Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chương trình hành động của Đoàn thanh niên tỉnh Bạc Liêu

Báo cáo
Thứ ba, 22/03/2016, 16:10
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình hành động của Đoàn thanh niên tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Chỉ thị 42-CT-TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cưởng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giao dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giải đoạn 2015 - 2030"

Nội dụng được đính kèm tiệp file:

Download

Số lượt xem: 612

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com