Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

Báo cáo
Thứ tư, 19/10/2016, 20:30
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

     BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU                                      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                                                 ***

            Số: 495-BC/TĐTN-VP                                             Bạc Liêu, ngày 19 tháng 10 năm 2016

         

BÁO CÁO

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

-----------------------

Căn cứ công văn số 1361/STC-TC-HCSN, ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Sở tài chính tỉnh Bạc Liêu về việc “Báo cáo thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016”. Qua một năm hoạt động, BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu báo cáo việc thực hiện đạt được một số kết quả như sau:

I/ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH:

- BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, ĐVTN và quần chúng nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động, nhất là những cuộc hội nghị, cuộc họp, chi tiêu nội bộ, sinh hoạt, lao động, sản xuất kinh doanh cụ thể như: tiết kiệm điện, nước, vật dụng sinh hoạt, cũng như tài sản trong gia đình, cơ quan Nhà nước... Kết quả trong năm qua đã tổ chức hơn 41 cuộc có gàn 10.312 ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia và thực hiện.

- Trong năm, BTV tỉnh Đoàn cũng đã xây dựng nhiều loại văn bản triển khai công tác thực hành tiết kiệm điện nước, chống lãng phí; chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, công chức Nhà nước;

- Bộ phận thường trực Tỉnh Đoàn thường xuyên chỉ đạo cán bộ các ban chuyên trách của cơ quan, các Đoàn trực thuộc tỉnh thực hiện tốt quy chế phối hợp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, ĐVTN trong toàn tỉnh thực hành tiết kiệm.

- Công tác triển khai, thực hiện quy chế tiết kiệm về tài sản, nguyên vật liệu, sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn; qua đó nhằm tác động ý thức của từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, ĐVTN có thói quen thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Hàng năm, BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo bộ phận văn phòng kiểm kê, thanh lý tài sản kịp thời sửa chữa, khắc phục hư hao góp phần không nhỏ vào việc tiết kiệm kinh phí cho cơ quan, đơn vị.

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

- Thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước; trong năm qua, để đảm bảo cho việc cân đối kinh phí và biên chế cán bộ cơ quan, BTV tỉnh Đoàn không ký hợp đồng thêm cán bộ, nhân viên; phân công cán bộ chuyên trách kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nhằm bớt giảm kinh phí hoạt động của cơ quan.

- Nhằm để đảm bảo việc điều hành và sử dụng kinh phí của đơn vị, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ công khai minh bạch, rõ ràng theo định mức, chế độ, tiêu chuẩn quy định;

Thông qua các cuộc họp, hội nghị sơ, tổng kết trong năm thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, đảng viên, ĐVTN nắm vững những kiến thức về việc sử dụng kinh phí tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; triển khai các chế độ chính sách về bảo về an toàn hành lang lưới điện và các quy định của pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, ĐVTN; vận động cán bộ, ĐVTN gương mẫu thực hiện đúng quy định của pháp luật và tham gia vận động các hội doanh nhân trẻ, các chi đoàn công ty, xí nghiệp, trường học, các hộ gia đình ĐVTN có sản xuất – kinh doanh thực hành việc tiết kiệm, chống lãng phí. Kết quả, qua việc tiết kiệm tích lũy, ước tính trong năm cơ quan tỉnh Đoàn đã tiết kiệm trên 60 triệu đồng.

- Các cấp bộ Đoàn chỉ đạo cho 100% cơ sở Đoàn và ĐVTN ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt gia đình, nơi công sở; treo các quy định và hướng dẫn tiết kiệm tại các trụ sở, nơi làm việc, nơi công cộng.

- Nhân các chuyến hoạt động hành quân dã ngoại về nguồn, các cấp bộ Đoàn tăng cường hướng dẫn ĐVTN và nhân dân thực hành tiết kiệm như: sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và tiện lợi; hướng dẫn việc sử dụng cầu giao đảo chiều, sử dụng các dụng cụ, vật dụng trang thiết bị, đồ dùng trong gia đình bằng các tính năng tiết kiệm điện…

          - Các cấp bộ Đoàn thực hiện công khai, minh bạch việc xử dụng Ngân sách của Nhà nước; định kỳ hàng tháng, quý bộ phận kế toán cơ quan phải báo cáo việc thu, chi kinh phí theo quy định. Thành lập ban thanh tra nhân dân thường xuyên kiểm kê, giám sát khấu hao tài sản của cơ quan để sửa chữa và khắc phục kịp thời. Trong năm, cơ quan hạn chế mua sắm các thiết bị với số tiền lớn so với kế hoạch.

          - Chế độ đi công của lãnh đạo đơn vị, nếu đi công tác trong và ngoài tỉnh với số lượng từ 02 người trở lên thì điều xe ôtô, còn dưới 02 người thì đi xe mô tô hoặc xe khách giảm 75% kinh phí đi lại theo quy định của tài chính (trừ trường hợp đi hội, họp khẩn, hoặc trời mưa bão)

          - Về sử dụng văn phòng phẩm, điện nước của cơ quan được thực hiện tiết kiệm nghiêm túc cụ thể: sử dụng giấy in 02 mặt, tận dụng mặt sau tờ giấy A4 in lỗi hoặc trình bày văn bản dư cắt dán làm bao thư chuyển văn bản nội bộ; thông tin báo cáo, các loại tài liệu, công văn chỉ đạo cơ sở được chuyển bằng email; hạn chế dùng máy lạnh (mở máy lúc 8h và tắt máy trước 10h 30’ vào buổi sáng và 13h mở máy đến 16h tắt máy lạnh vào buổi chiều), không mở đèn nếu phòng làm việc đủ ánh sáng…tổng các kinh phí tiết kiệm trong năm trên 30 triệu đồng.

III/ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

1. Ưu điểm và hạn chế:

* Ưu điểm:

- Các cấp bộ Đoàn luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác và chấp hành pháp luật trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho toàn thể cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về thực hành tiết kiệm, hiệu quả trong cơ quan, đơn vị; từ đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, rút kinh nghiệm trong việc điều hành và sử dụng tài sản, Ngân sách của Nhà nước.

          - Đa số các cấp bộ Đoàn, ĐVTN điều sử dụng các trang thiết bị, vật dụng sinh hoạt cũng như trong sản xuất, kinh doanh có tính năng tiết kiệm nhiên, vật liệu đảm bảo an toàn tiết kiệm và hiệu quả.

* Hạn chế:

          - Do cơ quan thuộc tổ chức chính trị xã hội nên công tác bố trí, thành lập tổ chuyên môn cũng như cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp tiết kiệm, lãng phí chưa được quan tâm đúng mức. 

- Trình độ ứng dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, nguồn tài nguyên, thiên nhiên trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của một số cán bộ, ĐVTN địa bàn dân cư chưa đáp ứng kịp thời với sự phát triển chung của xã hội.

2. Đề xuất, kiến nghị:

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các loại tài liệu, quy định, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, lao động và sản xuất kinh doanh.

- Các ngành chuyên môn thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện kinh phí phục vụ trên từng lĩnh vực, từng cá nhân, từng khâu công tác, từng ngành hoạt động. Qua đó, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, lãng phí trong việc sử dụng tài sản, nhiên liệu, kinh phí để chấn chỉnh kịp thời việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và có điển hình các mô hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, Nhà nước...

 

Trên đây là kết quả triển khai thực hành tiết kiệm và chống lãng phí của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu năm 2016.

 

Nơi nhận:                                                            TL. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN                               

- Sở Tài chính;                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- Lưu VP.  

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                                    Đinh Minh Trung

Số lượt xem: 1354

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com