Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015

Chương trình
Thứ hai, 09/03/2015, 16:30
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

ỦY BAN HỘI TỈNH BẠC LIÊU

***

Số:       CTr/UBH

 

Bạc Liêu, ngày  13  tháng 02 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015

------------------

 

Năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV; là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019; Căn cứ định hướng hoạt động Công tác Hội và Phong trào thanh niên năm 2015 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Hội LHTN tỉnh khóa VI, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu xây dựng Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015 với một số nội dung cụ thể như sau:  

            Chủ đề công tác năm: Tôi yêu Tổ quốc tôi

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1/- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp; Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.  

2/- Triển khai Phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” đồng thời đổi mới cách thức triển khai các Chương trình lớn của Hội. Đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung cách thức tổ chức các hoạt động của Hội.  

3/- Tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Hội; xây dựng và phát triển tổ chức Hộicác câu lạc bộ, chi hội, tổ, đội, nhóm thanh niên theo nhu cầu và thành phần thanh niên.

4/- Nhân rộng mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên vùng có đông đồng bào  đạo; mô hình đoàn kết thanh niên vùng dân tộc thiểu sốphối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị xây dựng lực lượng nòng cốt trong đồng bào dân tộc và đồng bào tôn giáo.

5/- Phát động phong trào thi đua sổi nổi trong hội viên, thanh niên toàn tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

6/- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên tập thể của Hội; chú trọng phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; tăng cường các hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực đặc thù.

II. CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1/- 100% Ủy ban Hội LHTN các cấp trong tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN các cấp nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

2/- 100% Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, thành phố có giải thưởng và tổ chức tuyên dương thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực.

3/- 100% Ủy ban Hội cơ sở tổ chức ít nhất được 01 hoạt động văn hóa, thể thao cấp xã và tương tương để chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tổ chức được ít nhất 01 hoạt động trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.

4/- Ủy ban Hội các huyện, thành phố phối hợp tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho ít nhất 1.500 đối tượng/đơn vị.

5/- Vận động hội viên thanh niên tình nguyện hiến máu đạt và vượt chỉ tiêu của Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã phân bổ cho các đơn vị (đạt từ  6.000 đơn vị máu trở lên).

6/- 100% cán bộ Hội cơ sở được tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ.

7/- 100% các cơ sở Hội có kế hoạch nhận giúp đỡ ít nhất 02 thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng và tăng cường theo dõi, nắm bắt nghề nghiệp, việc làm các đối tượng thanh niên xong án phạt tù trở về.

8/- Mỗi đơn vị cấp huyện xây dựng, tổ chức được ít nhất 01 mô hình, hoạt động, việc làm hiệu quả tại các khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên công nhân…

9/- Phối hợp với Đoàn TN, các ngành chức năng tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 10.000 thanh niên, HSSV; phối hợp dạy nghề, tư vấn lao động cho 15.000 lượt thanh niên. 

10/- 100% Ủy ban Hội LHTN các huyện, thành phố vận động và triển khai xây dựng ít nhất 02 căn Nhà nhân ái cho hội viên thanh niên nghèo, gặp khó khăn về nhà ở; UB Hội các trường trực thuộc tỉnh phấn đấu xây dựng ít nhất 01 căn Nhà nhân ái.

11/- 100% cơ sở Hội phấn đấu phát triển hội viên đạt từ 05 đến 10 % so với tổng số hội viên của đơn vị.

12/- 100% cơ sở Hội triển khai thí điểm việc chuyển đổi hình thức chi hội sang mô hình tổ, đội, nhóm…Mỗi cơ sở có ít nhất 03 CLB, tổ, đội nhóm thanh niên sở thích, ngành nghề (duy trì, kiện toàn hoặc thành lập mới) hoạt động có hiệu quả.

III. NỘI DUNG CỤ THỂ

1/- Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

1.1/- Tuyên truyền, phổ biến đưa phong trào đến với thanh niên

 - Tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội các cấp do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức.

- Tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng, bài hát của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi; xây dựng chuyên mục Tôi yêu Tổ quốc tôi trên các báo, tạp chí Tuổi trẻ Bạc Liêu, website Tỉnh Đoàn; đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào trên các trang mạng xã hội Facebook và internet…

- Các tổ chức cơ sở của Hội (chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm…) và hội viên, thanh niên xây dựng video clip, phim ngắn, chùm ảnh giới thiệu về quê hương, đất nước, con người Việt Nam, về truyền thống của địa phương, đơn vị mình học tập, công tác với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet.

- Các tổ chức thành viên tập thể của Hội biên soạn các ấn phẩm truyền thông về phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi với nội dung, tiêu chí, hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh niên để hưởng ứng phong trào.

- Hàng quý các tổ chức cơ sở của Hội tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi để hội viên, thanh niên trao đổi, thảo luận, bày tỏ ý kiến, quan điểm, tình cảm của mình về những vấn đề của quê hương, đất nước, qua đó các cấp bộ Hội định hướng nhận thức và hành động cho thanh niên.

1.2/- Vận động thanh niên thi đua rèn luyện

- Tổ chức các hội thảo, các diễn đàn Thanh niên làm theo lời Bác” ở các cấp. Tổ chức cho thanh niên đăng ký các tiêu chí rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuối năm tổ chức đánh giá chất lượng thực hiện các tiêu chí của thanh niên.

- Tổ chức giáo dục, định hướng cho thanh niên về truyền thống tốt đẹp của đất nước, lòng tự hào dân tộc nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn: 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 85 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh, 70 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến, 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 50 năm phong trào “Năm xung phong”, 50 năm truyền thống thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước và thanh niên xung phong giải phóng miền Nam, 65 năm truyền thống lực lượng thanh niên xung phong, 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… Tổ chức các hoạt động ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước, dân tộc, của các thế hệ thanh niên đi trước; các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, bản sắc dân tộc; các hoạt động nghệ thuật để bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho thanh niên.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” thông qua việc vận động thanh niên thực hiện các hành vi văn hoá khi tham gia giao thông, như: đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia; hạn chế sử dụng còi nơi đông người; sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông… Tổ chức các “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”, hướng dẫn lái xe an toàn cho thanh niên.

- Phối hợp tổ chức chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” ở các cấp để tôn vinh những tấm gương tiêu biểu đã vượt qua khó khăn, vượt qua nghịch cảnh, bất hạnh, vươn lên trong cuộc sống.

- Triển khai chương trình “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên” thông qua việc tổ chức các chương trình giới thiệu sách hay, bổ ích cho thanh niên tìm đọc, ngày hội "Thanh niên với văn hóa đọc”, ngày hội sách. Huy động nguồn lực trang bị các tủ sách kỹ năng, sách giải trí cho thiếu nhi vùng khó khăn; xây dựng các tủ sách khoa học kỹ thuật mới cho thanh niên nông thôn.

Xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến ở các tổ chức cơ sở Hội. BTK Ủy ban Hội tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng thông qua giới thiệu việc làm, hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp. Tuyên dương, động viên thanh niên chậm tiến có tiến bộ, thanh niên hoàn lương có thành tích tốt...

- Các cấp bộ Hội cơ sở thành lập các câu lạc bộ ngoại ngữ, tin học hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng, nhất là ngoại ngữ, tin học cho thanh niên để chủ động, tự tin trong hội nhập quốc tế.

- Ủy ban Hội các cấp tổ chức tuyên dương, khen thưởng những thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; tuyên dương thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới...

1.3/- Vận động thanh niên thi đua cống hiến

* Thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường.

- Triển khai các hoạt động tình nguyện theo chuyên đề, như: xây dựng Nhà Nhân ái, đường giao thông nông thôn, Cổng trường an toàn giao thông, Bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ an toàn, Trường đẹp cho em... 

- Đẩy mạnh các hoạt động hiến máu tình nguyện trong thanh niên. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, các Trung tâm truyền máu xây dựng các đội thanh niên ứng trực tình nguyện hiến máu, ngân hàng dự trữ máu, ngân hàng máu sống, máu hiếm; tổ chức tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các đội hình và cá nhân xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.

