựng văn minh đô thị” trong thanh niên đô thị;

- Phát huy vai trò của các cấp bộ Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ trong việc đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhân dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

2.2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thông qua các hoạt động Vui xuân – Đón tết vì người nghèo; Công trình, phần việc chào mừng Ngày thành lập Đoàn - tháng thanh niên; trao tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình đoàn viên, thanh niên nghèo...

- Tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội với các đối tượng gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo với các hình thức như: khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; xây, sửa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình.

2.3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Tăng cường phối hợp với ngành chức năng nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại các vùng biển, các khu vực phức tạp về an ninh trật tự; phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang có phương án xử lý các tình huống phát sinh trước, trong và sau tết nguyên đán như: trộm cắp, cờ bạc, đá gà, gây rối trật tự công cộng...

- Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên lực lượng vũ trang trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thông qua các phong trào từng tra, canh gát, giữ gìn an ninh trật tự nhân dịp tết;

- Đổi mới phương thức vận động thanh niên trên địa bàn dân cư tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa mới; Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong ĐVTN hạn chế uống rượu, bia khi tham gia giao thông nhân dịp tết Nguyên đán 2015;

2.4. Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ

- Đẩy mạnh việc triển khai phong tràoSáng tạo trẻ” trong các đối tượng thanh thiếu nhi. Cổ vũ, động viên TTN trong tỉnh tham gia các hình thức chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới trong thanh niên nông thôn; thi tay nghề, thi thợ giỏi, sáng kiến nâng cao năng suất lao động trong thanh niên công nhân; hội thi sáng kiến cải cách hành chính, cải tiến công việc trong thanh niên công chức, viên chức.

- Tổ chức các hoạt động tuyên dương, hỗ trợ, khuyến khích, cổ vũ thanh thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, đề xuất các ý tưởng, phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quá trình sản xuất, kinh doanh để tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

2.5. Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, đô thị, trồng cây xanh....

- Tuyên truyền, tham gia bảo vệ các loài động vật hoang dã, các giống cây trồng, cây dược liệu, vật nuôi có giá trị, loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng; phối hợp kiểm tra ngăn chặn, diệt trừ việc mua bán, xâm nhập các sinh vật ngoại lai, các loại thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.

3. Phong trào Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập

- Đổi mới nội dung, phương thức triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” và phong trào“Khi tôi 18” phù hợp với nhu cầu học sinh, sinh viên.

- Tranh thủ vận động các nguồn lực hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán thông qua hoạt động: chuyến xe đồng hương, họp mặt cuối năm, phát động phong trào chiếc áo mùa xuân tặng thiếu nhi nghèo...

- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác vận động, hỗ trợ cho các HS-SV có điều kiều kiện học tập thực hiện ước mơ hoài bão trong tương lai.

3.2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong dạy nghề, tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ và thanh niên vi phạm pháp luật đã hết thời gian cải tạo, giam giữ có quá trình cải tạo tốt được ân xá cuối năm.

- Tăng cường phối hợp tuyên truyền cho lao động là thanh niên nông thôn về“Di cư an toàn”, phòng chống tình trạng di cư bất hợp pháp sang nước ngoài, tự ý phá vỡ hợp đồng lao động ở nước ngoài, không về nước khi kết thúc hợp đồng lao động.

3.3. Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần

- Duy trì các hoạt động giao lưu VHVN-TDTT cho thanh thiếu nhi ở các cấp, nhất là hoạt động mừng xuân mới năm 2015; Tham mưu quy hoạch, đầu tư và phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, sân chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư, trong các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước;

- Tổ chức các cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật dành cho thanh thiếu niên. Tuyên truyền, nâng cao văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi; định hướng việc đọc sách, khai thác thông tin của thanh thiếu nhi hiện nay.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích khác, các chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, chính sách dân số. Kịp thời hỗ trợ, tư vấn giúp đỡ thanh niên sau cai nghiện, thanh niên mắc tệ nạn xã hội, nạn nhân của bạo lực gia đình.

3.4. Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội

- Tổ chức lớp huấn luyện kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên; Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên vùng nông thôn phát triển kỹ năng sử dụng máy vi tính và Internet, Đề án Phát triển kỹ năng xã hội cho thanh niên.

- Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo mở rộng chương trình giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt tập thể, thói quen không có ích trong nhà trường.

- Tham mưu đầu tư xây dựng các trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, nhà văn hóa thiếu nhi trên phạm vi toàn tỉnh trên cơ sở nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí xã hội hóa.

