Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chương trình: Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Bạc Liêu quí IV năm 2013

Chương trình
Thứ ba, 22/10/2013, 14:30
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình: Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Bạc Liêu quí IV năm 2013

 

     HỘI LHTN VIỆT NAM
       UBH TỈNH BẠC LIÊU                                    Bạc Liêu, ngày … tháng …. năm 2013
                   ***
             Số:      -CT/UB
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức
Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Bạc Liêu quí IV năm 2013
-----------------
 
Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2013. Trên cơ sở kết quả đạt được của công tác xây dựng tổ chức Hội và đoàn, kết tập hợp thanh niên 09 tháng đầu năm 2013. Ban thư ký UB Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã hiệp thương thống nhất xác định một số công việc trọng tâm của công tác Hội quí IV năm 2013 cụ thể như sau:
I/- MỘT SỐ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TRONG QUÍ IV:
1/- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 15/10/1956 – 15/10/2013.
2/- Xây dựng và triển khai các đề án tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2019, làm việc với các đơn vị được chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội các cấp.
3/- Tiếp tục vận động các đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện đạt chỉ tiêu.
            4/- Phối hợp tổ chức sơ kết công tác Hội quý III và kiểm tra công tác Đoàn – Hội và Phong trào TTN năm 2013.
            5/- Tham gia các hoạt động do trung ương phát động.
II/- NỘI DUNG CHỦ YẾU
1/- THỰC HIỆN 03 CUỘC VẬN ĐỘNG:
            1.1/- Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp – sống có ích”:
- Các cấp bộ Hội tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam gắn với việc tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho HVTN về truyền thống cách mạng vẽ vang của dân tộc và ý nghĩa các ngày lễ lớn của đất nước như: 57 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2013); ngày hội người cao tuổi (1/10); ngày thành lập hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (13/10); ngày Dân vận cả nước 15/10; ngày nhà giáo Việt Nam (20/11); ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12)…...
- UB Hội các cấp định hướng và phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
- Nắm bắt tư tưởng trong thanh niên; giáo dục đạo đức, lối sống; giữ gìn, phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, của quê hương Bạc Liêu anh hùng; có lòng yêu nước, nhân ái, vị tha, hiếu thảo, thuỷ chung, cần kiệm, nhường cơm sẻ áo, uống nước nhớ nguồn; Vận động hội viên, thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật, góp phần hình thành văn hoá “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
 1.2/- Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”: 
- Cũng cố các CLB, ngân hàng máu sống, sẵn sàng tình nguyện tham gia hiến máu trong những trường hợp khẩn cấp. Tăng cường tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội như: khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo, tặng áo mới cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người già neo đơn, trẻ em lang thang, trẻ em ảnh hưởng chất độc màu da cam, phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do bão số 10 gây ra..v..v.
- Triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, với các công trình thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; xây dựng các bến đò ngang an toàn; cổng trường an toàn giao thông; xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, thủy lợi, thủy nông nội đồng...
- Tiếp tục duy trì hoạt động“ngày thứ bảy tình nguyện” qua đó tổ chức các công trình, phần việc cho Đoàn viên, Hội viên, thanh niên tham gia thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Tổ chức các hoạt động làm sạch đẹp đường phố, bảo vệ dòng sông quê hương, chăm sóc các khu di tích văn hóa lịch sử...
1.3/- Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”.
- Xây dựng các mô hình nhằm giúp đỡ HVTN lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; Tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp, hướng dẫn cho hội viên, thanh niên chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình, phối hợp với các ngành có liên quan tranh thủ mở các lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên; thanh niên.Phối hợp với ngành Ngân hàng tranh thủ các nguồn vốn, liên kết các tổ chức tín dụng, tài chính hỗ trợ vốn cho thanh niên phát triển kinh tế.  
- Tăng cường công tác vận động HVTN hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam’’.Đồng thời vận động HVTN có kế hoạch chi tiêu tiết kiệm trong sinh hoạt và chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tiếp tục phát triển kinh tế hộ gia đình.
- Tiến hành khảo sát nhu cầu về đào tạo nghề và việc làm trong thanh niên, tổng hợp và đề xuất với UB Hội cấp trên để có cơ sở phối hợp với trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm (Sở Lao động TB&XH) triển khai mở các lớp dạy nghề trong thanh niên.
2/- CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA HỘI
2.1/- Chương trình “Khi Tổ quốc cần”:
- Khảo sát, nắm danh sách và chuẩn bị tốt các thủ tục (giới thiệu thanh niên tiến tiến cho Đoàn kết nạp). Tổ chức các cuộc giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn…
- Nắm bắt tình hình bộ đội xuất ngũ (nghề nghiệp, việc làm, hoàn cảnh gia đình…), các cấp bộ Hội tiến hành đề ra kế hoạch cụ thể giúp đỡ bộ đội xuất ngũ có nghề nghiệp, việc làm ổn định, và khuyến khích các anh thực hiện tốt các mặt hoạt động của Hội và góp phần tham gia phát triển kinh tế địa phương, đơn vị.
- Duy trì và đẩy mạnh các hoạt độngcủa các đội thanh niên xung kích an ninh, dân quân tự vệ, nâng cao ý thức cho thanh niên trong việc phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị.
2.2/- Chương trình “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”:
- Tập trung củng cố kiện toàn, thành lập các loại CLB tổ, đội, nhóm thanh niên. Tiếp tục duy trì và xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán, đặc biệt công tác phát triển hội viên mới, nhân các ngày lễ lớn trong quí.
- UB Hội cấp huyện, thành phố tiến hành chọn điểm chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng tổ chức và chủ bị các điều kiện để chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam ở cấp mình.
- Tiến hành khảo sát, nắm bắt thực lực tổ chức Hội LHTN Việt Nam năm 2013 theo mẫu phụ lục số liệu.
III/- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO:
- Chỉ đạo UB Hội các cấp cụ thể hóa chương trình quí IV. Chủ động đề ra kế hoạch tổ chức các hoạt động quí IV năm 2013 phù hợp với địa phương, đơn vị.
            - Chỉ đạo UB Hội các cấp tiến hành rà soát, củng cố thực lực tổ chức Hội và có kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp.
Trên đây là chương trình công tác Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Bạc Liêu Quí IV năm 2013.
 
                                          TM. BTK ỦY BAN HỘI TỈNH
Nơi nhận:                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
- VP I, II TƯ Hội LHTN Việt Nam;
- Ban Dân Vân tỉnh Ủy;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;                                                                      (Đã ký)
- Các anh chị BTV Tỉnh Đoàn;                                                    
- Các anh, chị UV.UB Hội;                                                     
- Các Ban Tỉnh Đoàn;                                                                         
- Các UBH trực thuộc;                                                            Lương Văn Pho
- Lưu VP – UB Hội.                                           
 
 

Download Chương trình tại đây

Số lượt xem: 158

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com