- Tổ chức cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”, Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, Hành trình Vì sức khỏe Người cao tuổi... thông qua việc đẩy mạnh công tác khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em nghèo, các vùng bị thiên tai, thanh niên trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên các dân tộc thiểu số, tôn giáo nghèo; phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em, phẫu thuật khuyết tật vận động cho trẻ em; mổ mắt cho người cao tuổi.

- Tổ chức chương trình “Tiếp sức người bệnh” với những hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh giúp giảm tải trong bệnh viện và hỗ trợ người nhà bệnh nhân chăm sóc những bệnh nhân nặng, phải nằm lâu dài và có hoàn cảnh khó khăn. Phát triển các phòng khám nhân đạo của CLB Thầy thuốc trẻ các cấp.

- Duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện của Hội hiện nay, gồm: Chương trình Tình nguyện Mùa Đông, Xuân Tình Nguyện, Tháng Ba biên giới và các hoạt động an sinh xã hội của các Hội thành viên tập thể. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách, quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện và các đội trưởng, chủ nhiệm các câu lạc bộ tình nguyện.

* Thanh niên xung phong bảo vệ Tổ quốc

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc”, phong trào “Vì người bạn tòng quân”, “Vì các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo” gắn với nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh với công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân trên địa bàn.

- Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào đoàn kết 3 lực lượng: thanh niên lực lượng vũ trang - thanh niên trong các nhà trường - thanh niên trên địa bàn dân cư. Phát huy vai trò của thanh niên quân đội, công an trong hoạt động và củng cố tổ chức Hội trên địa bàn đóng quân.

- Các cấp bộ Hội tổ chức vận động thanh niên chấp hành nghiêm chỉnh luật nghĩa vụ quân sự; bồi dưỡng hội viên, thanh niên về mọi mặt, góp phần nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ, nhất là chất lượng chính trị.

- Vận động hội viên, thanh niên tiếp tục làm tốt các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Vận động các doanh nghiệp là hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh giúp đỡ, tạo việc làm, bố trí công việc cho bộ đội hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các vùng dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo đạo, khu vực biên giới, hải đảo. Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, giao lưu, gặp gỡ hữu nghị với thanh niên các nước bạn.

1.4/- Vận động thanh niên sống có trách nhiệm

* Thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng

- Phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà khoa học tổ chức mở lớp tập huấn, hướng dẫn các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới cho thanh niên nông thôn. Hỗ trợ các mô hình thanh niên làm kinh tế, như: trang trại trẻ, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên.

- Tổ chức các phong trào nghiên cứu khoa học, phong trào thi đua sáng tạo, sáng kiến nâng cao hiệu quả làm việc, cải cách hành chính trong thanh niên công chức, viên chức, trí thức trẻ.

- Thành lập các câu lạc bộ “Thanh niên khởi nghiệp”, câu lạc bộ “Chủ trang trại trẻ”, câu lạc bộ “Nhà nông trẻ”; phát huy vai trò của các chuyên gia, các doanh nhân trẻ thành đạt, các nhà khoa học trong tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo trực tuyến và trực tiếp về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên, sinh viên.

- Kết nối mạng lưới các CLB Thanh niên Khởi nghiệp tại các Trường Đại học, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp để đầu tư, hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp của thanh niên thông qua các Sàn giao dịch ý tưởng, việc làm...

* Thanh niên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc

- Cụ thể hóa việc hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, tích cực thực hiện nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của địa phương; bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan.

Vận động thanh niên thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội; tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Vận động hội viên, thanh niên chủ động thực hiện và tham gia tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, lên án, chống các hành vi vi phạm pháp luật. Tham gia các tổ hòa giải cơ sở, tổ vận động giải phóng mặt bằng, tổ dân vận.

Tổ chức các đội hình tuyên truyền pháp luật cho hội viên, thanh niên; nhân rộng các mô hình giáo dục, rèn luyện thanh, thiếu niên chậm tiến, tích cực giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến tiến bộ.