4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

- Triển khai Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ năm về nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư; chương trình “Rèn luyện đoàn viên” sửa đổi.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn thông qua tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Bạc Liêu tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, tổ chức sinh hoạt góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

- Đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp bộ Đoàn; tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, thực hiện chuẩn đào tạo đối với cán bộ đoàn; Tăng cường đưa cán bộ đi đào tạo thực tế tại cơ sở và ngược lại.

- Tham mưu thực hiện tốt tinh thần Quyết định số 13/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội trong trường học;

- Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp; Tiếp tục triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X về một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam.

5. Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

- Tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho thiếu niên, nhi đồng thông qua các phong tràoThiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”phong trào“Hành trình học sử”, cuộc vận động “Đàn gà khăn quàng đỏ”... trong thiếu niên, nhi đồng.

            - Triển khai có hiệu quả chương trình “Rèn luyện đội viên” sửa đổi, bổ sung; Triển khai Đề án đào tạo lãnh đạo trẻ tương lai từ đội ngũ chỉ huy Đội TNTP Hồ Chí Minh. Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội các cấp;

- Triển khai thực hiện Thông tư về chế độ chính sách đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội sửa đổi, bổ sung. Chú trọng đánh giá triển khai thực hiện chương trình “Rèn luyện phụ trách Đội”. Chủ động phối hợp khai thác có hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; phối hợp khai thác nguồn lực đầu tư cho các thiết chế vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Tập trung đầu tư trang bị tủ sách Măng non cho các Liên đội tại vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ trang thiết bị cho các nhà thiếu nhi, ưu tiên các nhà thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn.

6. Công tác quốc tế thanh niên

Đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên Bạc Liêu đang học tập, lao động, sinh sống tại nước ngoài.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hình ảnh con người Bạc Liêu, những thành tựu về công cuộc đổi mới của quê hương; chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với cộng đồng người Bạc Liêu định cư ở nước ngoài, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho thanh niên, học sinh, sinh viên Bạc Liêu đang học tập, công tác ở nước ngoài. Chủ động tìm kiếm cơ hội, đối tác, khai thác nguồn lực quốc tế phục vụ cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhất là thông qua các hoạt động tình nguyện ở trong nước.

7. Công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân, tham gia quản lý nhà nước về công tác thanh niên

Tham mưu với cấp ủy tổ chức diễn đàn“Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” ở các cấp bộ Đoàn; đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, chú trọng công tác phát triển đảng từ đoàn viên thanh niên công nhân, trí thức trẻ, sinh viên, học sinh, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số.

- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”;

- Tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên 2005. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Triển khai thực hiện “Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”  hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW về việc ban hành“Quy định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền”;

- Giới thiệu nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số trong độ tuổi thanh niên có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, các đoàn thể, phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy tại Đại hội Đảng các cấp.

8. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo

- Đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Đoàn, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đoàn.

- Tiếp tục thực hiện cụ thể hóa quy chế phối hợp giữa Đoàn thanh niên với UBND tỉnh, tham mưu để ký kết quy chế phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và chính quyền các địa phương; Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình phối hợp, các nghị quyết liên tịch với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và ký kết các nội dung phối hợp mới trong thời gian tới.

       III. /- MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM QUÝ I:

        1/- Đối với các hoạt động cấp tỉnh:

- Hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống HSSV 9/1/2015;

- Tổng kết công tác năm 2014 và 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện (12/01)

          - Hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Ất mùi 2015;

          - Thăm tặng quà cho ĐVTN nghèo trong dịp tết Nguyên đán.

- Ra quân tháng Thanh niên (Tháng 3);

- Họp mặt sinh viên nhân dịp tết Nguyên đán năm 2015

         2/- Đối với các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc:

- Tiến hành cụ thể hoá chương trình công tác quý I của BTV Tỉnh Đoàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

- Tham gia các hoạt động Đoàn cấp trên.

Căn cứ chương trình công tác này, BTV các Đoàn trực thuộc cần cụ thể hoá và xây dựng chương trình công tác của đơn vị mình phù hợp với địa phương đơn vị và đạt hiệu quả cao.

                           

                                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận                                                                          PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Ban TNXP, BTG, VP I,II TW Đoàn;                         

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ; UB MTTQVN tỉnh;    

- Đ/c Quảng Trọng Ninh – UV.BTV Tỉnh ủy,    

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;                                                          (Đã ký)

- BTG Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy, UBND tỉnh;                                                                                                        

- Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn;                   

- Các Ban chuyên trách Tỉnh Đoàn;         

- Lưu VP.                                                                                 Phạm Thành Phước

 

Download Chương trình tại đây

Số lượt xem: 547

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com