- Cán bộ Hội LHTN Việt Nam các cấp phải nêu gương đối với hội viên, thanh niên trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc.

* Thanh niên tham gia xây dựng các tổ chức của thanh niên

- Thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể của Hội trong thanh niên và xã hội.

- Đa dạng hóa các hoạt động của Hội để vận động, lôi cuốn thanh niên tham gia với hình thức phù hợp.

- Thường xuyên tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, sinh hoạt tập thể để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; để thanh niên trao đổi, đóng góp ý kiến về phương thức hoạt động, về chủ trương công tác, triển khai các hoạt động của Đoàn, Hội.

- Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, khuyến khích thanh niên tự đề xuất thành lập các tổ chức câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích và nhu cầu, nghề nghiệp của thanh niên.

- Phối hợp với tổ chức Đoàn các cấp triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2015 của BCH Trung ương Đoàn “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

2/- Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

2.1/- Công tác xây dựng tổ chức Hội

- Tích cực vận động để phát triển hội viên. Tiếp tục tập trung bồi dưỡng hội viên ưu tú giới thiệu để Đoàn xem xét kết nạp.

 - Tập trung chuyển đổi mô hình tổ chức chi hội theo địa bàn dân cư sang các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên. Đổi mới phương thức, hình thức sinh hoạt chi Hội. Nội dung sinh hoạt chi hội tập trung vào việc trao đổi, thảo luận, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc của hội viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên.

- Tập hợp những cá nhân tiêu biểu để xây dựng lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên tín đồ tôn giáo. Tập huấn kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ tập hợp đoàn kết thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo cho cán bộ Hội.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn về lý luận, nguyên tắc, kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở. Phát huy vai trò của Hội đồng huấn luyện cấp tỉnh trong tổ chức hội trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh.

2.2/ - Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

- Hỗ trợ các hội thành viên xây dựng mạng lưới tổ chức, định hướng hoạt động cho các hội thành viên tập thể.

- Tích cực vận động các cấp các ngành trong việc thành lập Hội Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh. Đồng thời phát huy vai trò của các CLB Thầy thuốc trẻ trong việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, vì sức khỏe cộng đồng.

- Phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ trong việc đỡ đầu các Câu lạc bộ Khởi Nghiệp, phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, làm kinh tế; phối hợp giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn lương, thanh niên Khuyết tật.

2.3/- Tập trung phát triển tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài Nhà nước

- Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ; tư vấn, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản; khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí; thăm tặng quà thanh niên công nhân đặc biệt là các dịp Lễ, Tết trong thanh niên Công nhân. Tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ thanh niên công nhân nghèo có điều kiện về quê đón Tết cổ truyền dân tộc.

- Tổ chức vận động chủ các doanh nghiệp ngoài nhà nước để thành lập tổ chức Hội trong các doanh nghiệp.

- Phối hợp với tổ chức Đảng, Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước để thành lập tổ chức Hội LHTN Việt Nam.

2.4/- Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên ngoài nước

- Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo, nhất là trong phát triển kinh tế, nghề nghiệp, việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

- Tăng cường giao lưu, gặp gỡ, động viên, vận động các chức sắc tôn giáo và người có uy tín cao ở địa phương để nâng cao hiệu quả tập hợp, đoàn kết thanh niên; xây dựng lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo.

- Vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo trẻ sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, tuyên truyền phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến đông đảo thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

2.5/-  Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên

- Tham gia xây dựng, thúc đẩy và phối hợp giám sát việc thực hiện các chính sách cho thanh niên.

- Tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện chính sách về thực hiện các Luật liên quan mật thiết đến thanh niên.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên và các văn bản quy phạm pháp luật cho thanh niên, trang bị cho thanh niên các kiến thức pháp luật cần thiết để tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Kịp thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân giúp đỡ hội viên, thanh niên bị bạo hành, công nhân bị mất việc làm không đúng pháp luật.

- Các cấp bộ Hội kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, nêu ý kiến trước công luận về sự vi phạm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, thanh niên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/- Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh:

- Xây dựng và triển khai Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015.

- Xây dựng và ban hành các hướng dẫn đối với những hoạt động, chương trình thường xuyên của Hội.

- Tổ chức tốt các hoạt động lớn cấp tỉnh cũng như tham gia các hoạt động của Trung ương Hội.

- Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình.

- Vận động các nguồn lực cho các hoạt động lớn của Hội.

2/- Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc:

Căn cứ chương trình công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2015 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Ủy ban Hội các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng Chương trình công tác Hội và phòng trào thanh niên năm 2015 phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị mình, trong đó cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể:

- Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN các cấp dưới nhiều hình thức đa dạng và đổi mới.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Hội, phát huy hiệu quả hoạt động của các chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội nhóm.

- Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, tiến hành đăng ký tổ chức các hoạt động cấp tỉnh.

-  Phát huy vai trò của tổ chức Hội LHTN trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên vùng tôn giáo, dân tộc; vùng đặc thù, thanh niên khuyết tật.

- Tổ chức các hoạt động cấp huyện, thành phố; đồng thời, hướng dẫn cơ sở triển khai các hoạt động theo kế hoạch, nội dung phù hợp, có sơ, tổng kết hiệu quả các hoạt động bằng định lượng.

- Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức các hoạt động cho thanh niên.

3/- Các Hội thành viên tập thể:

Căn cứ Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015, các Hội thành viên xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2015 theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa chương trình công tác phù hợp với tình hình đặc điểm của từng tổ chức, đơn vị, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình công tác đề ra.

- Đối với Hội Doanh nhân trẻ cần củng cố và nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của tổ chức Hội. Xây dựng lực lượng Doanh nhân trẻ Bạc Liêu theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại. Tập hợp đông đảo và rộng rãi các Doanh nghiệp trẻ vào Hội. Tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ hội viên và xây dựng văn hóa doanh nhân và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hội viên.

- Đối với CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh tập trung kiện toàn nhân sự CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh. Tổ chức tư vấn, khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho ít nhất 15.000 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Tăng cường công tác phối hợp để huy động các nguồn lực tổ chức các hoạt động cấp tỉnh và tham gia hoạt động cấp Trung ương.

V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN TRONG NĂM 2015:

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp; Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

+ Tổ chức hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

+ Tổ chức Ngày hội nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng lần thứ 4.

+ Tháng Thanh niên 2015 và Ngày hội Thanh niên Việt Nam dịp 26/3/2015.

+ Phối hợp tổ chức Chương trình "Học kỳ trong Quân đội" năm 2015.

+ Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2015.

+ Tổ chức Chương trình “Giao lưu thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2015.

+ Tổ chức triển khai Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2015.

+ Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

+ Tổ chức “Tuần văn hóa hữu nghị Việt Nam – Campuchia”.

+ Tổ chức Tuyên dương, gặp mặt điển hình thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực tỉnh Bạc Liêu năm 2015.

+ Tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2015.

+ Tổ chức chương trình tình nguyện Mùa đông năm 2015, Xuân tình nguyện 2016.

+ Các hoạt động kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Hội trại huấn luyện “Sức trẻ Bạc Liêu – Lần thứ I” năm 2015.

 

           

Nơi nhận:                                                     

- Đoàn Chủ tịch UBTW Hội;

- Văn phòng TW Hội;

- Anh Lê Minh Khái: P. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội LHTN VN tỉnh khóa VI;

- Thường trực Tỉnh ủy; UBND tỉnh;

- Ban Dân vận; Ủy ban MTTQ tỉnh;

- Sở Nội vụ;                                            

- BTV Tỉnh đoàn;

- UBH các huyện, thành phố;

   các đoàn trực thuộc, đơn vị trực thuộc;

- Các anh, chị Ủy viên UBH khóa VI;

- Ban ĐKTHTN Tỉnh đoàn;

- Lưu: VP, UB Hội.

 

Download Chương trình tại đây

Số lượt xem: 591

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com